Ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου ενημερώνει τα μέλη του και τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες ότι  πραγματοποιείται  σε δανειολήπτες το πρόγραμμα “Γέφυρα“.

Σχετικά με το πρόγραμμα αναφέρονται τα εξής:

Ξεκίνησε στις 3 Αυγούστου 2020, η λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) του Υπουργείου Οικονομικών, για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «Γέφυρα», το οποίο αφορά την επιδότηση δανείων με υποθήκη στην Α’ κατοικία όσων επλήγησαν από τις δυσμενείς επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού. Οι δικαιούχοι του προγράμματος μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ, www.keyd.gov.gr, μέσω μιας απλής και εύκολης για τον χρήστη διαδικασίας, χωρίς να χρειάζεται η συνυποβολή οποιουδήποτε δικαιολογητικού. Εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, θα λάβουν την κρατική επιδότηση για συνολικά 9 μήνες.

Η συνεισφορά του Δημοσίου για την υποστήριξη των πληγέντων συμπολιτών μας που έχουν εξυπηρετούμενα δάνεια ή με καθυστέρηση έως 90 ημέρες, ανέρχεται στο 90% της μηνιαίας δόσης και μέχρι του ποσού των 600 ευρώ, ανά πιστωτή, για το 1ο τρίμηνο. Στο 2ο τρίμηνο η συνεισφορά ανέρχεται στο 80% της μηνιαίας δόσης και στο 3ο τρίμηνο στο 70%.

Για όσους έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια ή με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, τα οποία δεν έχουν ακόμη καταγγελθεί, η συνεισφορά ανέρχεται στο 80% της μηνιαίας δόσης και μέχρι του ποσού των 500 ευρώ, ανά πιστωτή, για το 1ο τρίμηνο. Στο 2ο τρίμηνο η συνεισφορά ανέρχεται στο 70% της μηνιαίας δόσης και στο 3ο τρίμηνο στο 60%.

Στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ή δάνεια με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, τα οποία έχουν ήδη καταγγελθεί, η επιδότηση ανέρχεται στο 60% της μηνιαίας δόσης και μέχρι του ποσού των 300 ευρώ, ανά πιστωτή, για το 1ο τρίμηνο. Στο 2ο τρίμηνο η συνεισφορά ανέρχεται στο 50% της μηνιαίας δόσης και στο 3ο τρίμηνο στο 30%.

Επιλέξιμα θεωρούνται τα φυσικά πρόσωπα που έχουν είτε τα ίδια, είτε σύζυγος ή εξαρτώμενο μέλος, αποδεδειγμένα πληγεί και ενταχθεί στα ληφθέντα μέτρα στο πλαίσιο του κορωνοϊού.

Πληγέντες από τον κορωνοϊό θεωρούνται -μεταξύ άλλων- ελεύθεροι επαγγελματίες και φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση (αρ.8 Π.Ν.Π.20-03-2020) ή είχαν μείωση εσόδων μεγαλύτερη ή ίση από 20% στο Β τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, όσοι έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής ή μέσω του μηχανισμού “Συνεργασία”, εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιρειών των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί υποχρεωτικά ή έχουν λάβει ενίσχυση (αρ.8 Π.Ν.Π.20-03-2020), ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι έλαβαν μειωμένο μίσθωμα, άνεργοι και μακροχρόνια άνεργοι στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση, εργαζόμενοι στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση ή είχαν μείωση του μέσου μικτού μηνιαίου μισθού Μαρτίου-Απριλίου σε σχέση με τον αντίστοιχο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου κ.α. (βλ. αρ. 71 Ν.4714/2020).

Το Κέντρο Ενημέρωσης & Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.) Βόλου αποτελεί περιφερειακή υπηρεσία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών. Πρόκειται για δημόσια υπηρεσία η οποία ενημερώνει δωρεάν δανειολήπτες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και συνεργάτες τους (λογιστές, δικηγόρους, μηχανικούς, οικονομολόγους κ.α.). Αν και τα Κ.Ε.Υ.Δ. δεν υποβάλλουν αιτήσεις, δεν προβαίνουν σε ρυθμίσεις – κουρέματα, ωστόσο, ενημερώνουν για το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και τις λύσεις που παρέχει, συμβουλεύουν και απαντούν σε απορίες ώστε οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να τηλεφωνήσουν στο  213.212.57.30 για να προγραμματίσουν ραντεβού. Στη συνέχεια ένας υπάλληλος του Κ.Ε.Υ.Δ. Βόλου θα τους καλέσει τηλεφωνικά για να τους ενημερώσει (προσωρινά, λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για την προστασία από τον κορωνοϊό, τα ραντεβού εξυπηρετούνται τηλεφωνικά).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους www.keyd.gov.gr καθώς και την ιστοσελίδα www.keyd.gov.gr/covid19-gefyra/