ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2021

Δημοσιεύθηκε 24.01.2022 από τη

0

Ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Μαγνησίας διεξήγαγε δειγματοληπτική έρευνα με θέμα «Εμπορική κίνηση εορταστικής περιόδου Χριστουγέννων & Πρωτοχρονιάς 2021».

Το ερωτηματολόγιο της έρευνας απεστάλη σε όλα τα εγγραφόμενα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου ηλεκτρονικά και οι απαντήσεις των μελών μας ήταν ανώνυμες και εμπιστευτικές, προκειμένου να καταγραφεί η  πληρέστερη εικόνα των αποτελεσμάτων και η αντικειμενικότητα της εμπορικής κίνησης. Για την υλοποίηση της έρευνας ανταποκρίθηκαν 98 αμιγώς εμπορικές επιχειρήσεις σε ερωτήσεις που αφορούσαν την εμπορική κίνηση της περιόδου συγκριτικά με την περσινή περίοδο ( περίοδος πανδημίας) και την περίοδο προ πανδημίας.

Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι η διεξαγωγή και υλοποίηση ολοκληρωμένων ερευνών στον εμπορικό και επαγγελματικό κλάδο των κατά τόπων περιοχών αποτελεί το κύριο εργαλείο αξιολόγησης των συνθηκών και προσφέρει πληροφορίες για το σχεδιασμό αποφάσεων που θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των υπαρχόντων προβλημάτων και την προσαρμογής στα νέα δεδομένα.

Τα αποτελέσματα αναλυτικά παρατίθενται στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Επιστολή προς Βουλευτές Μαγνησίας για χορήγηση Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας σε αυτοαπασχολούμενος εμπόρους που νοσούν από COVID – 19

Δημοσιεύθηκε 18.01.2022 από τη

0

Ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου απέστειλε επιστολή προς τους Βουλευτές Μαγνησίας ζητώντας τη συμβολή τους στη θέσπιση ειδικού επιδόματος ασθενείας σε αυτοαπασχολούμενους που νοσούν από COVID – 19.  Παρακαλώντας όπως δώσουν  τη δέουσα προσοχή στο αίτημα πολλών αυτοαπασχολούμενων εμπόρων. 

Είναι γνωστό ότι η  έξαρση των κρουσμάτων της πανδημίας ήταν υψηλή και για την προστασία όλων επικαιροποιήθηκε η χορήγηση αδειών νόσησης  και τις εξ αυτών αποζημιώσεις προς τους εργαζομένους στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα,  οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να απουσιάσουν από την εργασία τους εφόσον νοσήσουν από κορωνοϊό. Δυστυχώς, για ακόμη μια φορά δεν ελήφθη καμία πρόνοια για την νόσηση των αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών και για την απώλεια εισοδήματος κατά την περίοδο  αυτή  , που στον κλάδο του εμπορίου σήμερα οι αυτοαπασχολούμενοι νοσήσαντες ξεπερνούν τις 140.000.  Όταν ο αυτοαπασχολούμενος έμπορος βρίσκεται θετικός στον COVID – 19 αναγκάζεται  να κλείσει το κατάστημά του και να απωλέσει έσοδα τουλάχιστον 5 ημερών, χωρίς να δικαιούται μέχρι σήμερα να λαμβάνει κανένα χρηματικό βοήθημα για την έστω και μερική αναπλήρωση των απωλειών του.

Σε μια περίοδο που ο εμπορικός κόσμος αγωνιά για την εξέλιξη της πανδημίας και οι τζίροι βυθίζονται σε συνεχή ύφεση, για ακόμη μια φορά η παράλειψη της Πολιτείας είναι αδικαιολόγητη.

Επίσημα, λοιπόν,   ζητούμε από τους Βουλευτές μας όπως συμβάλουν στη θέσπιση  Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας για τους νοσούντες από COVID – 19 αυτοαπασχολούμενους εμπόρους, το οποίο μπορεί να χορηγείται από τον ΕΦΚΑ ή τον ΟΑΕΔ, επισημαίνοντας πως ήδη ανάλογο επίδομα χορηγείται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως στην Κύπρο ήδη από τον περασμένο Ιούλιο, με βάση υπολογισμού του τις ασφαλιστέες αποδοχές των αυτοαπασχολουμένων. Στη χώρα μας, καθώς οι ασφαλιστικές κατηγορίες προβλέπουν προκαθορισμένα ποσά εισφορών ανεξαρτήτως εισοδήματος, ο υπολογισμός του Ειδικού Επιδόματος προτείνουμε να γίνει στη βάση του Εθνικού Κατώτατου Μισθού ή του Εθνικού Διάμεσου Μισθού. Επιπλέον θα πρέπει να προβλέπεται η επέκταση και η διεύρυνση του Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας σε περίπτωση απουσίας του νοσήσαντος αυτοαπασχολουμένου περισσότερων των 5 ημερών, ή/και σε περίπτωση επιδείνωσης της υγείας του,  η οποία θα απαιτήσει την εισαγωγή του στο νοσοκομείο, πάντα κατ΄ αναλογία με τα προβλεπόμενα για όλους τους εργαζόμενους στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Υπενθυμίζουμε ότι στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας του ΟΑΕΔ όλοι οι έμποροι καταβάλλουν από το 2011 κάθε μήνα 10 ευρώ, πέραν των ασφαλιστικών τους εισφορών, χωρίς όμως ποτέ το κεφάλαιο πολλών εκατομμυρίων ευρώ που έχει συγκεντρωθεί να έχει χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση των ανέργων εμπόρων ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό υπέρ του κλάδου.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 2022

Δημοσιεύθηκε 07.01.2022 από τη

0

Ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου, σας ενημερώνει ότι οι χειμερινές εκπτώσεις του έτους 2022,  ξεκινούν τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022 και λήγουν Σάββατο 05 Μαρτίου 2022  για την πόλη μας, σύμφωνα με το πλαίσιο εκπτωτικών περιόδων για τις Περιφερειακές ενότητες Μαγνησίας & Σποράδων (ΦΕΚ 5363/β’/19.11.2021) .

Κατά τη διενέργεια των εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και η εμπορική επικοινωνία του ποσοστού έκπτωσης.

H αναγραφή παλιάς και νέας τιμής είναι επιβεβλημένες και υποχρεωτικές, ενώ η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης είναι καταρχήν δυνητική. Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη του καταστήματος και σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία, το παρεχόμενο ποσοστό έκπτωσης, ενώ στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού («από …. % έως …. %»). Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό.

Ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται και προβάλλεται η μειωμένη τιμή, πρέπει να αντιστοιχεί στην αλήθεια και να μην είναι ανακριβής. Οι καταστηματάρχες θα πρέπει, σε περίπτωση ελέγχου, να είναι σε θέση να αποδείξουν, ότι η παλαιά τιμή πώλησης που αναγράφεται στην πινακίδα, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Κατά τη διενέργεια των τακτικών εκπτώσεων, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους συναδέλφους, γιατί οι κυρώσεις είναι αυστηρές και στους παραβάτες των διατάξεων επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο των 5.000 €.   Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα 5 ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Την Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2022 (η πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων), τα εμπορικά καταστήματα- μέλη μας μπορούν προαιρετικά να λειτουργήσουν με προτεινόμενο ωράριο 11:00 – 15:00.

Τέλος, να επισημάνουμε την γενικότερη υποχρέωση για τήρηση των μέτρων προστασίας κατά της πανδημίας τόσο για την δημόσια υγεία όσο και για την αποφυγή υψηλών προστίμων και να υπενθυμίσουμε τις υποχρεώσεις όλων των επιχειρήσεων για την χρήση προστατευτικής μάσκας, σε όλους τους εσωτερικούς χώρους και εξωτερικούς χώρους, την τήρηση αποστάσεων ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων (ένα άτομο ανά 2 τ.μ.) σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, την τοποθέτηση/χρήση αλκοολούχου διαλύματος περιεκτικότητας άνω του εβδομήντα τοις εκατό (70%) για τον καθαρισμό των χεριών, τον έλεγχο πιστοποιητικών για την είσοδο στο κατάστημα και τέλος την υποχρέωση ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο σε εμφανές σημείο των κανόνων λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου και του μέγιστου αριθμού ατόμων, που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του χώρου.

Δημοσιεύθηκε 05.01.2022 από τη

0

Υπενθυμίζεται ότι η εορτή των Θεοφανίων , 6η Ιανουαρίου κάθε έτους αποτελεί επίσημη αργία (αρθ.60 του Ν. 4808/2021). Ως εκ τούτου τα καταστήματα λιανικού εμπορίου παραμένουν κλειστά.

ΚΟΙΝΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 10 Π.Μ.

Δημοσιεύθηκε 14.12.2021 από τη

0

Ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου με ομόφωνη απόφαση με τους υπόλοιπους Εμπορικού Συλλόγους των περιοχών που έχουν τεθεί σε περιορισμό έναρξης λειτουργίας των καταστημάτων λιανεμπορίου στις 10:00 πμ , απέστειλαν επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη, κοινοποιώντας τη στους εξής :  Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα,  Υπουργό Υγείας κ. Αθανάσιο Πλεύρη, Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων  κ. Νικόλαο Παπαθανάση και Γεν. Γραμματέα Εμπορίου κ. Σωτήριο Αναγνωστόπουλο    ζητώντας την άρση του μέτρου.       

Η επιστολή είναι η εξής: 
Κύριε Υπουργέ,     

 Με την παρούσα κοινή μας επιστολή θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι μετά και την Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠοικ69136, ΦΕΚ 5138Β΄που ισχύει από 6-11-2021 και τα μέτρα που περιλαμβάνει, η επικρατούσα κατάσταση στις τοπικές μας αγορές μόνο ως τραγική μπορεί να περιγραφεί .
Και αυτό γιατί η επισκεψιμότητα στις αγορές μας έχει περιοριστεί στο ελάχιστο – για τζίρους και έσοδα ούτε λόγος – κι αυτό αποτυπώνεται και από το γεγονός ότι περπατούν πολύ λιγότεροι πολίτες από ότι συνέβαινε στα τυπικά lockdowns.
Συνέπεια όλης αυτής της αρνητικής εξέλιξης είναι να ενισχύεται ολοένα και περισσότερο η αγωνία των συναδέλφων μας, που έχουν εφοδιάσει με εμπορεύματα τις επιχειρήσεις τους  εν όψει της εορταστικής περιόδου.
Σε όλους μας κυριαρχεί ο προβληματισμός για το πως θα ανταποκριθούμε στις συσσωρευμένες υποχρεώσεις χωρίς ρευστότητα και θα ανταπεξέλθουμε σε επιταγές, ενοίκια, προσωπικό, φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές.
Σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί και η ΚΥΑ 72486 που ισχύει από 22-11-2021 και προβλέπει έναρξη λειτουργίας και των τοπικών μας αγορών μετά τις 10 το πρωί, μέτρο που παρατάθηκε ως τις 20-12-2021.
Θέλουμε επίσης να σας τονίσουμε ότι στις πόλεις μας δεν δημιουργούνται συνθήκες συνωστισμού, ούτε και με τις μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπου με αυτά μετακινούνται πλέον ελάχιστοι και οι οποίες θα επέβαλλαν αυτό το μέτρο, όπως μπορεί κάποιος να κατανοήσει και να δικαιολογήσει την εφαρμογή του στα τρία πολύ μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας μας (Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη).
Επίσης να αναφέρουμε ότι οι τοπικές μας αγορές δεν απευθύνονται μόνο στους κατοίκους των πόλεων μας αλλά και στους κατοίκους των γύρω περιοχών – κωμοπόλεις και χωριά –  οι οποίοι συνήθως προγραμματίζουν να επισκέπτονται τις αγορές τις πρωινές ώρες και να κάνουν τις συναλλαγές τους .
Επίσης να αναφέρουμε ότι το μέτρο αυτό ενισχύει την αδικία σε βάρος των συναδέλφων μας ,καθώς τα πολυκαταστήματα τροφίμων που δεν πωλούν μόνο τρόφιμα, εξακολουθούν να ανοίγουν πιο νωρίς από την αγορά, δημιουργώντας για άλλη μια φορά συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού.
 
 
 
Κύριε Υπουργέ
 
Οι επιχειρήσεις των τοπικών μας αγορών έχουν συμβάλλει στην προστασία της δημόσιας υγείας για είκοσι και πλέον μήνες έχοντας υποστεί μεγάλες συνέπειες.
Σε αυτή την πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση που τείνει δυστυχώς να εξελιχθεί και σε οικονομική, οι συνάδελφοι, οι εργαζόμενοι και οι καταναλωτές τηρούν με υποδειγματικό τρόπο τα μέτρα προστασίας για τη δημόσια υγεία, γεγονός που έχει αναγνωριστεί από όλους.
Σας ζητάμε να εξαιρεθούν οι πόλεις μας από την εφαρμογή του μέτρου έναρξης λειτουργίας της αγοράς στις 10 το πρωί και αυτό να γίνει άμεσα και εν όψει της εορταστικής περιόδου όπου οι  συνάδελφοι έχουν εναποθέσει τις όποιες ελπίδες τους για αύξηση της αγοραστικής κίνησης ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν και να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας.

 
 

Για τον Εμπορικό Σύλλογο Αγρινίου ο Πρόεδρος Σωκράτης Κωστίκογλου
Για τον Εμπορικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης η Πρόεδρος Κουρμπανιάν Βίβιαν
Για τον Εμπορικό Σύλλογο Βέροιας η Πρόεδρος Τσιπουρίδου-Πλιάτσικα Αθηνά
Για τον Εμπορικό Σύλλογο Βόλου ο Πρόεδρος Οντόπουλος Απόστολος
Για τον Εμπορικό Σύλλογο Δράμας ο Πρόεδρος Σκουλίδης Αντώνιος
Για τον Εμπορικό Σύλλογο Ηρακλείου Κρήτης ο Πρόεδρος Κουμαντάκης Εμμανουήλ
Για τον Εμπορικό Σύλλογο Καβάλας ο Πρόεδρος Λεμονίδης Βασίλειος
Για τον Εμπορικό Σύλλογο Καλαμάτας ο Πρόεδρος Εγγλέζος Γεώργιος
Για τον Εμπορικό Σύλλογο Κατερίνης ο Πρόεδρος Ρέχας Κωνσταντίνος
Για τον Εμπορικό Σύλλογο Κοζάνης ο Πρόεδρος Δραγάτσικας Αθανάσιος
Για τον Εμπορικό Σύλλογο Κομοτηνής η Πρόεδρος Κωνσταντινίδου Κυριακή
Για τον Εμπορικό Σύλλογο Λαρίσης ο Πρόεδρος Παπαδόπουλος Χαράλαμπος
Για τον Εμπορικό Σύλλογο Ξάνθης ο Πρόεδρος Μίλκογλου Ευθύμιος
Για τον Εμπορικό Σύλλογο Πατρών ο Πρόεδρος Ζαφειρόπουλος Κωνσταντίνος
Για τον Εμπορικό Σύλλογο Σερρών η Πρόεδρος Μηλίγκα Κυριακή
Για τον Εμπορικό Σύλλογο Τρικάλων ο Πρόεδρος Μπλουγούρας Χρήστος
Για τον Εμπορικό Σύλλογο Χαλκίδας ο Πρόεδρος Αίσωπος Νικόλαος
Για τον Εμπορικό Σύλλογο Χανίων ο Πρόεδρος Τοπολιανάκης Γεώργιος “.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΒΙΤΡΙΝΑ 2021-2022

Δημοσιεύθηκε 08.12.2021 από τη

0

Ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου, κάθε χρόνο διοργανώνει το διαγωνισμό «Χριστουγεννιάτικη Βιτρίνα», που έγινε θεσμός για τους εμπόρους της πόλης μας. Ο σκοπός είναι διττός, πρώτον να συμβάλλει στην ανάδειξη της πιο όμορφης χριστουγεννιάτικης βιτρίνας και δεύτερον να δημιουργήσει πνεύμα θεμιτού ανταγωνισμού που θα βοηθήσει στο στολισμό των βιτρινών των καταστημάτων και στην προσέλκυση του κόσμου.

Όσα μέλη επιθυμούν μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή για  ανάδειξη της καλύτερης χριστουγεννιάτικης βιτρίνας, η οποία θα αναδειχθεί μέσω  «LIKE» στη φωτογραφία του άλμπουμ «Διαγωνισμός Χριστουγεννιάτικη Βιτρίνα 2021» στη σελίδα του FACEBΟOK “ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΛΟΥ”.

Για να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό ακολουθήστε τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. Η χριστουγεννιάτικη βιτρίνα του καταστήματος  δεν έχει λάβει μέρος  με την ίδιο στολισμό σε προηγούμενο διαγωνισμό.
  2. Η συμμετοχή αφορά τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη των τελευταίων 2 ετών (2020-2021).
  3. Η συμμετοχή σας εξασφαλίζεται με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΣΒ: info@esv.gr , τα στοιχεία ( ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ ΜΕΛΟΥΣ, ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ)
  4. Η αποστολή τριών (3) φωτογραφιών (εικόνα σε τύπο αρχείου  jpg) της επιλογής σας με ευκρίνεια την πρόσοψη του καταστήματος μέσω της εφαρμογής WE TRANFER στο email info@esv.gr
  5. Η προθεσμία υποβολής συμμετοχής στο διαγωνισμό ισχύει έως Παρασκευή 17/12/2021 & ώρα 14:30
  6. Η ανάρτηση των φωτογραφιών χριστουγεννιάτικης βιτρίνας θα γίνει στο facebook της σελίδας «Εμπορικός Σύλλογος Βόλου» facebook.com/esvolos στο άλμπουμ «Διαγωνισμός Χριστουγεννιάτικη Βιτρίνα 2021»
  7. Η ανάδειξη της καλύτερης βιτρίνας θα γίνει σύμφωνα με την πλειοψηφία των θετικών emoji  (Μου αρέσει, τέλειο, ουαου, νοιάζομαι) της φωτογραφίας.
  8. Τη Δευτέρα 3 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 14:00 θα καταμετρηθούν τα like των φωτογραφιών και θα προκύψουν οι (3) τρεις νικητές του διαγωνισμού
  9. Προσοχή! Σε περίπτωση αγορασμένων LIKE η συμμετοχή ακυρώνεται.
  10. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό.

Θα χαρούμε όλα τα μέλη μας να λάβουν συμμετοχή!

Προτεινόμενο Εορταστικό Ωράριο Χριστουγέννων & Πρωτοχρονιάς 2021-2022

Δημοσιεύθηκε 01.12.2021 από τη

0

Σύμφωνα με την τελευταία ΚΥΑ (Δ1α/ΓΠοικ72486/20-11-2021 (ΦΕΚ 5401Β)   , η οποία ορίζει το  ωράριο έναρξης λειτουργίας στις 10.00, προτείνεται στα εμπορικά καταστήματα – μέλη του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου όπως ακολουθήσουν το προτεινόμενο εορταστικό ωράριο λειτουργίας Χριστουγέννων 2021 & Πρωτοχρονιάς 2022 με έναρξη Τετάρτη 15/12/2021, όπως έχει αποφασισθεί από όλους τους Εμπορικούς Συλλόγους της Θεσσαλίας.

ΚΥΡΙΑΚΗ12/12/202111:00 -15:00
ΔΕΥΤΕΡΑ13/12/202110:00 -14:30ΚΛΕΙΣΤΑ
ΤΡΙΤΗ14/12/202110:00-14:0017:00-21:00
ΤΕΤΑΡΤΗ15/12/202110:00 -14:0017:00 -21:00
ΠΕΜΠΤΗ16/12/202110:00-14:0017:00-21:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ17/12/202110:00-14:0017:00-21:00
ΣΑΒΒΑΤΟ18/12/202110:00 – 18:00
ΚΥΡΙΑΚΗ19/12/202111:00 -18:00
ΔΕΥΤΕΡΑ20/12/202110:00-14:0017:00-21:00
ΤΡΙΤΗ21/12/202110:00-14:0017:00-21:00
ΤΕΤΑΡΤΗ22/12/202110:00-14:0017:00-21:00
ΠΕΜΠΤΗ23/12/202110:00-14:0017:00-21:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ24/12/202110:00 -19:00
ΣΑΒΒΑΤΟ25/12/2021ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ26/12/2021ΑΡΓΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ27/12/202110:00-14:0017:00-21:00
ΤΡΙΤΗ28/12/202110:00-14:0017:00-21:00
ΤΕΤΑΡΤΗ29/12/202110:00-14:0017:00-21:00
ΠΕΜΠΤΗ30/12/202110:00-14:0017:00-21:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ31/12/202110:00 -19:00
ΣΑΒΒΑΤΟ01/01/2022ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ02/01/2022ΑΡΓΙΑ