Σε συνέχεια της συνάντησης δικτύωσης, που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο έπειτα από πρωτοβουλία του Γραφείου Διευκόλυνσης, Ενδυνάμωσης και Τεκμηρίωσης της Απασχόλησης: “JobCenter” της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Δήμου Βόλου με τον Εμπορικό Σύλλογο Βόλου, την Τρίτη 29/11/2022 οι δύο Φορείς προχώρησαν σε σύναψη «Πρωτοκόλλου Συνεργασίας».

Το Job Center εκπροσώπησε η  κα Ιωάννα Μπεφάνη (Οικονομολόγος) ύστερα από κάλεσμα του Προέδρου ΕΣΒ, κ. Οντόπουλου Απ. και του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου,  στην 33η Υβριδική Διοικητική Συνεδρίαση του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου με σκοπό όχι μόνο την εκτενέστερη παρουσίαση του Γραφείου Διευκόλυνσης,  Ενδυνάμωσης και Τεκμηρίωσης της Απασχόλησης “JobCenter” της ΚΕΚΠΑ -ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου στα μέλη του αλλά και την ενδυνάμωση της συνεργασίας μέσω της σύναψης του προαναφερόμενου Πρωτοκόλλου.

Η κα Μπεφάνη παρουσίασε το Job Center ως το πρώτο Κέντρο Στήριξης της Απασχόλησης σε επίπεδο τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελληνική Επικράτεια ενώ αναφέρθηκε στην καινοτόμα προσέγγιση της μεθοδολογίας της «επικέντρωσης σε λύσεις»/ Solution Focused και του Coaching που αντλούν τη φιλοσοφία τους από τα Job Centers της Σουηδίας και της Ισπανίας και διαφέρουν από το κλασικό υπόδειγμα συμβουλευτική-κατάρτιση-επιδότηση της απασχόλησης που εφαρμόζονται στα προγράμματα συμβουλευτικής τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος του Συλλόγου κος Οντόπουλος Απ. ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για το ιστορικό της γνωριμίας που προηγήθηκε στις 23/09/2022 με τα στελέχη του Job Center (Βάσια Αλεξίου – Κοινωνική Λειτουργός και Μπεφάνη Ιωάννα – Οικονομολόγος) έχοντας ως κύριο  στόχο την ενημέρωση λειτουργίας της δομής σε τοπικό επίπεδο, τους στόχους και τη διερεύνηση αναγκών στην αγορά εργασίας. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στη μετεξέλιξη της συνεργασίας και τη συνέργεια. Όπως αναφέρει η Πρόεδρος της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ κα Σοφία Χάλαρη, οι συνέργειες σε τοπικό επίπεδο είναι πάντα ευπρόσδεκτες και θετικές για έργο των τοπικών φορέων και έχουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα.

Σε συνέχεια, η κα Μπεφάνη, παρουσίασε το Job Center ως το πρώτο ολοκληρωμένο Κέντρο Στήριξης της Απασχόλησης σε επίπεδο τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελληνική Επικράτεια ενώ αναφέρθηκε στην καινοτόμα προσέγγιση της μεθοδολογίας της «επικέντρωσης σε λύσεις» (Solution Focused) και του Coaching που αντλούν τη φιλοσοφία τους από τα Job Centers της Σουηδίας και της Ισπανίας και διαφέρουν από το κλασικό υπόδειγμα συμβουλευτική-κατάρτιση-επιδότηση της απασχόλησης που εφαρμόζονται στα προγράμματα συμβουλευτικής τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας.

Επιπρόσθετα, δόθηκε στην διερεύνηση των πραγματικών αναγκών της αγοράς εργασίας στον τόπο μας ως προς το πεδίο της απασχολησιμότητας δηλαδή τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που δύναται να έχει το εκάστοτε προσώπου που θέλει και μπορεί να εργαστεί. Στο σημείο αυτό η κα Μπεφάνη ανέφερε πως:

«Η ανίχνευση δεξιοτήτων εξασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό τις επαγγελματικές κλίσεις των ανέργων ώστε η εκάστοτε διαθέσιμη  θέση εργασίας να ανταποκρίνεται στις δυνατότητές τους».

 

Καθώς, ο ρόλος του εργαζομένου στην εκάστοτε επιχείρηση κρίνεται καθοριστικής σημασίας στην ανάπτυξη της και κατ’ επέκταση στην οικονομία του τόπου μας, η έγκαιρη και άμεση πληροφόρηση ως προς τα κριτήρια μιας θέσης εργασίας αντανακλά  στην βέλτιστη αντιστοίχιση (matching) υποψήφιων εργαζομένων.

Στον αντίποδα,  τα μέλη του Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου εξέφρασαν την ένθερμη υποστήριξή τους στη φιλοσοφία του Job Center της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, καθώς η Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού για μια εμπορική επιχείρηση αποτελεί μια πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία. Η αξιολόγηση υποψήφιων εργαζομένων από έμπειρο επιστημονικό προσωπικό που προσφέρει αμφιδρόμως δωρεάν υπηρεσίες αποτελεί σημαντική εξοικονόμηση κόστους και  χρόνου στην αντιστοίχιση κατάλληλου προσωπικού καθώς συμβάλει άμεσα και έμμεσα στη  βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου όπως επίσης και προσαρμοστικότητα των απαιτήσεων της νέα πραγματικότητας.

Εν κατακλείδι, οι δύο φορείς με ομοφωνία σύναψαν «Πρωτόκολλο Συνεργασίας» υπό την εποπτεία της Συντονίστριας του Job Center κα Βαλσάμη Μαρκέλλα (Κοινωνική Λειτουργός) με απώτερο στόχο την αναβάθμιση ποιοτικών υπηρεσιών για την διασύνδεση με την τοπική αγορά και την διευκόλυνση εργασιακής ένταξης και επανένταξης των ανέργων συμπολιτών/συμπολιτισσών μας. Για την επίτευξη των  στόχων αυτών οι δυο φορείς θα επιδιώξουν στενή συνεργασία και άμεση επικοινωνία στο πλαίσιο αντιστοίχισης κατάλληλου προφίλ υποψήφιων στην κάλυψη κενής θέσης εργασίας (matching), την γνωστοποίηση κενών θέσεων εργασίας στο Job Center και την υλοποίηση βιωματικών επαγγελματικών εργαστηρίων (Workshops) προς νέους για την προώθηση του τομέα του ψηφιακού marketing (digitalmarketing).