Σε συνέχεια επαφών της Διοίκησης του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου για θέματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία της εμπορικής αγοράς πραγματοποιήθηκαν την περασμένη Παρασκευή 19/01/2024 συναντήσεις με την Διοίκηση Τροχαίας Βόλου και της Αστυνομικής Διεύθυνσης  Μαγνησίας .
Ο Πρόεδρος του ΕΣΒ , κ. Οντόπουλος Απόστολος κι ο Αντιπρόεδρος του ΕΣΒ,,κ. Σακελάρης Γεώργιος, μετέβησαν στο Αστυνομικό Μέγαρο για να  έρθουν σε επαφή με τον Διοικητή της Τροχαίας Βόλου, κ. Βαρβάρη Στυλιανό, όπου συζήτησαν τα προβλήματα της κυκλοφοριακής συμφόρησης στο κέντρο της πόλης και την επίλυση του θέματος της φορτοεκφόρτωσης δεμάτων των εμπορικών επιχειρήσεων.
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Αστυνομικό Διευθυντή του  Ν. Μαγνησίας , κ. Ντιζέ Γεώργιο, προκειμένου να συζητηθούν τα γεγονότα αλλεπάλληλων κλοπών σε εμπορικές επιχειρήσεις της πόλης. Η Αστυνομική Διεύθυνση επιβεβαίωσε ότι θα ενταθούν οι αστυνομικοί έλεγχοι και θα γίνει οποιαδήποτε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αποτραπούν άλλα τέτοια φαινόμενα εγκληματικών ενεργειών για την ασφάλεια των επιχειρήσεων.