Εξαίρεση υπαγωγής στην κάλυψη ενοικίων επιχειρήσεων που διατηρούν υποκαταστήματα

Δημοσιεύθηκε 19.03.2021 από τη

0

Ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών, κ. Σταϊκούρα Χρ και στον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής κ. Τριαντόπουλο Χρ. επισημαίνοντας τον αποκλεισμό επιχειρήσεων, που διατηρούν υποκαταστήματα με διαφορετικό ΚΑΔ από την έδρα τους και έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους σύμφωνα με κρατική εντολή. Συγκεκριμένα, συνάδελφος ένα χρόνο μετά από τη συνεπή πληρωμή ενοικίου με μείωση, βρίσκεται στη δεινή θέση να πληρώσει το σύνολο των ενοικίων του, καθώς εξαιρείται από την μείωση ενοικίου ενώ το υποκατάστημα του ήταν σε αναστολή λειτουργίας.

Πολλοί συνάδελφοί μας αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα και θεωρούμε ως Εμπορικός Σύλλογος  αδήριτη ανάγκη να συμβάλλουμε με κάθε τρόπο στην άδικη εξαίρεση επαγγελματιών από την υπαγωγή τους στη μείωση ενοικίων, καθώς λόγω της λειτουργίας των ΚΑΔ δεν έχουν τη δυνατότητα υπαγωγής σε άλλα μέτρα στήριξης της επιχειρηματικότητας.

Είναι εύλογη η αγανάκτηση και ο θυμός πολλών συναδέλφων, αφού η πανδημία επιφέρει βαρύτατο οικονομικό πλήγμα στο μικρομεσαίο έμπορο και του στερεί το δικαίωμα της εργασίας, του επιχειρείν και της επιβίωσης.

Καλούμε τους αρμόδιους να προβούν σε απαραίτητες ενέργειες, να αποκαταστήσουν την αδικία και την ανισότητα που πλήττει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ 75 ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

Δημοσιεύθηκε 18.03.2021 από τη

0

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, με χθεσινή της ανακοίνωση, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών υπενθυμίζει την διαδικασία ανάρτησης/δήλωσης των επιταγών με ημερομηνία εμφάνισης από 1ης Μαρτίου μέχρι 31 Μαρτίου, προκειμένου να τύχουν της αναστολής των 75 ημερών, που προβλέπει το άρθρο 480 του νόμου 4781/2021.

Η διαδικασία δήλωσης από τους ενδιαφερόμενους  θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την Τρίτη, 23 Μαρτίου 2021.

Μέχρι την συγκεκριμένη ημερομηνία, δεν θα επιτρέπεται η εμφάνιση, πληρωμή ή σφράγιση των παραπάνω αξιογράφων.

Μετά όμως τις 23 Μαρτίου, δεν θα είναι δυνατή η δήλωση των αξιογράφων αυτών στην εφαρμογή των τραπεζών, προκειμένου να τύχουν της αναστολής της παρ. 1 του άρθρου 480.

Συνεπώς, από την 24η Μαρτίου 2021 και μετά, οι επιταγές για τις οποίες δεν θα έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα η σχετική δήλωση, θα εμφανίζονται, θα πληρώνονται ή θα σφραγίζονται κανονικά.

Υπενθυμίζεται ότι, επιταγές οι οποίες εμφανίστηκαν προς πληρωμή και έχουν σφραγιστεί μέχρι τις 11-3-2021, ήτοι την ημερομηνία που εκδόθηκε η ΚΥΑ A. 1051/11-3-2021, δεν καταχωρούνται στον Τειρεσία, εφόσον εξοφληθούν εντός 75 ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους.

Την εν λόγω ανακοίνωση της ΕΕΤ μπορείτε να αναζητήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση   https://www.hba.gr/Media/Details/487

Αποκλείονται αναίτια και άδικα από την κάλυψη των παγίων εξόδων οι εμπορικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους

Δημοσιεύθηκε 18.03.2021 από τη

0

Ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Οικονμικών, κ. Σταϊκούρα Χρ επισημαίνοντας τον αποκλεισμό σχεδόν 70% τοπικών εμπορικών επιχειρήσεων, που δεν απασχολούν προσωπικό καθώς και όσων έχουν εργαζόμενους μόνο με καθεστώς μερικής απασχόλησης αποκλείονται αδίκως από το μέτρο κάλυψης παγίων δαπανών.


Θεωρείται αδικαιολόγητη η εξαίρεση των εμπορικών επιχειρήσεων, κυρίως ατομικού και οικογενειακού χαρακτήρα από το μέτρο , αφού σύμφωνα με κριτήριο υπαγωγής αναφέρεται ότι θα πρέπει να απασχολούν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο με εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου συμμερίζεται και στηρίζει τη θέση της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, υπογραμμίζοντας πως ο εμπορικός κόσμος διαπιστώνει την αδικαιολόγητη εξαίρεση περίπου 130 χιλιάδων εμπορικών επιχειρήσεων από το μέτρο κάλυψης των παγίων δαπανών. Πρόκειται για το ίδιο λάθος που είχε εντοπιστεί στον πρώτο γύρο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, το οποίο διορθώθηκε μεν στις επόμενες, αλλά ένα χρόνο μετά επαναλαμβάνεται στο κρίσιμο μέτρο της κάλυψης δαπανών.


Ζητείται, λοιπόν, η άμεση διορθωτική παρέμβαση της κυβέρνησης, ώστε οι εν λόγω επιχειρήσεις να τύχουν ισότιμης και δίκαιης μεταχείρισης καθώς έχουν πληγεί από τα διαδοχικά κύματα της πανδημίας, καθημερινά χάνονται τζίροι και βρίσκονται στοκαρισμένα εμπορεύματα. Ακόμη, δεν εξαιρούνται από φορολογικές και ασφαλιστικές επιβαρύνσεις και εντέλει έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις προς προμηθευτές και Δημόσιο με τις επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους. Επιπλέον, ο εκ νέου αποκλεισμός τους θα δημιουργήσει σε βάρος τους συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού, εντείνοντας τις ανισότητες στην αγορά που ήδη δημιουργεί η πανδημία.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δημοσιεύθηκε 11.03.2021 από τη

0

O Εμπορικός Σύλλογος Βόλου ανταποκρίθηκε άμεσα στο κάλεσμα του Συλλόγου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Μαγνησίας για να συμβάλλει στη προσπάθεια στήριξης των συμπολιτών μας στις σεισμόπληκτες περιοχές. Τέτοιες ενέργειες και συνεργασίες πρωτοβάθμιων σωματείων στις δύσκολες καταστάσεις που βιώνουν οι επιχειρήσεις και η κοινωνία είναι πάντα ωφέλιμες και ο Σύλλογος μας τις στηρίζει και θα τις στηρίζει στο διηνεκές.

Όμως ο Σύλλογος μας διαχωρίζει τη θέση του από την κίνηση «Ενωτική Πρωτοβουλία Επιχειρηματιών Μαγνησίας» την οποία, σύμφωνα με το δελτίο τύπου που εκδοθεί και διανεμηθεί από τον ΣΕΗΜ στα μέσα ενημέρωσης, φέρεται να στηρίζει. Ουδέποτε ο Σύλλογος συναντήθηκε ή συνομίλησε θεσμικά με εκπρόσωπο της συγκεκριμένης κίνησης. Ως θεσμικός φορέας και βάσει του ρόλου του, ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου συνομιλεί, στηρίζει και συναποφασίζει μόνο με εκλεγμένα θεσμικά όργανα. Ουδείς συσχετισμός “Εμπορικού Συλλόγου Βόλου” και “Ενωτικής Πρωτοβουλίας Επιχειρηματιών Μαγνησίας” υφίσταται.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

Δημοσιεύθηκε 10.03.2021 από τη

0

Σύμφωνα με το άρθρο τέταρτο του Ν.4702/2020 ορίζεται ότι η ισχύς της παρ. 2 του τριακοστού τρίτου άρθρου της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. ως προς τη δυνατότητα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη των μελών και με απόφαση της 9ης διοικητικής συνεδρίασης (Πρακτικά 9ης /24-02-2021) καλούνται τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου σε τακτική γενική συνέλευση, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης.
Σύμφωνα με το καταστατικό οι ημερομηνίες που ορίζονται για τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης είναι η Τετάρτη 17 Μαρτίου ή η Τετάρτη 24 Μαρτίου ή η Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021.
Προς αποφυγή τεχνικών θεμάτων η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί ΤΕΛΙΚΑ την 31η Μαρτίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, με τη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω:

  1. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 2020
  2. Έκθεση ελεγκτικής επιτροπής
  3. Προϋπολογισμός 2021
  4. Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού 2020

I. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση συγκροτείται από τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη, τα οποία έχουν εξοφλήσει τις οφειλές τους έως και για το προηγούμενο έτος.

II. Διαδικασία συμμετοχής, παρακολούθησης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης

Προκειμένου τα μέλη να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην τακτική γενική συνέλευση της 31ης Μαρτίου 2021, που θα πραγματοποιηθεί από απόσταση χωρίς φυσική παρουσία απαιτείται η δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού. Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα απαιτείται υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο (smartphone ή tablet), με εγκατεστημένη εφαρμογή ZOOM και δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet).
Κατά την είσοδο στην εφαρμογή θα πρέπει τα στοιχεία που εισάγονται να ταυτίζονται με τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στο μητρώο μελών του ΕΣΒ (όνομα, επίθετο).
Περαιτέρω οδηγίες συμμετοχής στη γενική συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης θα αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Συλλόγου (www.esv.gr) .
Τα μέλη που θα συμμετέχουν στη γενική συνέλευση θα πρέπει να παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης. Θα λαμβάνουν το λόγο και θα ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο ονομαστικά επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις τα μέλη μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία ηλεκτρονικά (info@esv.gr) ή τηλεφωνικά (2421025479).

Ενημερωτική Εκδήλωση My Data – Ηλεκτρονικά Βιβλία Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021

Δημοσιεύθηκε 08.03.2021 από τη

0

Σας καλούμε στην Ενημερωτική Εκδήλωση myDATA, δηλαδή my Digital Accounting and Tax Application.  Είναι το όνομα της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με την οποία η ΑΑΔΕ εισάγει τα ηλεκτρονικά βιβλία στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων.

Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021 & ώρα 18:30

Τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου μπορούν να συμμετέχουν στην Ενημερωτική Εκδήλωση “My Data – Ηλεκτρονικά Βιβλία”  μέσω της εφαρμογής zoom ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο 
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/89810437780?pwd=ZXlhaEZCUmlDWkZVVW5SMmlvcSs4dz09
 
Meeting ID: 898 1043 7780
Passcode: 45673

Τα Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ αποτελούν ένα πολύ σημαντικό βήμα ψηφιακού μετασχηματισμού της Φορολογικής Διοίκησης και της σχέσης της με τις επιχειρήσεις. Στόχος μας είναι πρωτίστως να εξυπηρετήσουμε τις επιχειρήσεις, παρέχοντας μια πρωτοποριακή ψηφιακή πλατφόρμα για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων, που θα οδηγήσει σε αυτοματοποίηση της συμπλήρωσης των φορολογικών δηλώσεων και θα τις απαλλάξει από υποχρεώσεις που έχουν σήμερα, όπως η υποβολή Καταστάσεων Πελατών – Προμηθευτών (ΜΥΦ).

Έκδοση νέων Υπουργικών Αποφάσεων – Ενημέρωση για τα ενοίκια Μαρτίου

Δημοσιεύθηκε 04.03.2021 από τη

0

Με την παρούσα σας γνωστοποιούμε τις εξής Υπουργικές Αποφάσεις που δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και περιέχουν μέτρα που αφορούν στον εμπορικό κόσμο:

  1. Την ΥΑ οικ.7078/323/2-3-2021 (ΦΕΚ 819Β΄) με την οποία, η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών που έληγαν στις 28-2-2021 παρατείνεται κατά ένα μήνα.  Μαζί τους και για το ίδιο χρονικό διάστημα επεκτείνεται και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της ρύθμισης.
  2. Την ΥΑ οικ.9498/321/2-3-2021 (ΦΕΚ 822Β΄), με την οποία προστίθενται ΚΑΔ στην αναστολή συμβάσεων εργαζομένων κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2021.
  3. Την ΥΑ οικ.9500/322/2-3-2021 με την οποία επεκτείνεται στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα το δικαίωμα να θέσουν τους εργαζομένους τους σε αναστολή συμβάσεως εργασίας και για τον μήνα Μάρτιο 2021.

Σε ότι αφορά τα ενοίκια, είναι γνωστό ότι με το άρθρο 31 ν. 4778/2021 επεκτάθηκε η απαλλαγή μισθώματος επαγγελματικής στέγης και για τον μήνα Μάρτιο 2021.  Από την ίδια διάταξη προβλέπεται η έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, μετά από γνώμη του Διοικητή της ΑΑΔΕ, που θα καθορίζει τις ειδικότερες λεπτομέρειες.  Ωστόσο, περιμένουμε ότι, μετά την έκδοση της σχετικής εκτελεστικής πράξης, θα ισχύσουν τα κάτωθι:

  • Κλειστές επιχειρήσεις όπως οι λιανεμπορικές και της εστίασης: Απαλλάσσονται πλήρως από την καταβολή ενοικίου και τον Μάρτιο.
  • Πληττόμενες βάσει ΚΑΔ επιχειρήσεις που παραμένουν ανοικτές: Θα καταβάλλουν ενοίκιο μειωμένο κατά 40%.

Για οτιδήποτε νεότερο, θα σας ενημερώσουμε άμεσα.

Διαβάστε τα παρακάτω ΦΕΚ

ΦΕΚ821Β

Υπουργική Απόφαση μέτρων που ισχύουν από 4 μέχρι 16 Μαρτίου 2021

Δημοσιεύθηκε 04.03.2021 από τη

0

Εκδόθηκε σήμερα το πρωί η Υπουργική Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.13805/4-
3-2021
που ορίζει τα νέα μέτρα για την περίοδο από την Πέμπτη, 4
Μαρτίου μέχρι και την Τρίτη, 16 Μαρτίου, περιλαμβάνοντας και την
Καθαρή Δευτέρα.
Με την απόφαση καθορίζεται νέο, ειδικά προσαρμοσμένο ωράριο και για
τα δύο νέα επιδημιολογικά επίπεδα, αυξημένου και πολύ αυξημένου
κινδύνου, ως εξής:
Περιοχές αυξημένου κινδύνου (κόκκινες)
Για όλες τις επιχειρήσεις που λειτουργούν με click inside (ένδυσης,
υπόδησης, βιβλιοχαρτοπωλεία) ή click away (όλες οι υπόλοιπες),
καθιερώνεται νέο προαιρετικό και διευρυμένο ωράριο λειτουργίας
για όλες τις κόκκινες περιοχές, από τις 07.00 έως τις 20.30, χωρίς
εξαιρέσεις.
Το ίδιο ωράριο (07.00 έως 20.30) ισχύει και για τα καταστήματα
τροφίμων.

Αναλυτικά για το λιανεμπόριο:

• Λειτουργία επιχειρήσεων λιανεμπορίου μόνο με τη διαδικασία της εξ αποστάσεως προαγοράς/προεπιλογής των αγαθών μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας για παραλαβή εκτός καταστήματος (click away).

• Εξαιρετικώς στις περιοχές του επιπέδου αυτού, οι επιχειρήσεις πώλησης υποδημάτων, ενδυμάτων, και βιβλιοχαρτοπωλείων επιτρέπεται να λειτουργούν και με τη διαδικασία του εξ αποστάσεως καθορισμού ραντεβού με ηλεκτρονικό ή τηλεφωνικό μέσο για αγορά εντός καταστήματος (click inside).

• Ειδικότερα:

α) Καταχώρηση της παραγγελίας του ραντεβού από την επιχείρηση και αποστολή στον πελάτη είτε ηλεκτρονικού αποδεικτικού εγγράφου της αγοράς (προπληρωμένη παραγγελία) ή του ραντεβού είτε μηνύματος (SMS) που φέρει τα εξής στοιχεία: αα) επωνυμία, διεύθυνση και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου της επιχείρησης, αβ) χρονικό διάστημα παραλαβής που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο (2) ώρες συνολικά.

β) Παραλαβή από ένα (1) άτομο και μόνο.

γ) Πληρωμή μόνο ηλεκτρονικά ή με POS κατά την παραλαβή.

δ) Κατά την παραλαβή: δα) τήρηση ελάχιστης απόστασης δύο (2) μέτρων μεταξύ πελατών, δβ) μέγιστος αριθμός ατόμων στην αναμονή: εννέα (9) άτομα και δγ) μέγιστος χρόνος παραμονής στο σημείο παραλαβής: δέκα (10) λεπτά.

ε) Ειδικώς στην περίπτωση της παραλαβής εντός καταστήματος: Υποχρέωση επιχειρήσεων για ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος.

Οι επιχειρήσεις με κύριο και δευτερεύοντα ΚΑΔ πώλησης υποδημάτων, ενδυμάτων και βιβλιοχαρτοπωλείων, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020, δύνανται να λειτουργούν με τη διαδικασία καθορισμού ραντεβού με ηλεκτρονικό ή τηλεφωνικό μέσο για αγορά εντός καταστήματος.

• Προαιρετικό (διευρυμένο) ωράριο λειτουργίας από τις 7:00 έως τις 20:30, κατά τις ημέρες Δευτέρα έως Σάββατο (μη επιτρεπόμενης της λειτουργίας κατά την ημέρα Κυριακή).


Η ισχύς της Υπουργικής Απόφασης ξεκινάει από σήμερα, με την εξαίρεση
της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για
την οποία η ισχύς της αρχίζει από το Σάββατο, 6 Μαρτίου 2021 και ώρα
6:00.

Διαβάστε το ΦΕΚ