Ενόψει της Μεγάλης Παρασκευής, 22η Απριλίου, σας γνωστοποιούμε εκ νέου το καθεστώς λειτουργίας των καταστημάτων για την ημέρα αυτή.
Σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία (άρθρο 3, παρ. 2 ν. 435/1976), την Μεγάλη Παρασκευή απαγορεύεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων σε όλη την επικράτεια, καθώς και η απασχόληση των εργαζομένων μέχρι την 13.00 ώρα.
Επιτρέπεται το άνοιγμα αυτών μετά την 13.00 ώρα
Όπως προτείνεται στα εμπορικά καταστήματα – μέλη του ΕΣΒ, το ωράριο λειτουργία της Μεγάλης Παρασκευής, 22/04/2022 είναι 13:00 -20:00.