Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Αναγκαστικού Νόμου 380/1968, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 ν. 4468/2017, η1η Μαΐου προστέθηκε στις ημέρες υποχρεωτικής αργίας.
Σύμφωνα δε με την παρ. 2 του αυτού άρθρου, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μπορεί με απόφασή του , όπως  εκδόθηκε με την υπ’ αριθμ. 33566/2022 απόφασή του , η αργία της Πρωτομαγιάς μεταφέρεται φέτος για την αμέσως επόμενη ημέραΔευτέρα, 2 Μαΐου 2022.   Συνεπώς κατά την ημέρα αυτή απαγορεύεται γενικά η απασχόληση των μισθωτών και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός αυτών που νόμιμα λειτουργούν κατά τις Κυριακές και αργίες.

Συνεπώς, τα εμπορικά καταστήματα την Κυριακή 1 Μαΐου 2022 & Δευτέρα 2 Μαΐου 2022 θα παραμείνουν κλειστά.