Ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση των ερωτηματολογίων που είχαν διανεμηθεί  στα εμπορικά καταστήματα της αγοράς από τον Εμπορικό Σύλλογο Βόλου. Σκοπός της κίνησης αυτής ήταν η καταγραφή της άποψης των συναδέλφων σχετικά με τη λειτουργία των καταστημάτων για τις 45 Κυριακές, όπου σύμφωνα με το νέο νόμο (ΦΕΚ 4177) καλείται ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης να αποφασίσει  για τη λειτουργία ή μη των καταστημάτων. Σαφής και σχεδόν ομόφωνη είναι η άρνηση των εμπόρων να ανοίξουν τα καταστήματα τους τις 45 Κυριακές.

Συγκεκριμένα στην ερώτηση «Επιθυμείτε η επιχείρησή σας να λειτουργήσει 45 Κυριακές;»  το 96,94% των ερωτηθέντων απάντησαν ΟΧΙ ενώ μόλις το 2,37% ήταν θετικοί (0,6% λευκό).

Ο Εμπορικός Σύλλογος στο συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο προσέθεσε ερωτήσεις και για τις 7 Κυριακές, που σύμφωνα με το νέο νόμο  επιτρέπεται τα καταστήματα να παραμένουν ανοικτά.

Είναι σαφής η άρνηση των επιχειρήσεων να λειτουργήσουν και τις 7 Κυριακές με ποσοστό 85,08% ενώ θετικά απάντησε μόλις το 14,2% (0,6% λευκό).

Στις επιμέρους ερωτήσεις για τη λειτουργία Κυριακών στις 4 Εκπτωτικές περιόδους η απάντηση ήταν επίσης αρνητική σε ποσοστό 84,06%  ενώ θετική ήταν στο 15,93%.

Όσον αφορά τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές της Χριστουγεννιάτικης περιόδου διαφαίνεται καθαρά η επιθυμία να είναι τα καταστήματα ανοιχτά. Για τις 2 Κυριακές πριν τα Χριστούγεννα (25 Δεκεμβρίου)  το 56,27% των ερωτηθέντων είναι θετικοί (το 43,72% είναι αρνητικοί), ένα άλλο ποσοστό της τάξεως  του 6,77% επιθυμεί να ανοίξει 1 (μία) μόνο Κυριακή πριν τα Χριστούγεννα, το 5,08% για 1(μία) Κυριακή πριν τα Χριστούγεννα και 1(μία) πριν την Πρωτοχρονιά, ενώ  το 1,01% να λειτουργήσουν τα καταστήματα μόνο την Κυριακή πριν την Πρωτοχρονιά.

Τέλος, τα καταστήματα απαντούν με ποσοστό 56,6% ότι δεν επιθυμούν να ανοίξουν την Κυριακή των Βαΐων έναντι 41,35% που απαντούν θετικά στην συγκεκριμένη ερώτηση (2,05% λευκό).