Σας ενημερώνουμε για σχετική νομοθεσία που αφορά την εργασία και την αναπληρωματική ανάπαυση κατά τις τρεις τελευταίες Κυριακές του έτους 2023.
Όσον αφορά στον τρόπο χορήγησης των εβδομαδιαίων αναπαύσεων σε εργαζομένους που θα απασχοληθούν τις Κυριακές 17/12, 24/12 και 31/12 διευκρινίζεται ότι η εβδομαδιαία ανάπαυση πρέπει να χορηγείται σε μία άλλη μέρα της ίδιας εβδομάδας.
Ειδικά για το έτος 2023 και προκειμένου να διευκολυνθεί η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς,  κάτ’ εξαίρεση, δύναται η χορηγία της αναπληρωματικής ανάπαυσης και κατά τη βδομάδα που ακολουθεί τις Κυριακές αυτές.
Η αναπληρωματική εβδομαδιαία ανάπαυση προϋποθέτει απασχόληση άνω των 5 ωρών, και ότι στους εργαζομένους που θα απασχοληθούν κατά την Κυριακή , πρέπει να εξασφαλίζεται ανά εβδομάδα ελάχιστη περίοδος συνεχούς ανάπαυσης 24 ωρών.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 3 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΤΟΥ 2023