Η «BLACK FRIDAY» στις 26 Νοεμβρίου 2021

Δημοσιεύθηκε 22.11.2021 από τη

0

Η ξενόφερτη «BlackFriday» φέτος θα πραγματοποιηθεί στις 26 Νοεμβρίου και μόνο Παρασκευή. Συγκεκριμένα σας ενημερώνουμε:

 • Δεν αποτελεί μέρος τακτικών εκπτώσεων αλλά προωθητική ενέργεια και αφορά όλη την αγορά και όλες τις επιχειρήσεις, μικρής, μεσαίας και μεγάλης κλίμακας.
 • Η συμμετοχή των εμπορικών καταστημάτων είναι προαιρετική, δηλ. όσα καταστήματα επιθυμούν μπορούν να προσφέρουν τα είδη τους σε μειωμένη τιμή.
 • Στα προϊόντα που προσφέρονται, θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς η παλαιά και η νέα μειωμένη τιμή.
 • Εφόσον αναγράφεται ποσοστό μείωσης, αυτό θα πρέπει να αναρτάται σε εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία που πωλούνται τα προϊόντα.  
 • Δεν επιτρέπεται η προσφορά ειδών των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το πενήντα (50%) του συνόλου των κωδικών που διαθέτει το κατάστημα.
 • Χρειάζεται προσοχή τόσο στην αποτύπωση όσο και στην ουσία των μειώσεων, καθώς τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα είναι μεγάλα.
 • Δεν υπάρχει παράταση ωραρίου καταστημάτων, βάσει νόμου το ωράριο εμπορικών καταστημάτων ξεκινά στις 10:00 πμ και  λήγει στις 21:00, η λειτουργία μετά το πέρας του ωραρίου αποτελεί παράβαση και υπόκειται η επιχείρηση σε βαρύτατο πρόστιμο.

Η «BlackFriday» είναι καταναλωτική προωθητική ενέργεια μιας ημέρας κι όχι μιας εβδομάδας. Το νομικό πλαίσιο είναι ξεκάθαρο και θα έπρεπε όλοι να το ακολουθούν. Για όσους από τους εμπόρους, τελικώς συμμετάσχουν στην προωθητική ενέργεια, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς εφαρμόζονται οι όροι και κανόνες της Υπουργικής Απόφασης 56885/19-11-2014 για τις προσφορές και προωθητικές ενέργειες.  Συγκεκριμένα, χρειάζεται οπωσδήποτε να αποτυπώνονται η παλαιά και η νέα μειωμένη τιμή των προϊόντων και εφόσον χρησιμοποιείται ποσοστό μείωσης, αυτό θα πρέπει να αναγράφεται ρητά σε εμφανή σημεία του καταστήματος και ειδικά στα σημεία που πωλούνται τα προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η προσφορά ειδών των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το πενήντα (50%) του συνόλου των προϊόντων που διαθέτει το κατάστημα και αυτό ισχύει και για την «BlackFriday».

Η τήρηση των προϋποθέσεων αυτών είναι αυτονόητη, γιατί οι κυρώσεις είναι αυστηρές και δεν επιτρέπεται να επιβάλλονται πρόστιμα λόγω λάθους και μάλιστα σε αυτήν την δύσκολη εποχή. Συγκεκριμένα, για τους παραβάτες προβλέπεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο των 5.000 €. Εάν οι προσφορές είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους, ως προς την ακρίβεια των αναγραφόμενων τιμών ή ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων προϊόντων ή όταν ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσο με το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από 10.000 €, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης. Ταυτόχρονα με τα παραπάνω μπορεί να επιβάλλεται και αυτοτελές πρόστιμο 1.000 έως 3.000 € για κάθε μία από τις παραβάσεις που περιλαμβάνονται στο άρθρο 78 των κανόνων ΔΙΕΠΠΥ.

«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00»

Δημοσιεύθηκε 20.11.2021 από τη

0

Σύμφωνα με την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η ΚΥΑ Δ1α/ΓΠοικ72486/20-11-2021 (φΕΚ 5401Β) για το Λιανεμπόριο ισχύουν τα εξής:

Λειτουργία επιχειρήσεων λιανεμπορίου, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών κέντρων (mall) και των εκπτωτικών χωριών, καθώς και των καταστημάτων λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας τύπου “κατάστημα εντός καταστήματος” (shops in a shop), τηρουμένων των μέτρων.

 1. Η τήρηση αποστάσεων στα καταστήματα παραμένει στο 1,5 μέτρο μεταξύ των ατόμων και 1 άτομο ανά 2 τ.μ.  Στα καταστήματα τροφίμων και στα σούπερ μάρκετ η αναλογία αυτή είναι 1 άτομο ανά 9 τ.μ.
 2. Εξακολουθεί να υφίσταται η υποχρέωση ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο στην βιτρίνα των κανόνων λειτουργίας και του μέγιστου αριθμού ατόμων, που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του χώρου.
 3. Οι πελάτες εισέρχονται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο στο κατάστημα:
  [α] πιστοποιητικού εμβολιασμού,
  σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9, ή
  [β] πιστοποιητικού νόσησης, σύμφωνα με
  την παρ. 3 του άρθρου 9 ή 
  [γ] βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9.
 4. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι επιχειρηματίες πρέπει να προχωρούν σε έλεγχο ταυτοπροσωπίας του πελάτη.
 5. Εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση όσων εργαζομένων δεν έχουν εμβολιασθεί ή νοσήσει, να προσκομίσουν υποχρεωτικά PCR ή rapid τεστ 2 φορές την εβδομάδα, με χρονική απόσταση μεταξύ των δύο ελέγχων τις δύο ημέρες, δηλαδή πρέπει να μεσολαβούν μεταξύ τους 48 ώρες. Τα ως άνω τεστ γίνονται με έξοδα των εργαζομένων και είναι αυτοτελή, χωρίς να συνυπολογίζονται σε αυτά οι  διαγνωστικοί  έλεγχοι  που  διενεργούνται και πληρώνονται από τον εργοδότη.  Συστήνουμε και πάλι τα ίδια τεστ να πραγματοποιούν και οι αυτοαπασχολούμενοι επιχειρηματίες καθώς και οι εργοδότες που δεν έχουν εμβολιασθεί ή νοσήσει κατά το τελευταίο εξάμηνο.
 6. Απαγορεύεται η πώληση προϊόντων κομμωτικής για επαγγελματική χρήση σε μη έχοντες άδεια ασκήσεως επαγγέλματος κομμωτή-κουρέα, εφόσον η πώληση αφορά σε περισσότερα από δύο (2) τεμάχια προϊόντων ανά κωδικό είδους και ανά πελάτη. Η πώληση περισσότερων τεμαχίων προϊόντων κομμωτικής για επαγγελματική χρήση ανά κωδικό σε πελάτη επιτρέπεται μόνο με την προϋπόθεση έκδοσης του προβλεπόμενου τιμολογίου και με την ταυτόχρονη επίδειξη επαγγελματικής ταυτότητας.
 7. Στην Περιφέρεια Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, καθώς και στους Δήμους Πατρέων, Ηρακλείου, Κρήτης, Λάρισας, Βόλου, Ιωαννιτών, Τρικκαίων, Χαλκίδας, Σερρών, Αλεξανδρούπολης, Ξάνθης, Κατερίνης, Αγρινίου, Καλαμάτας, Καβάλας, Χανίων, Λαμίας, Κομοτηνής, Ρόδου, Δράμας, Βέροιας και Κοζάνης, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή έναρξη λειτουργίας στις 10:00.

Συνεπώς, από τη Δευτέρα 22/11/2021 το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων του Βόλου έχει ως εξής:

Δευτέρα/ Τετάρτη : 10:00 – 14:30 / Κλειστά

Τρίτη/Πέμπτη/Παρασκευή : 10:00 – 14:00 & 17:00-21:00

Σάββατο : 08:30 -14:30 / Κλειστά

Κυριακή: Κλειστά

Από την τροποποίηση ωραρίου εξαιρούνται: τα supermarkets, τα καταστήματα αγοράς τροφίμων (όπως κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, φούρνοι, ζαχαροπλαστεία και κάβες) και τα φαρμακεία.

Σε κάθε περίπτωση, αν οποιοσδήποτε πολίτης δεν επιδείξει πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης αντίστοιχα και αρνητικό διαγνωστικό τεστ ως ανεμβολίαστος σε εκείνες τις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται, το πρόστιμο παραμένει στα 300 ευρώ για την εκάστοτε παράβαση.

Διαβάστε προσεκτικά το ΦΕΚ

Ανακοίνωση

Δημοσιεύθηκε 19.11.2021 από τη

0

Συνάδελφοι.

Από το πρωί έχουμε δεχθεί πολλά ερωτήματα σχετικά με τη κοινή συνέντευξη τύπου Υπ. Υγείας, Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή στην οποία έγινε λόγος για άνοιγμα των καταστημάτων στις 10:00.

Μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί το σχετικό ΦΕΚ που θα ορίσει ακριβώς τις περιοχές που θα εφαρμοστεί αυτή η απόφαση. Σας υπενθυμίζουμε ότι και την προηγούμενη φορά υπήρξε αναστάτωση και παραφιλογία ως προς τις περιοχές και τελικά το τότε ΦΕΚ τις αποσαφήνισε.

Επομένως, μέχρι την έκδοση του νέου ΦΕΚ, η οποία αναμένεται το βράδυ του Σαββάτου, το ωράριο παραμένει ως έχει. Για οτιδήποτε νεότερο θα ενημερωθείτε.

Δημοσιεύθηκε 19.11.2021 από τη

0

Σύμφωνα με τις τελευταίες αναγγελίες του Πρωθυπουργού , κ. Μητσοτάκη και του υπουργού Υγείας, κ. Πλεύρη Θ. τα μέτρα δεν επηρεάζουν τα καταστήματα λιανεμπορίου. Συγκεκριμένα τα καταστήματα είναι χώροι μόνο για εμβολιασμένους ή και για ανεμβολίαστους αλλά με πιστοποιητικά εργαστηριακού ελέγχου (αρνητικό PCR ή αρνητικό rapid test) , δηλ. όπως ίσχυε με μάσκα και covid pass.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ COVID-19

Δημοσιεύθηκε 16.11.2021 από τη

0

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021 συνάντηση των Διοικητικών Συμβουλίων των φορέων: Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων Ν.Μαγνησίας,  Σύλλογος Ιδιοκτητών Καφετεριών Μπαρ Αναψυκτηρίων & Καταστημάτων Εστίασης Ν.Μαγνησίας, Εμπορικός Σύλλογος Βόλου, Σύλλογος Χρυσοχόων Ωρολογοποιών Ν.Μαγνησίας, Σύνδεσμος Καταστηματαρχών Κουρέων Κομμωτών Ν.Μαγνησίας, Σύλλογος Καταστηματαρχών Ψητοπωλείων Καφετεριών Ταβερνών και συναφών Επαγγελμάτων Επαρχίας Αλμυρού, Σωματείο Πρακτόρων ΟΠΑΠ Ν.Μαγνησίας, Σύλλογος Ελεύθερων Επαγγελματιών Δήμου Ρήγα Φεραίου, ο Εμπορικός και Επαγγελματικός Σύλλογος Σκιάθου  στην Περιφέρεια Μαγνησίας.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ:

 • Τα μέτρα που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση όσον αφορά τη διασπορά του Covid-19
 • Την έλλειψη μέτρων στήριξης των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τις επιπτώσεις των τελευταίων μέτρων
 • Την μη εφαρμογή κανόνων ισοτιμίας, ισονομίας και ισοπολιτείας για όλους τους κλάδους.
 • Την βίαιη αναδιάρθρωση του επιχειρηματικού κόσμου, με αποτέλεσμα την συντριβή των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων και την απώλεια θέσεων απασχόλησης
 • Τον αθέμιτο ανταγωνισμό των μεγάλων επιχειρήσεων (πώληση εμπορικών προϊόντων σε σούπερ μάρκετ, μαύρη εργασία κτλ)

ΖΗΤΑΜΕ:

 1. Αναπροσαρμογή των προστίμων
 2. Συμμετοχή στην λήψη αποφάσεων με συμμετοχή στις αρμόδιες επιτροπές
 3. Η Επιστρεπτέα προκαταβολή να μετατραπεί σε «Μη Επιστρεπτέα Προκαταβολή»
 4. Μείωση των ενοικίων για όσο διάστημα διαρκεί η πανδημία (λόγω της μείωσης του τζίρου)
 5. Παράταση μισθώσεων και απαγόρευση των εξώσεων
 6. Επιδότηση εργοδοτικών εισφορών
 7. Απαλλαγή από την καταβολή δημοτικών τελών
 8. Μείωση του ΦΠΑ στο 6% στην εστίαση
 9. Μείωση του ΦΠΑ στα επαγγέλματα που θίγονται άμεσα από τα μέτρα
 10. Μείωση φορολογικών συντελεστών
 11. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης
 12. Συνέχιση της επιδότησης των δόσεων δανείων
 13. Μεταφορά των χρεών που δημιουργήθηκαν στη διάρκεια της πανδημίας, στο οριστικό τέλος της
 14. Μετάθεση όλων των ρυθμίσεων για χρέη σε εφορία, τράπεζες, εισφορές στο τέλος της πανδημίας
 15. Μετάθεση χρεών προς τα ασφαλιστικά ταμεία στο τέλος του επαγγελματικού βίου
 16. Αναστολή Ασφαλιστικών Υποχρεώσεων όσο διαρκεί η πανδημία
 17. Επαναφορά των 120 δόσεων για τις ήδη υφιστάμενες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, χωρίς περιορισμούς
 18. Ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων με νέα προγράμματα μη επιστρεπτέας προκαταβολής
 19. Εργαλείο Χρηματοδότησης για αποπληρωμή επιταγών της πανδημίας, οι οποίες έληξαν τέλη Οκτωβρίου 2021
 20. Άμεση θεσμοθέτηση ειδικού ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού
 21. Επαναφορά του αφορολόγητου ορίου για τους Επαγγελματίες, Βιοτέχνες και Εμπόρους , στο πλαίσιο της ισονομίας.
 22. Προσαρμογή – μείωση των τραπεζικών προμηθειών (ηλεκτρονικές συναλλαγές, χρεώσεις, έξοδα κίνησης στο e-banking , πληρωμών προς ΔΕΚΟ κλπ) στις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί
 23. Ειδική τιμολόγηση ενέργειας για επιχειρήσεις με μεγάλες καταναλώσεις ρεύματος (π.χ. ζαχαροπλαστεία, αρτοποιεία, βιομηχανία κ.α.)
 24. Κατάργηση του φόρου πολυτελείας στους μεταποιητικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας (πχ αργυροχρυσοχοΐα – γουναρικά)
 25. Ουσιαστική και σταθερή ενίσχυση του ΕΣΥ σε πόρους, ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή. Ενίσχυση των Κέντρων Υγείας των Νησιών. Ανάπτυξη και ολοκλήρωση του θεσμού του οικογενειακού γιατρού και των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) – Οργανική ένταξη των ΤΟΜΥ στο ΕΣΥ.

Τα Διοικητικά Συμβούλια των παραπάνω φορέων, καλούνε την Ελληνική Κυβέρνηση να αντιληφθεί το μέγεθος της καταστροφής που έχει συντελεστεί στο οικονομικό και κοινωνικό πεδίο στη διάρκεια της Πανδημίας του Covid-19, και να εξετάσει θετικά τα παραπάνω αιτήματα.

Εκ μέρους των

Διοικητικών Συμβουλίων

 1. Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων Ν.Μαγνησίας

Πρόεδρος Καναβιτσά Δωροθεά

 1. Συλλόγου Ιδιοκτητών Καφετεριών Μπαρ Αναψυκτηρίων & Καταστημάτων Εστίασης Ν.Μαγνησίας

Πρόεδρος Στεφάνου Στέφανος

 1. Εμπορικός Σύλλογος Βόλου

Πρόεδρος Οντόπουλος Απόστολος

 1. Σύλλογος Χρυσοχόων Ωρολογοποιών Ν.Μαγνησίας

Πρόεδρος Νιζάμης Δημήτριος

 1. Σύνδεσμος Καταστηματαρχών Κουρέων Κομμωτών Ν.Μαγνησίας

Πρόεδρος Κλητσινάρης Στέλιος

 1. Σύλλογος Καταστηματαρχών Ψητοπωλείων, Καφετεριών, Ταβερνών και συναφών Επαγγελμάτων Επαρχίας Αλμυρού

Πρόεδρος, Μπακίρης Ευάγγελος

 1. Σωματείο Πρακτόρων ΟΠΑΠ Ν.Μαγνησίας

Πρόεδρος Τύμπας Στέφανος

 1. Σύλλογος Ελεύθερων Επαγγελματιών Δήμου Ρήγα Φεραίου

Πρόεδρος Καλαμπακιώτης Γεώργιος

 1. Εμπορικός & Επαγγελματικός Σύλλογος Σκιάθου

Πρόεδρος, Δημητριάδης Χρήστος

‘Εκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από το Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00

Δημοσιεύθηκε 06.11.2021 από τη

0

👉Δημοσιεύτηκε πριν λίγο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από το Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ανωτέρω απόφασης, για το λιανεμπόριο ισχύουν τα εξής:

✅ Λειτουργία επιχειρήσεων λιανεμπορίου, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών κέντρων (mall) και των εκπτωτικών χωριών, καθώς και των καταστημάτων λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας τύπου “κατάστημα εντός καταστήματος” (shops in a shop), τηρουμένων των μέτρων προστασίας που ισχύουν για όλες τις δραστηριότητες και περιγράφονται παρακάτω.

✅ Eντός των καταστημάτων, αυτοαπασχολούμενοι, εργοδότες και εργαζόμενοι, που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες κατά το τελευταίο εξάμηνο, υποχρεούνται σε διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου 2 φορές την εβδομάδα (PCR ή rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη γιατρό, με δικά τους έξοδα.

✅ Οι πελάτες εισέρχονται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο στο κατάστημα:

[α] ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 (βλέπε παρακάτω) ή

[β] ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΝΟΣΗΣΗΣ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 (βλέπε παρακάτω) ή

[γ] ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟ COVID-19 (PCR ή rapid test), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 (βλέπε παρακάτω).

✅ Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά (17) ετών δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test), σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 9 (βλέπε παρακατω).

➡️ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. Χρήση προστατευτικής μάσκας (οδηγίες χρήσης στην υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.17917/22.3.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, αναρτημένη στην ιστοσελίδα: http://www.moh.gov.gr/…/dieythy…/metra-prolhpshs-enanti- koronoioy-sars-cov-2/8607-systaseis-anaforika-me-thn-xrhsh-ths-maskas-sto-plaisio-ths- pandhmias-covid-19): α) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων εργασίας, εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου, β) σε όλους τους εξωτερικούς χώρους όπου παρατηρείται συνωστισμός, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά σε συγκεκριμένα πρωτόκολλα που προβλέπονται σε ειδικές διατάξεις της παρούσας. Από την υποχρέωση χρήσης μάσκας εξαιρούνται: α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών.

2. Τήρηση αποστάσεων ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων [ένα (1) άτομο ανά 2 τ.μ.] σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, είτε αμιγείς για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες κατά το τελευταίο εξάμηνο είτε μικτούς, όπου δεν προβλέπεται μεγαλύτερο εμβαδόν ανά άτομο στις επιμέρους προβλέψεις της παρούσας.

3. Τοποθέτηση/χρήση αλκοολούχου διαλύματος περιεκτικότητας άνω του εβδομήντα τοις εκατό (70%) για την αντισηψία χεριών.

4. Υποχρέωση ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο σε εμφανές σημείο των κανόνων λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου και του μέγιστου αριθμού ατόμων, που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του χώρου.

5. Εξαερισμός των χώρων με φυσικό ή τεχνητό τρόπο κατ’ εφαρμογή των υπό στοιχεία Δ1(δ)/ΓΠ.οικ.26335/23.4.2020 και Δ1/ΓΠ.οικ.81816/18.12.2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Υγείας που έχουν αναρτηθεί, αντίστοιχα, στις ιστοσελίδες: http://www.moh.gov.gr/…/dieythy…/metra-prolhpshs-enanti- koronoioy-sars-cov-2/7108-lhpsh-metrwn-diasfalishs-ths-dhmosias-ygeias-apo-iogeneis-kai- alles-loimwksei-s-kata-th-xrhsh-klimatistikwn-monadwn και http://www.moh.gov.gr/…/dieythy…/metra-prolhpshs-enanti- koronoioy-sars-cov-2/8149-systaseis-gia-ton-eksaerismo-eswterikwn-xwrwn-kata-th- xeimerinh-periodo-ypo-to-prisma-ths-pandhmias-toy-ioy-sars-cov-2.

➡️ ΑΡΘΡΟ 9 Παρ. 2

Όπου στην παρούσα απαιτείται πιστοποιητικό εμβολιασμού, αυτό εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/kor onoios-covid-19 ή, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.67369/27.10.2021 (Β’ 5019) κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει. Πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται: α) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου και β) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν βεβαίωση πλήρους κάλυψης – ανάρρωσης και εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά επιδεικνύονται είτε εκτυπωμένα από την ψηφιακή πλατφόρμα www.gov.gr είτε ηλεκτρονικά μέσω κινητής συσκευής του ατόμου, τα οποία ο αρμόδιος υπάλληλος, ο ιδιοκτήτης ή νόμιμος εκπρόσωπος της εκάστοτε επιχείρησης, ο εργοδότης ή το εκάστοτε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σαρώνει ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α’ 118) Covid Free GR με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου. Εναλλακτικά, εφόσον τα ανωτέρω πιστοποιητικά επιδεικνύονται από αλλοδαπό που προέρχεται από τρίτη χώρα (εκτός Ευρωπαϊκής Ένω- σης), τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου ελέγχουν τα πιστοποιητικά αυτά σε έγχαρτη μορφή με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.

➡️ ΑΡΘΡΟ 9 Παρ. 3

Όπου προβλέπονται στην παρούσα, ο εργαστηριακός έλεγχος με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19 πρέπει να έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών και ο έλεγχος με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) πρέπει να έχει διενεργηθεί εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την πραγματοποίηση οποιουδήπο- τε γεγονότος για το οποίο χρειάζεται η επίδειξη βεβαίω- σης. Η βεβαίωση αυτών: α) πρέπει να έχει εκδοθεί από εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή ιδιωτικά και β) να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, όπως αυτό αναγράφεται στην ταυτότητα ή το διαβατήριο. Ο αυτο- διαγνωστικός έλεγχος νόσησης (self-test) από κορωνοϊό COVID-19 πραγματοποιείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε δραστηριότητας και βεβαιώνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr. Το πιστοποιητικό νόσησης εκδίδεται κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR ή κατόπιν ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test), εντός τριάντα (30) ημερών μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν. Ο πρώτος θετικός έλεγχος διενεργείται από α) δημόσια αρχή σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία ή β) εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή ιδιωτικά και περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, όπως αυτό αναγράφεται στην ταυτότητα ή στο διαβατήριο. Εφόσον πραγματοποιηθεί επαναληπτικός εργαστηριακός έλεγχος με τη μέθοδο PCR μετά από τις εκατόν ογδόντα (180) ημέρες συν μία (1) ημέρα και είναι θετικός, το πιστοποι- ητικό νόσησης ισχύει από την ημερομηνία του επαναληπτικού εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR και διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά, επιδεικνύονται είτε εκτυπωμένα από την ψηφιακή πλατφόρμα www.gov.gr είτε ηλεκτρονικά μέσω κινητής συσκευής του ατόμου, τα οποία ο αρμόδιος υπάλληλος, ο ιδιοκτήτης ή νόμιμος εκπρόσωπος της εκάστοτε επιχείρησης, ο εργοδότης ή το εκάστοτε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σαρώνει ηλε- κτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 Covid Free GR με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου. Εναλλακτικά, εφόσον τα ανωτέρω πιστοποιητικά επιδεικνύονται από αλλοδαπό που προέρχεται από τρίτη χώρα (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου ελέγχουν τα πιστοποιητικά αυτά σε έγχαρτη μορφή με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.

➡️ ΑΡΘΡΟ 9 Παρ. 4

Στη δήλωση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) τελευταίου εικοσιτετραώρου των ανήλικων, σύμφωνα με την παρ. 3, προβαίνει είτε οιοσδήποτε γονέας, ακόμα και μη έχων την επιμέλεια, είτε κηδεμόνας. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία του γονέα ή κηδεμόνα κατά την επί- δειξη της δήλωσης.Οι προβλέψεις της παρούσας ως προς την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης ή βεβαίωσης διαγνωστικού ελέγχου ή δήλωσης αυτοδιαγνωστικού ελέγχου δεν καταλαμβάνουν ανηλίκους έως την συμπλήρωση του τετάρτου έτους της ηλικίας τους.

‼️Σε περίπτωση ελέγχου και μη αντιστοίχισης των αναγραφόμενων στοιχείων του φυσικού προσώπου στο επιδεικνυόμενο πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης με το αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας, επιβάλλεται στον πελάτη πρόστιμο 3.000 ευρώ και στην επιχείρηση πρόστιμο 5.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας για 15 ημερολογιακές ημέρες.‼️

👉👉👉 Για τον έλεγχο του πιστοποιητικού υπάρχει η εφαρμογή Covid Free GR η οποία είναι διαθέσιμη να την κατεβάσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο. https://covidfree.gov.gr/

Η «Covid Free GR» μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιεί λογισμικό iOS ή Android και να χρησιμοποιηθεί για την επαλήθευση των Ευρωπαϊκών Ψηφιακών Πιστοποιητικών COVID καθώς και των ελληνικών βεβαιώσεων του gov.gr. Διατίθεται δωρεάν μέσω του επίσημου λογαριασμού της Ελληνικής Δημοκρατίας στο App Store και στο Google Play.

Η εφαρμογή δείχνει μόνο το όνομα του κατόχου του πιστοποιητικού, ενώ δεν κρατάει και δεν αποθηκεύει προσωρινά ή μόνιμα προσωπικά δεδομένα ή ιστορικό επαληθεύσεων. Για τον έλεγχο και την επαλήθευση των Ευρωπαϊκών Ψηφιακών Πιστοποιητικών COVID δεν απαιτείται σύνδεση στο internet, ενώ για των ελληνικών βεβαιώσεων απαιτείται.

Υπάρχουν τρία επίπεδα επαλήθευσης:

Πράσινο – σημαίνει ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού έχει εμβολιαστεί ή έχει νοσήσει από COVID

Κίτρινο – σημαίνει ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού έχει αρνητικό τεστ (rapid ή PCR)

Κόκκινο – σημαίνει λάθος ή μη έγκυρο πιστοποιητικό

Ισχύς των πιστοποιητικών:

Εμβολιασμού – 14 ημέρες από την ημερομηνία της τελευταίας δόσης

Νόσησης – έως και 6 μήνες μετά

Rapid test – 48 ώρες από τη συλλογή δείγματος (η διάρκεια μετράει από τις 00.01 από την ημερομηνία συλλογής δείγματος)

PCR test – 72 ώρες από τη συλλογή δείγματος (η διάρκεια μετράει από τις 00.01 από την ημερομηνία συλλογής δείγματος).Δείτε το βίντεο με τις οδηγίες εδώ

👉https://www.youtube.com/watch?v=7CLJPf0u3KY

🆘Το σχετικό ΦΕΚ έχει αποσταλεί στα email των μελών, τους οποίους και παρακαλούμε να μελετήσουν ενδελεχώς.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΣΒΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΣΒ ΠΡΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓO, κ. ΚΥΡΙΑΚΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ

Δημοσιεύθηκε 05.11.2021 από τη

0

Έπειτα από τις τελευταίες ανακοινώσεις περί ελέγχων των καταναλωτών σε εμπορικά καταστήματα, ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου με υπευθυνότητα απέστειλε επίσημη επιστολή στο Γραφείο του Πρωθυπουργού, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, ζητώντας άμεσα την προσωπική παρέμβαση του στο θέμα που εξελίσσεται για τα νέα μέτρα στις επιχειρήσεις λιανεμπορίου, με την εφαρμογή ελέγχου PCR ή rapid test σε ανεμβολίαστους καταναλωτές. Ακόμη, αναφέρεται στη δυσαρέσκεια που προκαλείται από τις δημόσιες τοποθετήσεις Υπουργών της κυβέρνησης σε τηλεοπτικά μέσα, που προσβάλλουν και θίγουν τους εμπόρους.

Ακολουθεί η εν λόγω επιστολή:

“Κύριε Πρωθυπουργέ,

Έκπληκτοι παρακολουθούμε τις τελευταίες ανακοινώσεις που αφορούν τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας. Αναφερόμαστε στην υπουργική απόφαση ελέγχου με επίδειξη rapid test για την είσοδο των πελατών σε καταστήματα λιανεμπορίου. Σαφώς, συντασσόμαστε σε κάθε μέτρο προστασίας της δημόσιας υγείας και αυτό το έχουμε αποδείξει έμπρακτα όλο το προηγούμενο διάστημα, καθώς ο εμπορικός κόσμος υπέδειξε άριστη συμμόρφωση προς τις προτροπές μη διασποράς του ιού και εφάρμοσε, με ιδιαίτερα υψηλό οικονομικό για τις επιχειρήσεις κόστος, απαρέγκλιτα όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Σας υπενθυμίζουμε ότι «βάλαμε πλάτη» κλείνοντας τα καταστήματα μας, χρηματοδοτώντας έμμεσα με αυτόν τον τρόπο το Εθνικό Σύστημα Υγείας αποτρέποντας την κατάρρευση του. Λάβαμε τα εύσημα από τις επιτροπές υγείας για την αντιμετώπιση του COVID-19, οι οποίες επιτροπές μας κατέταξαν στη χαμηλότερη βαθμίδα σημείων υπερ-μετάδοσης του ιού. Αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι δεν προήλθε κρούσμα από είσοδο σε μικρομεσαία επιχείρηση, εφόσον ο επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων είναι μικρός όπως αναλογεί στα τετραγωνικά των καταστημάτων μας.

Ωστόσο, η εφαρμογή της εν λόγω υπουργικής απόφασης εκτός των άλλων, μας φέρνει αντιμέτωπους με την οργή των καταναλωτών που μας θέτουν θέμα καταστρατήγησης των προσωπικών τους δεδομένων. Θεωρούμε λοιπόν, ότι δεν είναι λογικό και καθόλου δίκαιο να μετατρέπονται οι μικροκαταστηματάρχες σε ελεγκτές και να χρησιμοποιείται σκόπιμα ο εμπορικός κόσμος ως μοχλός πίεσης για τους ανεμβολίαστους συμπολίτες μας.

Αναλογιστείτε τις βαρύτατες συνέπειες αυτών των αποφάσεων μεταφράζοντας τες σε συνεχή ύφεση οικονομίας, όταν ο εμπορικός κλάδος πλήττεται ακόμη από την δεκαετή και πλέον οικονομική κρίση, προσθέτοντας την αύξηση του ενεργειακού κόστους σε μεταφορές και λειτουργικά έξοδα, την έλλειψη ρευστότητας εξαιτίας χαμηλών τζίρων, τις συσσωρευμένες φορολογικές κι ασφαλιστικές υποχρεώσεις και τώρα την αποδυνάμωση της αγοραστικής δύναμης ενόψει μάλιστα μιας υψηλής εμπορικής κίνησης όπως αυτή των Χριστουγέννων. Αυτό όμως, που μας προκαλεί δικαιολογημένη αγανάκτηση είναι η έκδηλη παρουσία αθέμιτου ανταγωνισμού με την ελεύθερη πρόσβαση σε σουπερμάρκετ, τα οποία διαθέτουν συναφή προϊόντα κατανάλωσης με τα άλλα εμπορικά καταστήματα. Αναμφίβολα, τα μέτρα προστασίας που προτείνονται όχι μόνο δεν είναι καθολικά, τουναντίον προβαίνουν σε διακρίσεις συμφερόντων.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Σας παρακαλούμε να παρέμβετε προσωπικά για την αποκατάσταση της ισονομίας και της διασφάλισης της μικρής επιχειρηματικής δραστηριότητας των πολιτών σας. Διαμαρτυρόμαστε έντονα και αιτούμαστε την παρέμβαση προς τους Υπουργούς σας, ώστε να αποφεύγονται ατυχείς και προσβλητικές δηλώσεις σαν και αυτές που πρόσφατα ακούστηκαν σε τηλεοπτικά παράθυρα, χαρακτηρίζοντας μας «γκρινιάρηδες», προτάσσοντας ταυτόχρονα άστοχες δικαιολογίες για τις αποφάσεις τους. Λυπούμαστε βαθύτατα όταν κάποιοι Υπουργοί ή ακόμα και εκπρόσωποι φορέων ενός κράτους δικαίου δείχνουν να μην μπορούν να αφουγκραστούν την απελπισία και την αγωνία μικρών επαγγελματιών που παλεύουν να επιβιώσουν και να διατηρήσουν την αξιοπρέπεια τους.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Είμαστε βέβαιοι ότι τα λουκέτα, η ανεργία και η αύξηση ψυχικών ασθενειών «σκανάρονται» καθημερινά από το αξιακό σας σύστημα και διαθέτετε την προσωπική βούληση, ώστε να εφαρμοστούν όλες εκείνες οι πολιτικές που η δύσκολη συγκυρία απαιτεί. Σας δηλώνουμε ότι είμαστε στη διάθεση σας για να αντιμετωπίσουμε από κοινού τα ζωτικής σημασίας για εμάς προβλήματα του κλάδου, πάντα με αίσθημα ευθύνης, όπως άλλωστε έχουμε πράξει με υψηλό για εμάς κόστος καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας.

Με ειλικρινή εκτίμηση
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου
του Εμπορικού Συλλόγου
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Οντόπουλος Απόστολος Νικολός Νεκτάριος