Σύμφωνα με το νέο νόμο 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α/8-8-13) επιτρέπεται σε όλα  τα εμπορικά καταστήματα να λειτουργούν προαιρετικά 7 ( επτά) Κυριακές:

  1. Την πρώτη Κυριακή των εκπτωτικών περιόδων ( 4 Κυριακές)
  2. Δύο Κυριακές πριν τα Χριστούγεννα (25 Δεκεμβρίου)
  3. Την Κυριακή των Βαΐων

Εκτός από αυτές τις Κυριακές, με σχετική απόφαση του αρμόδιου Αντιπεριφεριάρχη επιτρέπεται το προαιρετικό άνοιγμα  των μικρών καταστημάτων έως 250 τ.μ., όχι αλυσίδες καταστημάτων, όχι εκπτωτικά καταστήματα (outlet) και εκπτωτικά χωριά, τις υπόλοιπες 45 ( σαράντα πέντε) Κυριακές του έτους.

Προκειμένου ο Εμπορικός Σύλλογος να καταθέσει εμπεριστατωμένη πρόταση στον Αντιπεριφεριάρχη , παρακαλούμε όπως απαντήσετε στο παρακάτω ερωτηματολόγιο.

I. Επιθυμείτε η επιχείρησή σας να λειτουργήσει επιπρόσθετα  45 Κυριακές;

ΝΑΙ □                                       ΟΧΙ

ΑΛΛΟ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

II. Από τις 7 προαιρετικές Κυριακές που αφορούν όλα τα καταστήματα, επιθυμείτε η επιχείρηση σας  να λειτουργήσει

Και τις 7 Κυριακές                                       ΝΑΙ □               ΟΧΙ

Τις 4 Κυριακές των εκπτώσεων                 ΝΑΙ □               ΟΧΙ

Τις 2 Κυριακές πριν τα Χριστούγεννα    ΝΑΙ □        ΟΧΙ

Την Κυριακή των Βαΐων                              ΝΑΙ □               ΟΧΙ

Άλλο…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΑΣ