Κατηγορία Οκτ, 2021

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΒΑΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΑΔΕ – Ψηφιακή έκδοση των παραστατικών της επιχείρησης και ταυτόχρονη διαβίβασή τους στo myDATA.

0

Από 01/11/2021 όλες οι επιχειρήσεις,  ανεξαρτήτως μεγέθους, υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε. δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών στοιχείων (ΕΣΟΔΑ – τιμολόγια και αποδείξεις εσόδων που εκδίδουν). (Πολ.1138/2020)

Οι τρόποι διαβίβασης είναι τρεις:

 (1.) Μέσω της Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης που προσφέρει η ΑΑΔΕ. (ΔΩΡΕΑΝ)

Είναι μία εφαρμογή που έχει σχεδιάσει η ΑΑΔΕ και που επιτρέπει στην επιχείρηση να καταχωρεί τα παραστατικά εσόδων (τιμολόγια – αποδείξεις εσόδων) που έχει εκδώσει χειρόγραφα και κατόπιν να τα διαβιβάζει στην ΑΑΔΕ.

Πλεονεκτήματα:

1. Η επιχείρηση μπορεί να διαβιβάσει τα έσοδα της μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα. (για το 2021), από 01/01/2022 θα ισχύει άλλη ημερομηνία, περιμένουμε έκδοση εγκυκλίου.

2. Η εφαρμογή είναι δωρεάν, μέσα από την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

Μειονεκτήματα:

1. Δεν υπάρχει τεχνική υποστήριξη. Η μόνη υποστήριξη που θα έχετε είναι από την τηλεφωνική επικοινωνία με την ΑΑΔΕ καθώς και από ειδικά videos που έχει αναρτήσει η ΑΑΔΕ στην σελίδα της στο internet.

2. Η ευθύνη για το “στήσιμο” της εφαρμογής και για την διαβίβαση των εσόδων σας στην ΑΑΔΕ είναι δική σας.

3. Η  εφαρμογή δεν αποστέλλει τα εκδιδόμενα παραστατικά στον λήπτη τους

Προϋποθέσεις αυτού του του τρόπου διαβίβασης:

Μπορούν να την χρησιμοποιήσουν οι επιχειρήσεις που έχουν είτε μέχρι 50.000,00 τζίρο, είτε “κόβουν” μέχρι 50 παραστατικά (αποδείξεις – τιμολόγια) ανά έτος.

(2.) Μέσω της εφαρμογής etimologio που προσφέρει η ΑΑΔΕ. (ΔΩΡΕΑΝ)

Είναι μία εφαρμογή που έχει σχεδιάσει η ΑΑΔΕ και που επιτρέπει στην επιχείρηση να εκδίδει και να καταχωρεί τα παραστατικά εσόδων (τιμολόγια – αποδείξεις εσόδων) και ταυτόχρονα να τα διαβιβάζει στην ΑΑΔΕ.

Πλεονεκτήματα:

1. Η εφαρμογή είναι δωρεάν, μέσα από την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

Μειονεκτήματα:

1. Το παραστατικό εκδίδεται από την επιχείρηση και διαβιβάζεται στην ΑΑΔΕ σε πραγματικό χρόνο μέσα από την εφαρμογή. Δηλαδή την ώρα που το εκδίδετε, παράλληλα το διαβιβάζετε στην ΑΑΔΕ.   

2. Δεν υπάρχει τεχνική υποστήριξη. Η μόνη υποστήριξη που θα έχετε είναι από την τηλεφωνική επικοινωνία με την ΑΑΔΕ καθώς και από ειδικά videos που έχει αναρτήσει η ΑΑΔΕ στην σελίδα της στο internet.

3. Η ευθύνη για το “στήσιμο” της εφαρμογής για την έκδοση και για την διαβίβαση των εσόδων σας στην ΑΑΔΕ είναι δική σας.

4. Η  εφαρμογή timologio δεν αποστέλλει τα εκδιδόμενα παραστατικά στον λήπτη τους

Προϋποθέσεις αυτού του του τρόπου διαβίβασης:

Μπορούν να την χρησιμοποιήσουν όλες οι επιχειρήσεις.

(3.) Μέσω εφαρμογών που προσφέρονται στο εμπόριο. (Με χρέωση ανάλογα την εταιρεία)

Είναι εφαρμογές έτοιμες παραμετροποιημένες που έχουν σχεδιαστεί από εταιρείες λογισμικού και που επιτρέπουν στην επιχείρηση να εκδίδει και να καταχωρεί τα παραστατικά εσόδων (τιμολόγια – αποδείξεις εσόδων) και ταυτόχρονα να τα διαβιβάζει στην ΑΑΔΕ.

Πλεονεκτήματα:

1. Υπάρχει τεχνική υποστήριξη από την εταιρεία λογισμικού η οποία είναι υπεύθυνη για το “στήσιμο” και την σωστή από εσάς διαβίβαση των εσόδων στην ΑΑΔΕ.

2. Η  εφαρμογή αποστέλλει τα εκδιδόμενα παραστατικά στον λήπτη τους

Μειονεκτήματα:

1. Το παραστατικό εκδίδεται από την επιχείρηση και διαβιβάζεται στην ΑΑΔΕ σε πραγματικό χρόνο μέσα από την εφαρμογή. Δηλαδή την ώρα που το εκδίδετε, παράλληλα το διαβιβάζετε στην ΑΑΔΕ.   

2. Δεν είναι δωρεάν

Προϋποθέσεις αυτού του του τρόπου διαβίβασης:

Μπορούν να την χρησιμοποιήσουν όλες οι επιχειρήσεις.

Σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με την Α.1138/12.06.2020 απόφαση

Αποκλειστικά  υπεύθυνος  για  την  αλήθεια και  την  ακρίβεια  των  εκδιδόμενων  παραστατικών  παραμένει  ο  χρήστης  της  εφαρμογής.

Η αποστολή τους παραμένει ευθύνη του χρήστη της εφαρμογής.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ 
https://www.aade.gr/timologio

Τα μέλη του ΕΣΒ παρακαλούνται να ελέγξουν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), όπου τους έχουν σταλεί τα αρχεία α. όροι χρήσης εφαρμογής β. οδηγίες για τη διαβίβαση παραστατικών στην ΑΑΔΕ γ. γρήγορος οδηγός έκδοσης και διαβίβασης παραστατικών . Σε περίπτωση που κάποιο μέλος δεν έχει λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσει με τη Γραμματεία.

***ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ*** Υποχρεώσεις εργοδοτών στα πλαίσια πραγματοποίησης διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό

0

Με  την υπ’ αριθμό 64232/2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4766Β΄), περιγράφονται οι νέες υποχρεώσεις των εργαζομένων αλλά και των εργοδοτών στον ιδιωτικό τομέα σε σχέση με την διαδικασία του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό.
Ειδικά για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο λιανεμπόριο,  ο έλεγχος είναι υποχρεωτικός για την προσέλευση των εργαζομένων στους χώρους εργασίας τους και την παροχή εργασίας με φυσική παρουσία, ενώ η διενέργειά του θα πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Να επισημάνουμε εδώ ότι τα περιγραφόμενα στην ως άνω Υπουργική Απόφαση μέτρα δεν ισχύουν, ούτε εφαρμόζονται σε όσους εργαζόμενους έχουν εμβολιασθεί ή έχουν νοσήσει κατά το τελευταίο εξάμηνο.
Εφιστούμε την προσοχή σας, καθώς οι εργοδότες – μέλη μας οφείλουν να ενημερώσουν τους εργαζομένους τους για την υποχρέωσή τους να κάνουν τον διαγνωστικό έλεγχο και τις συνέπειες που θα επέλθουν αν δεν τηρηθεί αυτή η υποχρέωση.  Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι δεν καλύπτει την υποχρέωση των εργαζομένων η διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου με πρωτοβουλία του επιχειρηματία.  Παράλληλα, αν υφίστανται σοβαροί ιατρικοί λόγοι απαλλαγής από τον εμβολιασμό ο εργαζόμενος θα πρέπει να μεριμνήσει προκειμένου να λάβει την σχετική απόφαση απαλλαγής.
Αναλυτικότερα, η διαδικασία έχει ως εξής:Οι εργαζόμενοι στις εμπορικές επιχειρήσεις λιανικής οι οποίοι υπάγονται στο μέτρο του υποχρεωτικού ελέγχου, θα πρέπει, με δική τους οικονομική επιβάρυνση, μία φορά την εβδομάδα, να κάνουν τεστ με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού (rapid test). Διευκρινίζουμε ότι ο διαγνωστικός έλεγχος διενεργείται υποχρεωτικά μία φορά κάθε εβδομάδα και ισχύει για μία εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς του, οπότε και βάσει της αρχικής ημερομηνίας διενέργειάς του, επαναλαμβάνεται περιοδικώς. Αν χρειαστεί να παραστούν εκτάκτως στο χώρο εργασίας, ο έλεγχος μπορεί να γίνει και την ίδια ημέρα.Τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, που διενεργούν τους ελέγχους, θα καταχωρούν τα στοιχεία των εργαζομένων και το αποτέλεσμα του test στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών από Covid-19. To πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ διαλειτουργεί με το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών και με το Εθνικό Μητρώο Ασθενών Covid-19 που τηρεί η ΗΔΙΚΑ ΑΕ, προκειμένου να διαμορφωθεί το ιστορικό εμβολιασθέντων και νοσησάντων εργαζομένων, καθώς και το ιστορικό των διαγνωστικών ελέγχων νόσησης των εργαζόμενων.Ο επιχειρηματίας έχοντας δικαίωμα πρόσβασης στο ανωτέρω ιστορικό, μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, θα μπορεί να προβαίνει σε έλεγχο και θα πρέπει να υποβάλει, πάλι μέσω του ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», την «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων – Εργοδοτών περί τήρησης της υποχρέωσης υποβολής των ανεμβολίαστων και μη νοσησάντων εργαζομένων σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19», (στην συνημμένη Υπουργική Απόφαση περιέχεται το σχετικό υπόδειγμα), με την οποία θα πρέπει να δηλώνει για κάθε εργαζόμενο του:τον αριθμό των διαγνωστικών ελέγχων που υποχρεούται να έχει διενεργήσει κατά την εβδομάδα αναφοράς,τους λόγους δικαιολογημένης μη διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου (εάν συντρέχουν κατά την συγκεκριμένη εβδομάδα) καιεάν συντρέχει περίπτωση μη έγκαιρης έκδοσης της «Βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19», μέσω της πλατφόρμας gov.gr, λόγω καθυστέρησης δήλωσης του αποτελέσματος από τον φορέα ή τον ιδιώτη ιατρό που διενήργησε τον έλεγχο.Η υπουργική απόφαση διευκρινίζει ότι, η πρώτη υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη μπορεί να υποβληθεί εντός 10 εργασίμων ημερών από την δημοσίευσή της, ήτοι έως 29 Οκτωβρίου 2021, ενώ οι επόμενες περιοδικές δηλώσεις θα πρέπει να γίνονται μεταξύ Τρίτης και Παρασκευής. Η μη υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης επιφέρει πρόστιμο ποσού 2.000 ευρώ και η ψευδής δήλωση πρόστιμο 10.000 ευρώ.
Σε ότι αφορά τα λειτουργικά στοιχεία της διαδικασίας, εάν το αποτέλεσμα του ελέγχου του εργαζόμενου είναι αρνητικό, ο εργαζόμενος προσέρχεται κανονικά στην εργασία του και οφείλει να επιδείξει στον εργοδότη του την βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος.
Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό, ο εργαζόμενος οφείλει να ενημερώσει αμελλητί τον εργοδότη και στην συνέχεια τίθεται σε κατ’ οίκον περιορισμό και ακολουθείται το πρωτόκολλο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ). 
Στις υποχρεώσεις του εργοδότη περιλαμβάνεται και η άμεση ενημέρωση των εργαζόμενών του με κάθε πρόσφορο μέσο για τον υποχρεωτικό αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, αλλιώς κινδυνεύει με επιβολή προστίμου ύψους 300 ευρώ.  Συστήνουμε στα μέλη μας να ενημερώσουν τους εργαζόμενους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω μηνύματος SMS ή μέσω άλλου ηλεκτρονικού μηνύματος, ώστε να υπάρχουν γραπτές αποδείξεις για την σχετική ενημέρωση.
Περαιτέρω, εάν σε έλεγχο βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο ο οποίος δεν έχει διενεργήσει το τεστ επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ποσού 300 ευρώ για κάθε μη διενεργούμενο έλεγχο, σε περιπτώσεις πλήρους απασχόλησης, ή 150 ευρώ για μειωμένη απασχόληση.
Αν εργοδότης απασχολήσει εργαζόμενο με θετικό αποτέλεσμα, του επιβάλλεται πρόστιμο 1500 ευρώ ανά εργαζόμενο.
Τέλος, δεδομένης της μέχρι σήμερα επέκτασης από τα ελεγκτικά όργανα των υποχρεώσεων των ανεμβολίαστων εργαζόμενων και στους ανεμβολίαστους επιχειρηματίες και προς αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας, συστήνουμε στους επιχειρηματίες μέλη μας που δεν έχουν κάνει ακόμα το εμβόλιο και δεν έχουν νοσήσει κατά το τελευταίο εξάμηνο, να προχωρούν προληπτικά και εκείνοι στον σχετικό αυτοδιαγνωστικό έλεγχο και να θέτουν τα αποτελέσματά του στην διάθεση των ελέγχων που θα πραγματοποιούνται στις επιχειρήσεις τους.

Σας υπενθυμίζουμε τη σημασία της υποχρέωσης και της ευθύνης των ίδων των εργοδοτών σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου του Συλλόγου Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Μαγνησίας “οι εργοδότες που απασχολούν προσωπικό που δεν έχει εμβολιαστεί κατά της νόσου COVID-19 ή δεν έχει νοσήσει, οφείλουν να προβαίνουν σε έλεγχο και οριστικοποίηση του ιστορικού που θα δημιουργείται στο Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ, κάνοντας είσοδο με τους κωδικούς τους, μετά την υποβολή των αποτελεσμάτων των διαγνωστικών tests (PCR Ή RAPID) που θα έχουν υποβληθεί οι εργαζόμενοι και θα γνωστοποιούνται στην ΗΔΙΚΑ από τις δημόσιες και ιδωτικές δομές υγείας και να υποβάλουν ταυτόχρονα σχετική υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) με τίτλο «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων – Εργοδοτών περί τήρησης της υποχρέωσης υποβολής των ανεμβολίαστων και μη νοσησάντων εργαζομένων σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19» στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση θα υποβάλλεται εβδομαδιαίως από Τρίτη έως Παρασκευή για την εκάστοτε προηγηθείσα εβδομάδα αναφοράς. 
Κατόπιν των ανωτέρω ο Σύλλογος Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Μαγνησίας ενημερώνει ότι η ευθύνη ελέγχου και της υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης είναι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ του ΕΡΓΟΔΟΤΗ και σε ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ.” 

Παρακαλούμε όπως πατήσετε στον παρακάτω σύνδεσμο για να λάβετε τις Οδηγίες Υποβολής 

Προσοχή! Τα μέλη του ΕΣΒ παρακαλούνται να ελέγξουν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), όπου τους έχουν σταλεί οι οδηγίες υποβολής. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος δεν έχει λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσει με τη Γραμματεία.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

0

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των νέων οργάνων της Ομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας (Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων στην ΕΣΕΕ).

Ο Συνδυασμός ΕΝΩΜΕΝΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ εξελέγη πρώτος με 107 ψηφοδέλτια στο Διοικητικό Συμβόυλιο και 112 στους Αντιπροσώπους για την ΕΣΕΕ από το σύνολο των 136 ψηφοδελτίων και εκλέγει:

13 Συμβούλους στο Δ.Σ

3 στην Ελεγκτική Επιτροπή και

58 Αντιπροσώπους στην ΕΣΕΕ.

Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ εξελέγη δεύτερη με 23 ψηφοδέλτια στο Διοικητικό Συμβουλίο και 22 στους Αντιπροσώπους για την ΕΣΕΕ από το σύνολο των 136 ψηφοδελτίων και εκλέγει:

2 Συμβούλους στο Δ.Σ και

11 Αντιπροσώπους στην ΕΣΕΕ.

Ο ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΛΟΝΤΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣεξελέγη τρίτος με 0 ψηφοδέλτια στο Διοικητικό Συμβούλιο και 2 στους Αντιπρόσωπους  για την ΕΣΕΕ από το σύνολο των 136 ψηφοδελτίων και εκλέγει:

1 Αντιπρόσωπο στην ΕΣΕΕ.

 Εκλέγονται οι παρακάτω κατά σειρά σταυρών προτίμησης:

«ΕΝΩΜΕΝΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ»

     Για το Διοικητικό Συμβούλιο:

 1. ΜΠΛΟΥΓΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Δημητρίου
 1. ΤΣΙΑΠΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βαϊου
 2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Ιωάννη
 3. ΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Νικολάου
 4. ΚΟΥΤΣΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Νικολάου
 5. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη
 6. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του Κωνσταντίνου
 7. ΠΙΤΣΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου
 8. ΓΚΟΥΓΚΟΥΜΑΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του Ιωάννη
 9. ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Βασιλείου
 10. ΚΟΚΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Νικολάου
 11. ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Κλεάνθη
 12. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου

 «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ»

 Για το Διοικητικό Συμβούλιο:

 1. ΤΡΙΓΑΖΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ του Γεωργίου
 2. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του Κωνσταντίνου

«ΕΝΩΜΕΝΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ»

      Για την Ελεγκτική Επιτροπή

 1. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου
 2. ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Δημητρίου
 3. ΒΟΥΛΤΣΟΣ ΜΑΡΙΟΣ του Βασιλείου

«ΕΝΩΜΕΝΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ»

    Για Αντιπροσώπους στην ΕΣΕΕ

 1. ΜΠΛΟΥΓΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Δημητρίου
 2. ΤΣΙΑΠΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βαϊου
 3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Ιωάννη
 4. ΚΟΥΤΣΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Νικολάου
 5. ΛΙΑΓΚΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ του Αλεξίου
 6. ΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Νικολάου
 7. ΚΩΣΤΟΥΛΑ-ΒΛΟΝΤΖΟΥ ΣΟΦΙΑ του Κωνσταντίνου
 8. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αλεξάνδρου
 9. ΜΠΕΗ ΖΩΗ του Κωνσταντίνου
 10. ΤΣΕΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Νικολάου
 11. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του Κωνσταντίνου
 12. ΤΣΙΟΥΝΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Γεωργίου
 13. ΓΚΟΥΓΚΟΥΜΑΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του Ιωάννη
 14. ΝΙΑΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Ιωάννη
 15. ΦΑΛΤΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ευθυμίου
 16. ΓΚΟΥΝΤΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου
 17. ΝΤΕΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου
 18. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη
 19. ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του Ευαγγέλου
 20. ΝΤΙΡΟΚΑΛΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Στυλιανού
 21. ΓΡΑΜΨΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ευαγγέλου
 22. ΜΑΡΑΒΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Κωνσταντίνου
 23. ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Κλεάνθη
 24. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Σωτηρίου
 25. ΚΟΚΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Νικολάου
 26. ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Βασιλείου
 27. ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευθυμίου
 28. ΜΠΛΟΥΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου
 29. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Αθανασίου
 30. ΓΑΒΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Κωνσταντίνου
 31. ΓΕΝΙΤΣΕΦΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ιωάννη
 32. ΔΗΜΟΒΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Γεωργίου
 33. ΠΕΤΜΕΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου
 34. ΠΙΤΣΑΒΑΣ ΓΕΩΤΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου
 35. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου
 36. ΚΑΜΑΤΕΡΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ του Αντωνίου
 37. ΚΙΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ του Δημητρίου
 38. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αθανασίου
 39. ΖΑΜΠΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου
 40. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ του Γεωργίου
 41. ΤΕΛΛΙΟΣ ΒΑΪΟΣ του Αθανασίου
 42. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κωνσταντίνου
 43. ΝΙΚΟΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου
 44. ΣΕΡΙΦΗΣ ΗΛΙΑΣ του Νικολάου
 45. ΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ιωάννη
 46. ΧΟΝΔΡΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ του Γεωργίου
 47. ΔΑΣΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Αθανασίου
 48. ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Νικολάου
 49. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Νικολάου
 50. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου
 51. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ευαγγέλου
 52. ΓΚΕΦΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του Στεργίου
 53. ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου
 54. ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Γεωργίου
 55. ΔΙΠΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευαγγέλλου
 56. ΧΑΥΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Νικολάου
 57. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αντωνίου
 58. ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου

«ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ»

     Για Αντιπροσώπους στην ΕΣΕΕ

 1. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του Κωνσταντίνου
 2. ΤΡΙΓΑΖΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ του Γεωργίου
 3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Κωνσταντίνου
 4. ΣΙΑΪΝΗ ΕΛΕΝΗ του Ιωάννη
 5. ΤΖΟΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κοσμά
 6. ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Δημητρίου
 7. ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου
 8. ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου
 9. ΚΑΡΑΤΕΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου
 10. ΧΩΤΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ του Νικολάου
 11. ΓΚΡΙΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου

  «ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ»

     Για Αντιπροσώπος στην ΕΣΕΕ

 1. ΒΛΟΝΤΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ευαγγέλου

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ

0

Σύμφωνα με την νέα απόφαση λειτουργίας των καταστημάτων (Δ1α/Γ.Π.οικ.66436/22.10.2021) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.»  ανακοινώνονται τα εξής για τη λειτουργία επιχειρήσεων λιανεμπορίου, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών κέντρων (mall) και των εκπτωτικών χωριών, καθώς και των καταστημάτων λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας τύπου “κατάστημα εντός καταστήματος” (shops in a shop), τηρουμένων των παρακάτω μέτρων:

ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1. Χρήση προστατευτικής μάσκας (οδηγίες χρήσης στην υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.17917/22.3.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, αναρτημένη στην ιστοσελίδα: www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/8607-systaseis-anaforika-me-thn-xrhsh-ths-maskas-sto-plaisio-ths-pandhmias-covid-19): α) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων εργασίας, εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου, β) σε όλους τους εξωτερικούς χώρους όπου παρατηρείται συνωστισμός, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά σε συγκεκριμένα πρωτόκολλα που προβλέπονται σε ειδικές διατάξεις της παρούσας. Από την υποχρέωση χρήσης μάσκας εξαιρούνται: α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών.

2. Τήρηση αποστάσεων ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων [ένα (1) άτομο ανά 2 τ.μ.] σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, είτε αμιγείς για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες κατά το τελευταίο εξάμηνο είτε μικτούς, όπου δεν προβλέπεται μεγαλύτερο εμβαδόν ανά άτομο στις επιμέρους προβλέψεις της παρούσας.

3. Τοποθέτηση/χρήση αλκοολούχου διαλύματος περιεκτικότητας άνω του εβδομήντα τοις εκατό (70%) για την αντισηψία χεριών.

4. Υποχρέωση ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο σε εμφανές σημείο των κανόνων λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου και του μέγιστου αριθμού ατόμων, που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του χώρου.

5. Εξαερισμός των χώρων με φυσικό ή τεχνητό τρόπο κατ’ εφαρμογή των υπό στοιχεία Δ1(δ)/ ΓΠ.οικ.26335/23.4.2020 και Δ1/ΓΠ.οικ.81816/18.12.2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Υγείας που έχουν αναρτηθεί, αντίστοιχα, στις ιστοσελίδες: www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/7108-lhpsh-metrwn-diasfalishs-ths-dhmosias-ygeias-apo-iogeneis-kai-alles-loimwksei-s-kata-th-xrhsh-klimatistikwn-monadwn και www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/8149-systaseis-gia-ton-eksaerismo-eswterikwn-xwrwn-kata-th-xeimerinh-periodo-ypo-to-prisma-ths-pandhmias-toy-ioy-sars-cov-2.

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 2021

0

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο του ν. 4177/2013, ως ενδιάμεση φθινοπωρινή εκπτωτική περίοδος ορίζεται καταρχήν το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, οι 10 ημέρες είναι ημερολογιακές και όχι εργάσιμες. 

Ως ημέρα έναρξης του φετινού φθινοπωρινού δεκαημέρου ενδιάμεσων εκπτώσεων είναι η Δευτέρα, 1 Νοεμβρίου και αντίστοιχα, τελευταία ημέρα των εκπτώσεων είναι η Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου, με προαιρετική λειτουργία την Κυριακή, 7 Νοεμβρίου. 

Ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου προτείνει στα μέλη του, που επιθυμούν  να ανοίξουν την συγκεκριμένη Κυριακή, 7/11/2021 να λειτουργήσουν από τις 11.00 έως τις 17.00.

Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στο ισχύον πλαίσιο (Υ.Α. 56885/10-11-2014) που ορίζει ότι: «Κατά τη διενέργεια εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης».  Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι η αναγραφή παλιάς και νέας τιμής είναι επιβεβλημένες, ενώ συμπληρωματικά μόνο δίνεται η δυνατότητα αναγραφής ποσοστού έκπτωσης.  Πρέπει να τονιστεί ότι, σε ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί κατά το πρόσφατο παρελθόν, πολλοί επιχειρηματίες, στην προσπάθειά τους να αποφύγουν τον σχετικό φόρτο εργασίας, δεν αναγράφουν στα υπό έκπτωση προϊόντα διπλές τιμές αλλά καταφεύγουν στην χρήση γενικευμένου ποσοστού μείωσης.  Δεν χρειάζεται να τονίσουμε ότι αυτή η πρακτική, όσο και αν γίνεται καλοπροαίρετα, παραβιάζει το νόμο και επισύρει αυστηρές κυρώσεις, θεωρούμε δε ότι αυτήν την εποχή της κρίσης είναι εντελώς αχρείαστο να επιβάλλονται πρόστιμα που μπορεί να πλήξουν την βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου (άρθρο 21 ν. 4177/2013), σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις περί εκπτώσεων επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.  Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε (5) ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Στην επιβαρυντική περίπτωση που οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους ή ως προς την ακρίβεια των αναγραφόμενων τιμών ή ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων με έκπτωση προϊόντων ή ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση του καταναλωτή, επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε (5) ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης. 

Αρμόδιες ελεγκτικές αρχές σύμφωνα με το νόμο είναι:

α) Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

β) Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

γ) Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

δ) Οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειών.

στ) Οι Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος, στη ζώνη δικαιοδοσίας τους.

Αρμόδια αρχή για την επιβολή των προστίμων είναι ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπου διαπιστώνεται η παράβαση.  Οι αρχές αυτές ελέγχουν την εφαρμογή τόσο της νομοθεσίας για τις εκπτώσεις όσο και αυτής που αφορά στις Κυριακές.

Προτεινόμενο Χειμερινό Ωράριο 2021-2022

0

Όπως είθισται η αλλαγή της θερινής ώρας σε χειμερινή θα πραγματοποιηθεί τα ξημερώματα της τελευταίας Κυριακής του Οκτωβρίου. Ως εκ τούτου μεταβάλλεται το θερινό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων σε χειμερινό, το οποίο θα ισχύει από  Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΛΟΥ & Ν .ΙΩΝΙΑΣ ΣΚΕΝΔΕΡΑΝΗ 4 , Τηλ. & fax: 2421025479 email: info@esv.gr, www.esv.grΠροτεινόμενο Χειμερινό Ωράριο
ΔΕΥΤΕΡΑ /  MONDAY08:30 – 14:30
ΤΡΙΤΗ / TUESDAY08:30 – 14:0017:00 – 21:00
ΤΕΤΑΡΤΗ / WEDNESDAY08:30 – 14:30
ΠΕΜΠΤΗ / THURSDAY08:30 – 14:0017:00 – 21:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ / FRIDAY08:30 – 14:0017:00 – 21:00
ΣΑΒΒΑΤΟ / SATURDAY08:30 – 14:30
ΚΥΡΙΑΚΗ / SUNDAYΚΛΕΙΣΤΑ / CLOSED

Υποχρεώσεις εργαζομένων στο εμπόριο στα πλαίσια πραγματοποίησης διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό – Παρεπόμενες υποχρεώσεις των εργοδοτών τους

0

Με  την υπ’ αριθμό 64232/2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4766Β), περιγράφονται οι νέες υποχρεώσεις των εργαζομένων αλλά και των εργοδοτών στον ιδιωτικό τομέα σε σχέση με την διαδικασία του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό.

Ειδικά για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο λιανεμπόριο,  ο έλεγχος είναι υποχρεωτικός για την προσέλευση των εργαζομένων στους χώρους εργασίας τους και την παροχή εργασίας με φυσική παρουσία, ενώ η διενέργειά του θα πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Να επισημάνουμε εδώ ότι τα περιγραφόμενα στην ως άνω Υπουργική Απόφαση μέτρα δεν ισχύουν, ούτε εφαρμόζονται σε όσους εργαζόμενους έχουν εμβολιασθεί ή έχουν νοσήσει κατά το τελευταίο εξάμηνο.

Εφιστούμε την προσοχή σας, καθώς οι εργοδότες – μέλη μας οφείλουν να ενημερώσουν τους εργαζομένους τους για την υποχρέωσή τους να κάνουν τον διαγνωστικό έλεγχο και τις συνέπειες που θα επέλθουν αν δεν τηρηθεί αυτή η υποχρέωση.  Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι δεν καλύπτει την υποχρέωση των εργαζομένων η διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου με πρωτοβουλία του επιχειρηματία.  Παράλληλα, αν υφίστανται σοβαροί ιατρικοί λόγοι απαλλαγής από τον εμβολιασμό ο εργαζόμενος θα πρέπει να μεριμνήσει προκειμένου να λάβει την σχετική απόφαση απαλλαγής.

Αναλυτικότερα, η διαδικασία έχει ως εξής:

 1. Οι εργαζόμενοι στις εμπορικές επιχειρήσεις λιανικής οι οποίοι υπάγονται στο μέτρο του υποχρεωτικού ελέγχου, θα πρέπει, με δική τους οικονομική επιβάρυνση, μία φορά την εβδομάδα, να κάνουν τεστ με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού (rapid test). Διευκρινίζουμε ότι ο διαγνωστικός έλεγχος διενεργείται υποχρεωτικά μία φορά κάθε εβδομάδα και ισχύει για μία εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς του, οπότε και βάσει της αρχικής ημερομηνίας διενέργειάς του, επαναλαμβάνεται περιοδικώς. Αν χρειαστεί να παραστούν εκτάκτως στο χώρο εργασίας, ο έλεγχος μπορεί να γίνει και την ίδια ημέρα.
 2. Τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, που διενεργούν τους ελέγχους, θα καταχωρούν τα στοιχεία των εργαζομένων και το αποτέλεσμα του test στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών από Covid-19. To πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ διαλειτουργεί με το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών και με το Εθνικό Μητρώο Ασθενών Covid-19 που τηρεί η ΗΔΙΚΑ ΑΕ, προκειμένου να διαμορφωθεί το ιστορικό εμβολιασθέντων και νοσησάντων εργαζομένων, καθώς και το ιστορικό των διαγνωστικών ελέγχων νόσησης των εργαζόμενων.
 3. Ο επιχειρηματίας έχοντας δικαίωμα πρόσβασης στο ανωτέρω ιστορικό, μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, θα μπορεί να προβαίνει σε έλεγχο και θα πρέπει να υποβάλει, πάλι μέσω του ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», την «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων – Εργοδοτών περί τήρησης της υποχρέωσης υποβολής των ανεμβολίαστων και μη νοσησάντων εργαζομένων σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19», (στην συνημμένη Υπουργική Απόφαση περιέχεται το σχετικό υπόδειγμα), με την οποία θα πρέπει να δηλώνει για κάθε εργαζόμενο του:
 4. τον αριθμό των διαγνωστικών ελέγχων που υποχρεούται να έχει διενεργήσει κατά την εβδομάδα αναφοράς,
 5. τους λόγους δικαιολογημένης μη διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου (εάν συντρέχουν κατά την συγκεκριμένη εβδομάδα) και
 6. εάν συντρέχει περίπτωση μη έγκαιρης έκδοσης της «Βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19», μέσω της πλατφόρμας gov.gr, λόγω καθυστέρησης δήλωσης του αποτελέσματος από τον φορέα ή τον ιδιώτη ιατρό που διενήργησε τον έλεγχο.

Η υπουργική απόφαση διευκρινίζει ότι, η πρώτη υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη μπορεί να υποβληθεί εντός 10 εργασίμων ημερών από την δημοσίευσή της, ήτοι έως 29 Οκτωβρίου 2021, ενώ οι επόμενες περιοδικές δηλώσεις θα πρέπει να γίνονται μεταξύ Τρίτης και Παρασκευής. Η μη υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης επιφέρει πρόστιμο ποσού 2.000 ευρώ και η ψευδής δήλωση πρόστιμο 10.000 ευρώ.

Σε ότι αφορά τα λειτουργικά στοιχεία της διαδικασίας, εάν το αποτέλεσμα του ελέγχου του εργαζόμενου είναι αρνητικό, ο εργαζόμενος προσέρχεται κανονικά στην εργασία του και οφείλει να επιδείξει στον εργοδότη του την βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος.

Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό, ο εργαζόμενος οφείλει να ενημερώσει αμελλητί τον εργοδότη και στην συνέχεια τίθεται σε κατ’ οίκον περιορισμό και ακολουθείται το πρωτόκολλο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ). 

Στις υποχρεώσεις του εργοδότη περιλαμβάνεται και η άμεση ενημέρωση των εργαζόμενών του με κάθε πρόσφορο μέσο για τον υποχρεωτικό αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, αλλιώς κινδυνεύει με επιβολή προστίμου ύψους 300 ευρώ.  Συστήνουμε στα μέλη μας να ενημερώσουν τους εργαζόμενους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω μηνύματος SMS ή μέσω άλλου ηλεκτρονικού μηνύματος, ώστε να υπάρχουν γραπτές αποδείξεις για την σχετική ενημέρωση.

Περαιτέρω, εάν σε έλεγχο βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο ο οποίος δεν έχει διενεργήσει το τεστ επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ποσού 300 ευρώ για κάθε μη διενεργούμενο έλεγχο, σε περιπτώσεις πλήρους απασχόλησης, ή 150 ευρώ για μειωμένη απασχόληση.

Αν εργοδότης απασχολήσει εργαζόμενο με θετικό αποτέλεσμα, του επιβάλλεται πρόστιμο 1500 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Τέλος, δεδομένης της μέχρι σήμερα επέκτασης από τα ελεγκτικά όργανα των υποχρεώσεων των ανεμβολίαστων εργαζόμενων και στους ανεμβολίαστους επιχειρηματίες και προς αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας, συστήνουμε στους επιχειρηματίες μέλη μας που δεν έχουν κάνει ακόμα το εμβόλιο και δεν έχουν νοσήσει κατά το τελευταίο εξάμηνο, να προχωρούν προληπτικά και εκείνοι στον σχετικό αυτοδιαγνωστικό έλεγχο και να θέτουν τα αποτελέσματά του στην διάθεση των ελέγχων που θα πραγματοποιούνται στις επιχειρήσεις τους.

Επανυπολογισμός ασφαλιστικών οφειλών του ν. 4611/2019 (120 δόσεις) – Μη αναβίωση του αρχικού τους ύψους σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης

0

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 401836/12/10/2021 εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ (επισυνάπτεται στην παρούσα), όσοι επιχειρηματίες οφειλέτες έχουν εντάξει ή πρόκειται να εντάξουν τις ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές τους εισφορές στη ρύθμιση των 120 δόσεων του ν. 4611/2019 (άρθρα 1 – 18), αξιοποιώντας τη δυνατότητα επανυπολογισμού των χρεών τους, θα εξακολουθήσουν ακόμη και αν στη συνέχεια απωλέσουν τη ρύθμιση, να οφείλουν τις μειωμένες οφειλές, όπως αυτές προσδιορίσθηκαν κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και όχι τις αρχικές οφειλές τους.
Ειδικότερα, το ύψος των επανυπολογισμένων οφειλόμενων εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και εργοδοτών του πρώην ΟΑΕΕ που αφορούν την περίοδο από 1/1/2002 έως 31/12/20216, θα παραμείνει στα ίδια μειωμένα επίπεδα και δεν θα επανέλθει στο αρχικό του ύψος, ακόμη και αν οι υπόχρεοι απωλέσουν στο μέλλον τη ρύθμιση. Υπενθυμίζεται πως στην παρ. 4 του άρθρου 17, του ν. 4611/2019 οριζόταν πως η απώλεια της ρύθμισης επέφερε, μεταξύ άλλων, την αναβίωση της οφειλής και των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, στην κατάσταση που είχαν πριν την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, πριν δηλαδή τον τυχόν επανυπολογισμό τους.
Πλέον, με τη νέα εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ, που ερμηνεύει το νέο άρθρο 87 του ν. 4826/2021, παύει να ισχύει η αναβίωση των αρχικών χρεών για όλες τις περιπτώσεις επανυπολογισμού που προέκυψαν ύστερα από αίτηση του ασφαλισμένου.
Παράλληλα, σημειώνεται πως με το άρθρο 72 ν. 4837/2021, δόθηκε εκ νέου δυνατότητα επανένταξης στο 2ο στάδιο της ρύθμισης των έως 120 δόσεων (ν. 4611/2019) έως τις 31/12/2021 (από 30/9/2021 που οριζόταν αρχικώς), σε όσους δεν κατόρθωσαν να τηρήσουν τη ρύθμισή τους. Συνεπώς, όσοι υπόχρεοι έχουν οφειλές που έχουν μεταβιβαστεί στο ΚΕΑΟ και εφόσον έχει ήδη υποβληθεί αίτημα προσδιορισμού/επανυπολογισμού τους (1ο στάδιο), θα πρέπει μέχρι και τα τέλη του 2021 να υποβάλλουν αίτημα ρύθμισης της οφειλής τους (2ο στάδιο) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ.