Ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου απέστειλε επιστολή προς τη Γενική Διεύθυνση Χημείου του Κράτους – Υποκατάστημα Βόλου ζητώντας την αναθεώρηση και τροποποίηση απόφασης ΑΧΣ 82/2009 λόγω παρερμηνείας κι ασάφειας του κανονισμού 1907/2006, που αφορά  Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH).
Σύμφωνα με σχετική απόφαση έχουν προβεί σε δειγματοληπτικούς ελέγχους σε καταστήματα λιανικής πώλησης με κίνδυνο επιβολής προστίμων και ποινικών διώξεων.  Ωστόσο, όπως  αναφέρεται στον κανονισμό 1907/2006 σε κάθε παράγραφο η ευθύνη πληροφόρησης χημικών ουσιών στους παρασκευαστές κι εισαγωγείς, όπως παράγραφος 21,[…] παρόλο που οι πληροφορίες , οι οποίες προκύπτουν για τις ουσίες από την αξιολόγηση θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά πρώτο λόγο από τους παρασκευαστές και τους εισαγωγείς για τη διαχείριση των κινδύνων που ενέχουν οι ουσίες τους, […].
Ο Εμπορικός Σύλλογος επισημαίνει ότι κάθε εισαγωγή προϊόντων, κατά την οποία γίνονται έλεγχοι, αποτελεί εξ ολοκλήρου ευθύνη του παρασκευαστή, ο οποίος οφείλει να διαθέτει πλήρη πληροφόρηση για  τις χημικές ουσίες της παρασκευής των προϊόντων, όπως και την ποσότητα των χημικών ουσιών, οι οποίες  είναι επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον στον εισαγωγέα.

Θεωρούμε παράλογο να διώκεται ο Έλληνας έμπορος κι επιχειρηματίας λιανικού εμπορίου,  που νόμιμα προμηθεύεται εμπορεύματα , όταν δεν υπάρχει καμία διάταξη που να αναφέρει ότι οφείλει να παραλαμβάνει λίστα με τις χημικές ουσίες του προϊόντος. Καθώς θεωρεί ο ίδιος πως από τη στιγμή που αποκτήθηκαν νόμιμα από τους εισαγωγείς-χονδρεμπόρους έχουν γίνει από πριν οι σχετικοί έλεγχοι-  και ειδικά όταν η ασυδοσία του ηλεκτρονικού εμπορίου από αναξιόπιστους παραγωγούς κι εισαγωγείς ούτε ελέγχεται ούτε διώκεται.
Γίνεται αντιληπτό ότι οι σχετικές διατάξεις επιβεβαιώνουν την παράλογη και χαώδη παρερμηνεία των κανονισμών κι τις ασάφειες των νόμων, οι οποίες έχουν ως εύκολο θύμα τον μικρομεσαίο έμπορο. Δυστυχώς, το ελληνικό κράτος «κατακρεουργεί» την ελληνική επιχείρηση, γίνεται μονομερής εφαρμογή των νόμων και άδικη διασπορά ευθυνών, καθώς δεν υπάρχουν σχετικές διατάξεις, οι οποίες μπορούν να προστατεύσουν τον έμπορο του λιανικού εμπορίου, ο οποίος αποτελεί και τον τελευταίο κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου, λοιπόν, ζητά από τους αρμόδιους να προβούν άμεσα σε τροποποίηση της Απόφασης του Χημικού Συμβουλίου 82/2009 καθιστώντας αποκλειστικούς υπεύθυνους  για την   ενημέρωση, πλήρη πληροφόρηση επιβλαβών χημικών ουσιών τους παρασκευαστές κι εισαγωγείς εμπορευμάτων . Επίσης, θα πρέπει να ενισχυθούν οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι στα τελωνεία από εισαγωγές και ηλεκτρονικού εμπορίου, ώστε να αποφευχθεί η διακίνηση των επιβλαβών για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον προϊόντων στους εμπόρους και στους καταναλωτές.