Συμπληρώστε τη φόρμα για τη δημοσίευση του eShop σας

Η παρακάτω φόρμα ισχύει ΜΟΝΟ για μέλη του Εμπορικού Συλλόγου, όπου η δημοσίευση του συνδέσμου θα πραγματοποιηθεί μετά από έγκριση. Παρακαλώ συμπληρώστε σωστά όλα τα πεδία.

Details
Αποδέχομαι τους όρους λειτουργίας του Εμπορικού Συλλόγου όπως αυτοί αναφέρονται στο καταστατικό.
GDPR/ Αποδέχομαι την επικοινωνία και την προβολή μου για σκοπούς προώθησης του εμπορίου.
Submit Application
Request new code