Ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου απέστειλε επιστολή προς τους Βουλευτές Μαγνησίας ζητώντας τη συμβολή τους στη θέσπιση ειδικού επιδόματος ασθενείας σε αυτοαπασχολούμενους που νοσούν από COVID – 19.  Παρακαλώντας όπως δώσουν  τη δέουσα προσοχή στο αίτημα πολλών αυτοαπασχολούμενων εμπόρων. 

Είναι γνωστό ότι η  έξαρση των κρουσμάτων της πανδημίας ήταν υψηλή και για την προστασία όλων επικαιροποιήθηκε η χορήγηση αδειών νόσησης  και τις εξ αυτών αποζημιώσεις προς τους εργαζομένους στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα,  οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να απουσιάσουν από την εργασία τους εφόσον νοσήσουν από κορωνοϊό. Δυστυχώς, για ακόμη μια φορά δεν ελήφθη καμία πρόνοια για την νόσηση των αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών και για την απώλεια εισοδήματος κατά την περίοδο  αυτή  , που στον κλάδο του εμπορίου σήμερα οι αυτοαπασχολούμενοι νοσήσαντες ξεπερνούν τις 140.000.  Όταν ο αυτοαπασχολούμενος έμπορος βρίσκεται θετικός στον COVID – 19 αναγκάζεται  να κλείσει το κατάστημά του και να απωλέσει έσοδα τουλάχιστον 5 ημερών, χωρίς να δικαιούται μέχρι σήμερα να λαμβάνει κανένα χρηματικό βοήθημα για την έστω και μερική αναπλήρωση των απωλειών του.

Σε μια περίοδο που ο εμπορικός κόσμος αγωνιά για την εξέλιξη της πανδημίας και οι τζίροι βυθίζονται σε συνεχή ύφεση, για ακόμη μια φορά η παράλειψη της Πολιτείας είναι αδικαιολόγητη.

Επίσημα, λοιπόν,   ζητούμε από τους Βουλευτές μας όπως συμβάλουν στη θέσπιση  Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας για τους νοσούντες από COVID – 19 αυτοαπασχολούμενους εμπόρους, το οποίο μπορεί να χορηγείται από τον ΕΦΚΑ ή τον ΟΑΕΔ, επισημαίνοντας πως ήδη ανάλογο επίδομα χορηγείται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως στην Κύπρο ήδη από τον περασμένο Ιούλιο, με βάση υπολογισμού του τις ασφαλιστέες αποδοχές των αυτοαπασχολουμένων. Στη χώρα μας, καθώς οι ασφαλιστικές κατηγορίες προβλέπουν προκαθορισμένα ποσά εισφορών ανεξαρτήτως εισοδήματος, ο υπολογισμός του Ειδικού Επιδόματος προτείνουμε να γίνει στη βάση του Εθνικού Κατώτατου Μισθού ή του Εθνικού Διάμεσου Μισθού. Επιπλέον θα πρέπει να προβλέπεται η επέκταση και η διεύρυνση του Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας σε περίπτωση απουσίας του νοσήσαντος αυτοαπασχολουμένου περισσότερων των 5 ημερών, ή/και σε περίπτωση επιδείνωσης της υγείας του,  η οποία θα απαιτήσει την εισαγωγή του στο νοσοκομείο, πάντα κατ΄ αναλογία με τα προβλεπόμενα για όλους τους εργαζόμενους στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Υπενθυμίζουμε ότι στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας του ΟΑΕΔ όλοι οι έμποροι καταβάλλουν από το 2011 κάθε μήνα 10 ευρώ, πέραν των ασφαλιστικών τους εισφορών, χωρίς όμως ποτέ το κεφάλαιο πολλών εκατομμυρίων ευρώ που έχει συγκεντρωθεί να έχει χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση των ανέργων εμπόρων ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό υπέρ του κλάδου.