Ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Μαγνησίας διεξήγαγε δειγματοληπτική έρευνα με θέμα «Εμπορική κίνηση εορταστικής περιόδου Χριστουγέννων & Πρωτοχρονιάς 2021».

Το ερωτηματολόγιο της έρευνας απεστάλη σε όλα τα εγγραφόμενα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου ηλεκτρονικά και οι απαντήσεις των μελών μας ήταν ανώνυμες και εμπιστευτικές, προκειμένου να καταγραφεί η  πληρέστερη εικόνα των αποτελεσμάτων και η αντικειμενικότητα της εμπορικής κίνησης. Για την υλοποίηση της έρευνας ανταποκρίθηκαν 98 αμιγώς εμπορικές επιχειρήσεις σε ερωτήσεις που αφορούσαν την εμπορική κίνηση της περιόδου συγκριτικά με την περσινή περίοδο ( περίοδος πανδημίας) και την περίοδο προ πανδημίας.

Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι η διεξαγωγή και υλοποίηση ολοκληρωμένων ερευνών στον εμπορικό και επαγγελματικό κλάδο των κατά τόπων περιοχών αποτελεί το κύριο εργαλείο αξιολόγησης των συνθηκών και προσφέρει πληροφορίες για το σχεδιασμό αποφάσεων που θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των υπαρχόντων προβλημάτων και την προσαρμογής στα νέα δεδομένα.

Τα αποτελέσματα αναλυτικά παρατίθενται στον ακόλουθο σύνδεσμο.