Ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου αποφάσισε και όρισε τις ημερομηνίες διεξαγωγής της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Καλούνται λοιπόν τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, Δημητριάδος 176.

Σύμφωνα με το καταστατικό οι ημερομηνίες που ορίζονται για την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης είναι η Τετάρτη 15 Μαρτίου ή η Τετάρτη 22 Μαρτίου ή η Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017.

Προς αποφυγή ταλαιπωρίας και άσκοπων μετακινήσεων η Γενική Συνέλευση του Ε.Σ.Β. θα πραγματοποιηθεί ΤΕΛΙΚΑ την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017 και ώρα 18:00.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω:

  1. Οικονομικός Απολογισμός 2016-Έκθεση ελεγκτικής επιτροπής
  2. Προϋπολογισμός 2017
  3. Διοικητικός Απολογισμός 2016
  4. Διοικητικός Προγραμματισμός 2017
  5. Ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι
  6. Μηχανήματα POS
  7. Εκδήλωση/ενημέρωση για ΕΦΚΑ-Ασφαλιστικό