Αγαπητά μέλη,

Όπως γνωρίζετε, από 1ης Ιανουαρίου 2024 το λιανικό εμπόριο εντάχθηκε στους κλάδους που υποχρεωτικά εφαρμόζουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας.  Σε συνέχεια της σχετικής ένταξης το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εξέδωσε χθες το συνημμένο εγχειρίδιο χρήσης, το οποίο καθορίζει τα της εφαρμογής της σχετικής υποχρέωσης.

Διαβάστε τον οδηγό εφαρμογής ψηφιακής κάρτας