Ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου προτίθεται να αξιοποιήσει το πρόγραμμα «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗΣ» που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 -2013” το οποίο θα προκηρυχθεί σύντομα, υποβάλλοντας πρόταση με αντικείμενο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των Εμπορικών Επιχειρήσεων του Βόλου, μέσω της  Αναβάθμισης των Παρεχομένων Υπηρεσιών τους στον καταναλωτή.
Ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου προτίθεται να αξιοποιήσει το πρόγραμμα «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗΣ» που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 -2013” το οποίο θα προκηρυχθεί σύντομα, υποβάλλοντας πρόταση με αντικείμενο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των Εμπορικών Επιχειρήσεων του Βόλου, μέσω της  Αναβάθμισης των Παρεχομένων Υπηρεσιών τους στον καταναλωτή.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Developed with by Doitforme Team.

Privacy Preference Center