Σας ενημερώνουμε ότι, για την αντικατάσταση του συνταγολογίου του ΟΑΕΕ, απαιτείται και η προσκόμιση φωτογραφίας του ασφαλιζομένου.