Αγαπητοί συνάδελφοι,
 
Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί προγράμματα του ΟΑΕΔ για την επιχορήγηση νέων θέσεων εργασίας. Τα προγράμματα αυτά είναι χρήσιμα όχι μόνο για την ενίσχυση της επιχείρησης μας αλλά και για την προσφορά θέσεων εργασίας σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. 

Ενταχθείτε σε πρόγραμμα που σας αφορά:  
1) Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους.
https://mcusercontent.com/893187f798a0a6d48c90e525e/files/9d6e0f48-3fa6-4f18-afaa-c54027bd3ced/ΟΑΕΔ_ΛΑΠ_ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ.pdf
 
2) Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας ανέργων 18-30 ετών.
https://mcusercontent.com/893187f798a0a6d48c90e525e/files/4c073366-559f-42ce-93bd-fa558b34cfa4/ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ_ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ.pdf

3) Πρόγραμμα μετατροπής της επιδότησης ανεργίας σε επιδότηση εργασίας μέσω 9.200 επιταγών επανένταξης στην αγορά εργασίας.
https://mcusercontent.com/893187f798a0a6d48c90e525e/files/3ed8e8ce-0325-4866-bbfe-514e6d91befc/ΕΠΙΤΑΓΕΣ_ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ.pdf

4) Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 1.200 ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ).
https://mcusercontent.com/893187f798a0a6d48c90e525e/files/5066d7b1-4be5-422b-aaed-540b732bd268/ΕΚΟ_ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ.pdf