ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ POS

Δημοσιεύθηκε 28.07.2017 από τη

0

Ο Εμπορικός Σύλλογος βόλου ενημερώνει τα μέλη του για την εφαρμογή της εγκυκλίου υπ’ αριθ. 45231/20-04-2017 (Β’ 1445) Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την υποχρέωση αποδοχής πληρωμών με κάρτα. Η σχετική εγκύκλιος απευθύνεται στις κύριες οργανώσεις των επιχειρηματιών της χώρας, την οποία υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή κ. Αντώνης Παπαδεράκης (επισυνάπτεται στην παρούσα) δίνονται οι τελευταίες οδηγίες στους επιχειρηματίες για την εφαρμογή του νέου πλαισίου, σχετικά με την υποχρέωση αποδοχής πληρωμών με κάρτα. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία παράταση της σημερινής προθεσμίας.

Με την ανωτέρω εγκύκλιο τονίζεται για ακόμη μία φορά, ότι η υποχρέωση απόκτησης τερματικού POS δεν αφορά δικαιούχους πληρωμής (ελεύθερους επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις και εταιρίες) που πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες αποκλειστικά σε άλλες επιχειρήσεις (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) που δρουν στο πλαίσιο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (Β2Β συναλλαγές), αλλά αφορά μόνο τις συναλλαγές τους με τους καταναλωτές.

Διευκρινίζεται ότι ως τερματικό αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα νοούνται όλες οι διαθέσιμες συσκευές (πχ. ασύρματο και ενσύρματο τερματικό POS, mobile POS), καθώς και μέθοδοι και εφαρμογές (πχ. Virtual POS) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποδοχή καρτών, τόσο με φυσική παρουσία κάρτας, όσο και χωρίς την φυσική παρουσία αυτής (πωλήσεις εξ’ αποστάσεως). Επομένως, στο πεδίο εφαρμογής του νόμου και της κοινής υπουργικής απόφασης εμπίπτει οποιαδήποτε εφαρμογή πληρωμής, μέσω της οποίας ο πληρωτής δύναται να κινήσει πράξη πληρωμής με κάρτα (πιστωτική, χρεωστική, προπληρωμένη). Υπογραμμίζεται ότι είναι εκτός πεδίου εφαρμογής η μεταφορά πίστωσης ή η άμεση χρέωση, καθώς και η πληρωμή μέσω εναλλακτικών καναλιών εξυπηρέτησης (πχ. e-banking).

Εφιστούμε την προσοχή ότι οι επιχειρηματίες οφείλουν να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα, τα οποία έχουν εκδοθεί από τετραμερές σύστημα πληρωμής (VISA, MASTER CARD, MAESTRO, UNION PAY) και δεν είναι υποχρεωτική η αποδοχή μέσων πληρωμής που έχουν εκδοθεί από τριμερές (DINERS, DISCOVER, AMERICAN EXPRESS).

Πρέπει να τονιστεί ότι έγιναν δεκτά τα σχετικά αιτήματα της ΕΣΕΕ και έτσι θα απαλλάσσονται της επιβολής προστίμου:

  • Όσοι υπόχρεοι έχουν υποβάλει αίτημα πριν την παρέλευση της οριζόμενης προθεσμίας και το τερματικό αποδοχής μέσων πληρωμών με κάρτα δεν τους έχει χορηγηθεί για λόγους που ανάγονται στο πιστωτικό ίδρυμα (γεγονός, όμως, το οποίο βεβαιώνεται εγγράφως).
  • Όταν κατά τη διενέργεια ελέγχου ο υπόχρεος επιδεικνύει στο αρμόδιο όργανο, έγγραφο με το οποίο πιστοποιείται η απόρριψη αιτήματος του υπόχρεου έγκρισης χορήγησης τερματικού από αδειοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.

Τέλος, η Γενική Γραμματεία παρείχε προφορικές διαβεβαιώσεις ότι οι έλεγχοι δεν πρόκειται να ξεκινήσουν προ της 1ης Αυγούστου, ώστε να έχουν όλοι την ευκαιρία να προχωρήσουν στις σχετικές εγκαταστάσεις εξοπλισμού.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΣΒ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ «ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ»

Δημοσιεύθηκε 25.07.2017 από τη

0

Η νέα διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου, σε συνέχεια των ενεργειών της προηγούμενης διοίκησης, πραγματοποίησε συνάντηση με μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου Κινητικά Αναπήρων Μαγνησίας «Ιππόκαμπος» και τον εκπρόσωπο του κ. Μπέλλο Πέτρο, χθες απόγευμα της Δευτέρας 24 Ιουλίου 2017.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ανταλλαγής απόψεων για θέματα που αφορούν την τοπική αγορά αλλά και συμβουλευτικού χαρακτήρα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης ατόμων με κινητικά προβλήματα στα καταστήματα.

Στόχος και των δύο πλευρών είναι η ευαισθητοποίηση του εμπορικού κόσμου και η εφαρμογή της απόφασης για τοποθέτηση αποσπώμενων ραμπών στα καταστήματα, που θα επιτρέπουν την ομαλή πρόσβασή τους. Οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν με υπόσχεση μακρόχρονης συνεργασίας , η οποία θα θέσει τις βάσεις για την έμπρακτη αρωγή και υλοποίηση των κοινωνικών ευαισθησιών στο πλαίσιο ισότιμης συμμετοχής, μέσα από ένα πλάνο ενεργειών στο άμεσο μέλλον.

Η δέσμευση αυτή έχει προτρεπτικό χαρακτήρα για όλους τους συναδέλφους εμπόρους, καθώς κάποιοι συνάδελφοι προτίθενται να τοποθετήσουν κινητές ράμπες στα καταστήματά τους προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των κινητικά αναπήρων καταναλωτών στην πόλη. Η πρωτοβουλία αυτή, ελπίζουμε να αποτελέσει παράδειγμα και παρότρυνση για ισότιμη αντιμετώπιση απέναντι σε δεκάδες καταναλωτές που αντιμετωπίζουν κινητικές αναπηρίες. Τέλος, τονίζεται η ανάγκη ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας, προκειμένου να βελτιωθεί η εύκολη μετακίνηση των ατόμων με κινητικά προβλήματα σε μια πόλη με ευρωπαϊκές και σύγχρονες προοπτικές.

 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΟΕΜΕΘ

Δημοσιεύθηκε 19.07.2017 από τη

0

Συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου , που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν τη 13η Ιουλίου 2017 και έχει ως εξής:

Πρόεδρος : Οντόπουλος Απόστολος

Γενικός Γραμματέας : Νικολός Νεκτάριος      

Α’ Αντιπρόεδρος : Σακελάρης Γεώργιος         

Β’ Αντιπρόεδρος : Γκιλομανάκης Βασίλειος                      

Οικονομικός Επόπτης  : Μαγαλιός Κωνσταντίνος

Δημοσίων Σχέσεων : Χρόνη Αποστολία      

Έφορος: Αβαριτσιώτης Κωνσταντίνος

Ειδικός Γραμματέας: Πανταζής Γεώργιος     

Αναπληρ. Οικον. Επόπτης : Ζάντζος Μάξιμος 

Σύμβουλος : Κανελλής Δημήτριος                 

Σύμβουλος : Σαμπετάι Μιχαήλ                                          

Σύμβουλος : Σαμουηλίδη Έλλη      

Σύμβουλος: Νιζάμης Μάριος              

Σύμβουλος : Βλαχοπούλου Σοφία                                     

Σύμβουλος : Πουλάκης Στέφανος

 

Επίσης, από την εκλογική διαδικασία εκλέχθηκαν ως Αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας οι οχτώ (8) ακόλουθοι.

 Τσέλιος Κωνσταντίνος

Οντόπουλος Απόστολος

Μαγαλιός Κωνσταντίνος

Νικολός Νεκτάριος

Γκιλομανάκης Βασίλειος

Σαμπετάι Μιχαήλ

Κανελλής Δημήτριος

Βλαχοπούλου Σοφία

 

 Τέλος, από την εκλογική διαδικασία για την Ελεγκτική Επιτροπή εκλέχθηκαν οι ακόλουθοι:

Κλεφτάκη Βασιλική

Μαντζίρης Αθανάσιος

Νιζάμης Δημήτριος

 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΣΒ- ΠΕΜΠΤΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Δημοσιεύθηκε 10.07.2017 από τη

0

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 07/07/2017 η διαδικασία κατάθεσης υποψηφιοτήτων για τις επικείμενες εκλογές του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου, για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ελεγκτικής επιτροπής και αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Θεσσαλίας.

Κατέρχονται τρείς συνδυασμοί :

  1. «Ενωτικό Εμπόριο »
  2. «Έμποροι Ενάντια στην κρίση»
  3. «Αγωνιστική Συνεργασία Εμπόρων»

 Οι υποψήφιοι που διεκδικούν την ψήφο των εμπόρων ανά ψηφοδέλτιο είναι οι εξής:

 

ΕΝΩΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

Ψ Η Φ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

1. ΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Νικολάου
2. ΑΒΑΡΙΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Νικολάου
3. ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΒΑΪΟΣ του Άγγελου
4. ΓΚΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου
5. ΓΚΙΛΟΜΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Χρήστου
6. ΖΑΝΤΖΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ του Μιλτιάδη
7. ΚΑΚΟΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΜΑΡΙΟΣ του Αποστόλου
8. ΚΑΡΑΜΑΝΙΟΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Κωνσταντίνου
9. ΚΙΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Βασιλείου
10. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Αλεξάνδρου
11. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Βασιλείου
12. ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αλεξάνδρου
13. ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ του Κωνσταντίνου
14. ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Φιλήμονα
15. ΝΙΚΟΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου
16. ΠΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του Δημητρίου
17. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αχιλλέα
18. ΠΕΤΚΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Ιωάννου
19. ΣΑΚΕΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου
20. ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Μαρίνου
21. ΧΙΟΥΚΤΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χρήστου
22. ΧΡΟΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ του Ανδρέα

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

1. ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αποστόλου
2. ΚΛΕΦΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Στεφάνου
3. ΜΑΝΤΖΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

1. ΤΣΕΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Νικολάου
2. ΑΒΑΡΙΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Νικολάου
3. ΓΚΙΛΟΜΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Χρήστου
4. ΖΑΝΤΖΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ του Μιλτιάδη
5. ΚΙΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Βασιλείου
6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Βασιλείου
7. ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αλεξάνδρου
8. ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ του Κωνσταντίνου
9. ΝΙΚΟΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου
10. ΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Νικολάου
11. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αχιλλέα
12. ΣΑΚΕΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου
13. ΧΡΟΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ του Ανδρέα

 

 

 ΕΜΠΟΡΟΙ ΕΝΑΝΤΙΑ  ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ  

Ψ Η Φ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

1. ΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΓΛΑΪΑ του Βασιλείου
2. ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Χρήστου
3. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΛΕΝΗ του Δημητρίου
4. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Ευαγγέλου
5. ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Χρήστου
6. ΒΡΑΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Γεωργίου
7. ΓΑΛΑΝΟΥ ΤΙΜΟΚΛΕΙΑ (ΚΕΛΛΥ) του Πανταζή
8. ΓΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΚΡΙΤΩΝ του Γεωργίου
9. ΓΚΑΝΤΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κωνσταντίνου
10. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Κωνσταντίνου
11. ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ (ΧΑΡΙΣ) του Βλάσση
12. ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου
13. ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΔΩΡΟΘΕΟΣ του Αθανασίου
14. ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη
15. ΜΠΕΡΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Αθανασίου
16. ΜΠΕΡΤΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Αθανασίου
17. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Πανταζή
18. ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Αθανασίου
19. ΝΙΖΑΜΗΣ ΜΑΡΙΟΣ του Ευαγγέλου
20. ΡΟΥΝΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΚΥ) του Αποστόλου
21. ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗ ΕΛΛΗ του Μωυσή Μώρις
22. ΣΑΜΠΕΘΑΪ ΜΙΧΑΗΛ του Γαβριήλ
23. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΜΑ) του Δημητρίου

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. ΝΙΖΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ευαγγέλου

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

1. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Ευαγγέλου
2. ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Χρήστου  
3. ΒΡΑΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Γεωργίου  
4. ΓΚΑΝΤΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κωνσταντίνου  
5. ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου  
6. ΜΠΕΡΤΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Αθανασίου  
7. ΡΟΥΝΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Αποστόλου  
8. ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗ ΕΛΛΗ του Μωυσή Μώρις  
9. ΣΑΜΠΕΘΑΪ ΜΙΧΑΗΛ του Γαβριήλ  
 
   

 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ

 Ψ Η Φ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

1. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του Αντωνίου
2. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΡΙΣΤΕΑ του Φιλίππου
3. ΕΥΤΥΧΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ του Αναστασίου
4. ΚΟΠΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευσταθίου
5. ΛΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου
6. ΜΠΕΡΜΠΕΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Δημητρίου
7. ΜΠΟΥΝΤΟΥΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Σταμάτη
8. ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Χαραλάμπους
9. ΣΙΑΝΟΣ ΤΡΥΦΩΝ του Χρήστου
10. ΣΙΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ του Όθωνα

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ του Γεωργίου
2. ΠΑΠΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Αντωνίου

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

1. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του Αντωνίου
2. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΡΙΣΤΕΑ του Φιλίππου
3. ΚΟΠΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευσταθίου
4. ΛΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου
5. ΜΠΕΡΜΠΕΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Δημητρίου
6. ΜΠΟΥΝΤΟΥΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Σταμάτη
7. ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Χαραλάμπους
8. ΣΙΑΝΟΣ ΤΡΥΦΩΝ του Χρήστου
9. ΣΙΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ του Όθωνα

Καλούνται όλοι οι έμποροι να συμμετέχουν ενεργά με την ψήφο τους στις εκλογές, και να αναδείξουν ένα Σύλλογο μεγάλο και δυνατό. O Σύλλογος καλείται να διαδραματίσει υπεύθυνο και πρωταγωνιστικό ρόλο, προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντα όλων των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα αυτών που πλήττονται περισσότερο από τη σημερινή κατάσταση, αλλά και της αγοράς μας γενικότερα.

Χρειάζεται λοιπόν, συσπείρωση, μαζικότητα και οργάνωση, ώστε να αρθούν τα αδιέξοδα και να υπάρξουν απαντήσεις.

 

Οι εκλογές θα διεξαχθούν την

 Πέμπτη 13 Ιουλίου 2017

από τις 9.00 το πρωί έως 21:30 το βράδυ

 

στο Επιμελητήριο Μαγνησίας

Δημητριάδος 176

(στην αίθουσα Συνεδριάσεων, 2ος όροφος)

 

Σημειώνεται ότι: Σύμφωνα με την εγκύκλιο εκλογικών διαδικασιών των Σωματείων και βάσει των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης (ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017) του Εμπορικού Συλλόγου τα μη οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του ΕΣΒ μπορούν να προχωρήσουν σε διακανονισμό των οφειλών τους με καταβολή ελάχιστου ποσού των 4€ (τεσσάρων ευρώ) ώστε να προβούν στην άσκηση του εκλογικού δικαιώματος τους. Επίσης, είναι απαραίτητη η ένδειξη αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίου ή ασφαλιστικού βιβλιαρίου .

Μέλη του Συλλόγου που έχουν επιλέξει ως κύρια οργάνωση άλλο σύλλογο ψηφίζουν μόνο για Διοικητικό Συμβούλιο και ελεγκτική επιτροπή.

Τηλέφωνα-Πληροφορίες: 2421025479 & 2421022366

ΘΕΡΙΝΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 2017 – ΚΥΡΙΑΚΗ 16/7 ΚΛΕΙΣΤΑ

Δημοσιεύθηκε 07.07.2017 από τη

0

Οι τακτικές θερινές εκπτώσεις του παρόντος έτους αρχίζουν τη Δευτέρα, 10 Ιουλίου και θα λήξουν την Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2017, σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου 4177/2013.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διενέργεια των εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης.

Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη του καταστήματος και σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία το παρεχόμενο ποσοστό έκπτωσης και στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού («από …. % έως …. %»). Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό.

Ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται και προβάλλεται η μειωμένη τιμή, πρέπει να ανταποκρίνεται στην αλήθεια και να μην είναι ανακριβής. Οι καταστηματάρχες θα πρέπει, σε περίπτωση ελέγχου, να είναι σε θέση να αποδείξουν, ότι η παλαιά τιμή πώλησης που αναγράφεται στην πινακίδα, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Κατά την διενέργεια των τακτικών εκπτώσεων, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους συναδέλφους, γιατί οι κυρώσεις είναι αυστηρές και δεν επιτρέπεται να επιβάλλονται πρόστιμα λόγω λάθους και μάλιστα σε αυτήν την δύσκολη εποχή.

Γενικά, στους παραβάτες των διατάξεων περί εκπτώσεων επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο των 5.000 €.   Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα 5 ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Ειδικότερα για την περίπτωση που οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους, ως προς την ακρίβεια των αναγραφόμενων τιμών ή ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων με έκπτωση προϊόντων ή όταν ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσο με το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από 10.000 €, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης. Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα 5 ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Αρμόδια αρχή για την επιβολή των προστίμων είναι ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπου διαπιστώνεται η παράβαση.

Παράλληλα με τα παραπάνω, υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρου 16 ν. 4177/2013, τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη της χρονικής περιόδου των εκπτώσεων, ήτοι την Κυριακή, 16 Ιουλίου 2017.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου υποστηρίζοντας ότι η απελευθέρωση των Κυριακών δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προτείνει στο συνάδελφο έμπορο να μην ανοίξει το κατάστημά του την Κυριακή 16/7/2017. Οι ημερομηνίες των Κυριακών, οι οποίες ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της τοπικής αγοράς και στην εξυπηρέτηση των καταναλωτών έχουν αποδειχθεί ότι είναι συγκεκριμένες και ΟΧΙ 32.

ΕΚΛΟΓΕΣ Ε.Σ.Β. ΣΤΙΣ 13/07/2017

Δημοσιεύθηκε 21.06.2017 από τη

0

Την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017 ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου πραγματοποίησε Εκλογική Γενική Συνέλευση καθώς έληξε η τριετής θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατά την συνεδρίαση αποφασίστηκε η ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου, ελεγκτικής επιτροπής και αντιπροσώπων ομοσπονδίας εμπορικών συλλόγων Θεσσαλίας.

Συγκεκριμένα οι εκλογές του Εμπορικού Συλλόγου θα πραγματοποιηθούν την

Πέμπτη 13 Ιουλίου 2017 από τις 9.00 το πρωί έως 21:30 το βράδυ

στο Επιμελητήριο Μαγνησίας, Δημητριάδος 176 (στην αίθουσα Συνεδριάσεων, 2ος όροφος)

 

Τα άτομα που εξελέγησαν ως εφορευτική επιτροπή των εκλογών είναι: οι κ.κ. Οντοπούλου Μαρία- Ελεωνόρα, Παλιά Δέσποινα και Γκαντίνας Γεώργιος.

Για αιτήσεις υποψηφιότητας για τις εκλογές οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα γραφεία του Συλλόγου ( Σκενδεράνη 4, 5ος όροφος, 2421025479 & 2421022366).

Σύμφωνα με το καταστατικό οι υποψηφιότητες μπορούν να κατατεθούν μέχρι και την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017. (Στα γραφεία του Συλλόγου μέχρι το μεσημέρι 14:00)

Σήμερα παρά ποτέ, η αγορά μας χρειάζεται ένα ισχυρό συνδικαλιστικό όργανο, το οποίο να μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα πολλά και μεγάλα προβλήματα που την απασχολούν.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου & Νέας Ιωνίας, που για 120 χρόνια υπηρετεί με συνέπεια την αγορά της πόλης μας, είναι ο πλέον αξιόπιστος φορέας προκειμένου να συνεχίσει το δύσκολο αυτό έργο.

Βιώνουμε όλοι την μεγαλύτερη ίσως κρίση που έζησε το εμπόριο. O Σύλλογος καλείται να διαδραματίσει υπεύθυνο και πρωταγωνιστικό ρόλο, προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντα των επιχειρήσεων, αλλά και της αγοράς μας γενικότερα.

Φορολογικό, ασφαλιστικό, επαγγελματική στέγη, ωράριο, αθέμιτος ανταγωνισμός, πολυκαταστήματα, παρεμπόριο, έλλειψη κανόνων και ελέγχων, είναι μερικά από τα σημαντικά, διαχρονικά αλλά και καινούρια προβλήματα, που αναζητούν επειγόντως λύσεις.

Την μόνη απάντηση στα παραπάνω αποτελεί η συλλογική, μεθοδική και οργανωμένη προσπάθεια και αυτή μπορεί να εκφραστεί μέσα από τον Εμπορικό Σύλλογο.

Χρειάζεται λοιπόν, συσπείρωση, μαζικότητα και οργάνωση, ώστε να αρθούν τα αδιέξοδα και να υπάρξουν απαντήσεις.

Καλούνται λοιπόν όλα τα μέλη να συμμετέχουν ενεργά με την ψήφο τους στις εκλογές, και να αναδείξουν ένα Σύλλογο μεγάλο και δυνατό.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Β.

Δημοσιεύθηκε 01.06.2017 από τη

0

Λόγω μη απαρτίας αναβλήθηκε χτες 31/5 η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου ενόψει των αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Θεσσαλίας. Ορίστηκε να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 7/6 και ΤΕΛΙΚΑ την ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 και ώρα 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, Δημητριάδος 176.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω:

    1. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
    2. Ορισμός Ημερομηνιών Αρχαιρεσιών Ε.Σ.Β.

 

Σημειώνεται ότι:

Κάθε υποψήφιος μπορεί να διεκδικήσει ταυτόχρονα την εκλογή του ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου και ως αντιπρόσωπος στην Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Θεσσαλίας, όχι όμως ως μέλος της εφορευτικής ή της ελεγκτικής επιτροπής.

Μέλη του Συλλόγου που έχουν επιλέξει ως κύρια οργάνωση άλλο σύλλογο ψηφίζουν μόνο για Διοικητικό Συμβούλιο και ελεγκτική επιτροπή.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Δημοσιεύθηκε 30.05.2017 από τη

0

Τη Δευτέρα 5 Ιουνίου 2017, ημέρα εορτασμού του Αγίου Πνεύματος η αγορά του Βόλου και της Νέας Ιωνίας θα παραμείνει κλειστή. Η ημέρα αυτή έχει καθιερωθεί ως αργία και τα καταστήματα στη Μαγνησία και σε πολλές περιοχές της χώρας μας παραμένουν κλειστά.