Σας ενημερώνουμε σχετικά με τις ανακοινώσεις των έργων αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης στο κέντρο της εμπορικής αγοράς της πόλης,  ότι θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 09.02.2023.
Τα πρώτα τμήματα όπου θα εκτελεστούν εργασίες είναι η οδός Ερμού μεταξύ των οδών Γαμβέτα και Ογλ και η οδός Γαμβέτα μεταξύ των οδών Ερμού και Ιάσονος.

Παρακαλούμε τους πολίτες για την αρωγή τους στην εκτέλεση του έργου, στην αποφυγή της κυκλοφορίας στα τμήματα των οδών όπου θα εξελίσσονται οι εργασίες και στον σεβασμό στα μέτρα ασφάλειας, ώστε να βελτιστοποιηθεί η χρονική διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και να περιοριστεί κατά το δυνατόν η όχληση.

Η ΔΕΥΑΜΒ, κάθε Πέμπτη θα μας γνωστοποιεί το πρόγραμμα εργασιών της επόμενης εβδομάδας, ώστε και οι καταστηματάρχες να γνωρίζουν ακριβώς την χρονική περίοδο όπου η εκτέλεση του έργου, θα εμποδίζει την απρόσκοπτη λειτουργία της δραστηριότητας τους.