Δυστυχώς, το τελευταίο διάστημα παρατηρείται το φαινόμενο υπερχείλισης σκουπιδιών σε κεντρικά σημεία της πόλης από ογκώδη χαρτοκιβώτια εμπορικών επιχειρήσεων, τα οποία τοποθετούνται εκτός των κάδων ανακύκλωσης και δεν έχουν ούτε συμπιεστεί ούτε περιδεθεί προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο όγκος τους. Πολλοί συνάδελφοι και υπάλληλοι των καταστημάτων αποθέτουν τα απορρίμματά τους μετατρέποντας το κέντρο της πόλης σε εικόνα «χωματερής».

Έπειτα από επαφή με την Αρμόδια Υπηρεσία Καθαρισμού κι Ανακύκλωσης του Δήμου Βόλου οφείλουμε να ενημερώσουμε τους συναδέλφους να προβούν σε συμμόρφωση σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην κανονιστική απόφαση του Δήμου, προκειμένου να αποφευχθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις κι επιβολή προστίμου.

 

Άρθρο 10  Υποχρεώσεις εμπορικών καταστημάτων κι επιχειρήσεων

  1. Υποχρεούνται οι υπεύθυνοι για τα πάσης φύσεως απορρίμματα συσκευασίας που τοποθετούνται προς αποκομιδή (χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια κλπ) να έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους δια της πιέσεως, περιδέσεως κλπ. Στους μη συμμορφούμενους με τη διάταξη αυτή ο Δήμος Βόλου επιβάλει πρόστιμο σύμφωνα με το άρ.34 και 900€ την πρώτη φορά και τον τριπλασιασμών αυτών όταν υπάρχει υποτροπή ( σχ.εγγρ. 3210/15.01.2024)
  2. Δεν επιτρέπεται η για οποιοδήποτε λόγο, τοποθέτηση στα πεζοδρόμια και τα καταστρώματα του δρόμου μπροστά ή γύρω από τα καταστήματα, αντικειμένων σχετικών με το εμπόριο τους 9 πχ. Υλικών συσκευασίας, καφάσια φρούτων ή κλπ), πάντα εγκυμονεί ο κίνδυνος του ατυχήματος αλλά και η άσχημη εικόνα στον περιπατητή ή επισκέπτη κι ιδίως μια πόλη τουριστικού προορισμού.
  3. Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων επί του πεζοδρομίου.

 

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας διαβάστε τα χωρία του κανονισμού καθαριότητας & ανακύκλωσης του Δήμου Βόλου (2012).