Στο πλαίσιο της πραγματοποίησης του διευρυμένου συμβουλίου της ΕΣΕΕ, στη Λάρισα 11 -12 Δεκεμβρίου 2010, συζητήθηκαν θέματα και προβλήματα που πρέπει άμεσα να προωθηθούν από την ΕΣΕΕ για τη βιωσιμότητα της αγοράς. Κοινή διαπίστωση είναι ότι το εμπόριο βιώνει τη μεγαλύτερη κρίση των τελευταίων χρόνων με αποτέλεσμα πολλές επιχειρήσεις τους επόμενους μήνες να αναγκαστούν να κλείσουν.
Άμεσα, λοιπόν, ζητούν:
* Νομοθετική ρύθμιση για την μείωση των επαγγελματικών μισθώσεων.
* Πάταξη του παρεμπορίου – έλεγχοι για τη σωστή λειτουργία της αγοράς.
* Δυνατότητα επιμήκυνσης αποπληρωμής δανείου ΤΕΜΠΜΕ.
* Μείωση Φ.Π.Α
* Δραστική μείωση όλων των τιμολογίων των ΔΕΚΟ για καταναλωτές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
* Μείωση συντελεστών φορολόγησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
* Φορολόγηση του τζίρου κι όχι των κερδών στις μεγάλες και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις.

Τα θέματα αυτά έχουν ήδη προωθηθεί από τον Εμπορικό Σύλλογο στην ΟΕΣΘ για να τεθούν υπό συζήτηση στην ημερήσια διάταξη του διοικητικού συμβουλίου.

Στη συνεδρίαση της ΕΣΕΕ θα παρευρεθούν ο πρόεδρος, κ. Αλέκος Μαγαλιός και άλλα μέλη του Δ.Σ. για να προωθήσουν θέματα που αφορούν το ασφαλιστικό, το συνταξιοδοτικό, το φορολογικό κι ό,τι απασχολεί τους εμπόρους σήμερα.