Ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου λόγω των επικείμενων έργων της ΔΕΥΑΜΒ για την αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης προσκαλεί τους εμπόρους , μέλη και μη μέλη του ΕΣΒ, που δραστηριοποιούνται στον πολεοδομικό ιστό της εμπορικής αγοράς από τις οδούς Ξενοφώντος έως Φιλελλήνων & από τις οδούς Γαλλίας έως  Αργοναυτών σε συνάντηση την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022 & ώρα 18:00 , στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Μαγνησίας (Δημητριάδος 176, 2ος όροφος) προκειμένου να ενημερωθούν επί των εργασιών. Στη συνάντηση θα παρευρίσκονται ο Πρόεδρος ΔΕΥΑΜΒ, κ . Τόρης Γεώργιος και οι μηχανικοί των έργων για να πληροφορήσουν τους εμπόρους για τα επικείμενα έργα και τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωσή τους.

Επισημαίνεται ότι η συνάντηση αφορά μόνο τους εμπόρους που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο κομμάτι της εμπορικής αγοράς και λόγω της περιορισμένης χωρητικότητας της αίθουσας θα δοθεί προτεραιότητα σε εμπόρους της εν λόγω περιοχής. Επίσης, συνιστάται για την υγεία όλων η προαιρετική χρήση μάσκας μέσα στην αίθουσα.