Καλούνται  τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου σε Tακτική Γενική Συνέλευση, στην αίθουσα Συνεδριάσεων Επιμελητηρίου Μαγνησίας (Δημητριάδος 176, 2ος όροφος),   όπως σύμφωνα με το καταστατικό οι ημερομηνίες που ορίζονται για τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης  είναι η Τετάρτη 15 Μαρτίου  ή η Τετάρτη 22 Μαρτίου ή η Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023.
Προς αποφυγή άσκοπης μετακίνησης η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί ΤΕΛΙΚΑ  την 29η Μαρτίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω:
  1. Έγκριση Οικονομικού  Απολογισμού  2022
  2. Έκθεση ελεγκτικής επιτροπής
  3. Προϋπολογισμός 2023
  4. Έγκριση Διοικητικού  Απολογισμού  2022
  5. Καταγραφή προβλημάτων εμπορικής αγοράς
Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική ΣυνέλευσηΗ Γενική Συνέλευση συγκροτείται από τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη, τα οποία έχουν εξοφλήσει τις οφειλές τους έως και για το προηγούμενο έτος.
Σε περίπτωση που κάποιο μέλος επιθυμεί να τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις έως και για το έτος 2022, παρακαλείται να επικοινωνήσει με τη γραμματεία του ΕΣΒ (2421025479) για τη διευθέτηση τους.

  • Επί της επερχόμενης Γ.Σ. των μελών του ΕΣΒ , όποιο μέλος επιθυμεί να λάβει γνώση των συνοδευτικών εγγράφων που αφορούν στα θέματα ημερησίας διατάξεως μπορεί να προσέρχεται στα γραφεία του Συλλόγου  και κατόπιν έγγραφης αιτήσεως του να λαμβάνει αντίγραφα αυτών