Ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου με θετική ανταπόκριση δέχεται την ανακοίνωση αύξησης του κατώτατου μισθού, καθώς το μέτρο αυτό καθίσταται ευνοϊκό ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης των αναγκών των εργαζομένων εξαιτίας του  πληθωρισμού και ενισχύει το διαθέσιμο εισόδημα για κάλυψη και καταναλωτικών αναγκών.

Είναι λογικό οι ανάγκες των εργαζομένων να είναι αυξημένες όπως αντίστοιχα αυξημένες είναι κι οι πιέσεις που ασκούνται στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Από αρχές Απριλίου αυξάνονται οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων ως προς το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος κατά περίπου 10%. Μια ακόμη υποχρέωση στις μικρές επιχειρήσεις, που ταλανίζονται από οφειλές και λειτουργικά έξοδα που δεν είχαν κανένα ελαφρυντικό κριτήριο αλλά κι από έλλειψη έως σήμερα αντισταθμιστικών μέτρων για την υγιή λειτουργία τους. Ο εμπορικός κόσμος πλήττεται συνεχώς και έως τώρα δεν έχει ικανοποιηθεί ούτε το πάγιο αίτημά του της κατάργησης του τέλους επιτηδεύματος. Ευελπιστούμε να υπάρξουν σύντομα νέα μέτρα στήριξης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, ώστε να μιλάμε για επιτυχία όλων των μέτρων ενίσχυσης.