Ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου απέστειλε επιστολή προς την Ελληνική Ένωση Τραπεζών   για να εκφράσει τη δυσαρέσκεια εμπόρων κι επαγγελματιών της πόλης μας, έπειτά από πληροφορία για αναστολή λειτουργίας υποκαταστήματος τραπέζης στην πόλη μας. Η επιστολή κοινοποιήθηκε στους τοπικούς Βουλευτές, στην Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας και στην Ομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας. 

Η εν λόγω επιστολή αναφέρει τα εξής: 

“Για ακόμη μια φορά οι έμποροι κι οι επαγγελματίες βρισκόμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο τις επιτασσόμενες υποχρεώσεις της πανδημίας αλλά και δυσκολίες στην ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων μας, εξαιτίας της υποστελέχωσης και της αναστολής  λειτουργίας τραπεζικών υποκαταστημάτων.
Πληροφορηθήκαμε ότι υποκατάστημα μεγάλης τράπεζας θα αναστείλει τη λειτουργία του στο κέντρο της πόλης μας, καθιστώντας μεγάλες δυσκολίες στην εξυπηρέτηση των επαγγελματιών και δυσλειτουργία στις εμπορικές συναλλαγές. Παρόλο που τα τραπεζικά καταστήματα ανακεφαλαιοποιηθήκαν με σκοπό την απρόσκοπτη ευρυθμία του εμπορίου και της οικονομίας, έχουμε συναντήσει τα δυο τελευταία χρόνια συνεχείς μειώσεις στο προσωπικό των υποκαταστημάτων, μείωση των ωρών εξυπηρέτησης του κοινού και συρρίκνωση των υποκαταστημάτων κα. Η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα, εμείς οι αυτοαπασχολούμενοι να «χάνουμε» ώρες από την εργασία μας στην ουρά, για να διευθετήσουμε σημαντικές συναλλαγές κι υποχρεώσεις για την ομαλή λειτουργία των καταστημάτων και των επιχειρήσεων μας. Παρά τον εκσυγχρονισμό στον τρόπο συναλλαγών ( e-banking) που έχουμε προβεί όλοι, είναι κατανοητό ότι υπάρχουν τραπεζικές υποχρεώσεις που επιβάλλουν φυσική παρουσία κι επαφή αλλά και άμεση εξυπηρέτηση.
Δυστυχώς, τα δυο τελευταία χρόνια παρατηρούμε ότι οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των τραπεζών υποβαθμίζονται όπως το κλείσιμο των τραπεζικών καταστημάτων μισή ώρα νωρίτερα, οι μεγάλες ουρές έξω από τις τράπεζες σε περίοδο περιοριστικών μέτρων χωρίς ασφαλείς αποστάσεις και υπό άσχημες καιρικές συνθήκες κ.α.
Θεωρούμε, λοιπόν, ότι για την ανάκαμψη της οικονομίας και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας θα πρέπει να ληφθούν ίσα μέτρα και ένας σχεδιασμός που να διευκολύνει κι όχι να επιβαρύνει τον σύγχρονο επιχειρηματία.”