Σε τηλεδιάσκεψη με την ιδιαιτέρα του Υπουργού κ. Χατζηδάκη, κα Μοσχότη Μάνια και τον Διευθυντή του Υφυπουργού κ. Πετραλιά, κο Χριστοδουλάκη Απόστολο προέβη χθες, Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2023, ο Πρόεδρος κ. Οντόπουλος Απόστολος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΒ με θέμα την αντιμετώπιση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και μέτρα στήριξης και ενίσχυσης των επιχειρήσεων εξαιτίας των συνεπειών των τελευταίων πλημμυρών στην περιοχή της Μαγνησίας.

 

Ο Πρόεδρος μετέφερε στους αντιπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών την πραγματική εικόνα που επικρατεί στην εμπορική αγορά και τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν – ένα μήνα μετά τις πλημμύρες- οι εμπορικές επιχειρήσεις για την ομαλή επαναλειτουργία τους. Έθιξε το αίτημα άμεσης παρέμβασης όλων των Υπουργείων για μια συνδυαστική και ολιστική αντιμετώπιση για τις επιπτώσεις των πληγεισών και των πληττόμενων επιχειρήσεων από τις κακοκαιρίες “DANIEL” και “ELIAS”, δύο μήνες έπειτα των καταστροφικών πυρκαγιών στο νομό, που είχε ως αποτέλεσμα την εμπορική καθίζηση. Επισήμανε ότι η στήριξη της Κυβέρνησης είναι επιβεβλημένη, καθώς οι εμπορικές επιχειρήσεις έπαυσαν τη λειτουργία τους με κρατική εντολή κατά τη διάρκεια των κακοκαιριών και στη συνέχεια πολλές αδυνατούσαν να λειτουργήσουν λόγω μη υδροδότησης και ηλεκτροδότησης. Επί της ουσίας η εμπορική αγορά επιβαρύνθηκε όλα τα κόστη λειτουργίας του μήνα Σεπτεμβρίου (φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, μισθοδοσίες, ενοίκια, προμηθευτές κα) χωρίς να έχει δουλέψει. Τόνισε, ότι τα προβλήματα των κακοκαιριών δεν έχουν αντιμετωπιστεί και οι επιπτώσεις τους στην εμπορική δραστηριότητα εντείνονται καθημερινά σε όλες τις περιοχές της Μαγνησίας, όπου το Πήλιο μετράει ακόμα τις «πληγές» του και βιώνει έναν αποκερματισμένο τουρισμό. Συνεπώς, ένα μεγάλο μέρος του τζίρου της τοπικής οικονομίας έχει χαθεί.

 

Στο πλαίσιο αυτό  υποβλήθηκαν τα εξής αιτήματα:

 1. Άμεση παρέμβαση για καταβολή των αποζημιώσεων στις πληγείσες περιοχές
 2. Εκ νέου αναστολή δηλωτικών υποχρεώσεων για 6 μήνες για όλες τις επιχειρήσεις της Μαγνησίας, ήτοι 28.02.2024 (οριζόντια) από τον Σεπτέμβριο 2023 (πλημμύρες) κι όχι από τον Αύγουστο 2023 (πυρκαγιές).
 3. Εφάπαξ κι άμεση ενίσχυση, με τη μορφή επιδόματος, σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν πληγεί, χωρίς προϋποθέσεις δηλωτικών φορολογικών υποχρεώσεων.
 4. Αναστολή ή ρύθμιση δανειακών υποχρεώσεων στους πολίτες των Δήμων που έχουν πληγεί.
 5. Αναστολή, για ένα έτος, πλειστηριασμών και κατασχέσεων επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας φυσικών ή νομικών προσώπων στις πληγείσες περιοχές.
 6. Διευκολύνσεις μέσω παρατάσεων σε προθεσμίες του υπουργείου Οικονομικών.
 7. Ειδική εφαρμογή ακατάσχετου ενισχύσεων για τις καταστροφές, χωρίς τραπεζική παρέμβαση .
 8. Δημιουργία τραπεζικού προϊόντος δανεισμού (όπως ΤΕΠΙΧ) κι εξασφάλιση ευνοϊκών όρων με συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και Ε.Ε. (χωρίς χρήση οικονομικών δεδομένων 2023 και ελάχιστες εξασφαλίσεις) οριζόντια για τις επιχειρήσεις στις περιοχές της Θεσσαλίας.
 9. Κεφάλαιο κίνησης με τραπεζικό δανεισμό με προτιμολόγηση και προσκόμιση των τιμολογίων, ώστε να υπάρχει αξιοπιστία (χωρίς χρήση οικονομικών δεδομένων 2023 και ελάχιστες εξασφαλίσεις) οριζόντια για τις επιχειρήσεις στις περιοχές της Θεσσαλίας .
 10. Αναστολή εργασίας στις πληττόμενες επιχειρήσεις του νομού με επίδομα τον κατώτατο μισθό στους εργαζομένους και επιδότηση μεσω προγραμμάτων ΔΥΠΑ για στήριξη των υφιστάμενων θέσεων εργασίας των επιχειρήσεων που αποδεδειγμένα καταγράφουν απώλειες τζίρου.
 11. Νέα ρύθμιση φορολογικών κι ασφαλιστικών υποχρεώσεων συμπεριλαμβανομένων των παρατάσεων κι αναστολών πληρωμών των μηνών Σεπτεμβρίου 2023 έως Φεβρουαρίου 2024 με περισσότερες δόσεις καταβολής, ώστε να υπάρξει ομαλότητα στην τακτοποίηση τους για τους πληττόμενους νομούς με απαρχή την 1η Μαρτίου 2024.

 

Δυστυχώς, οι τοπικές επιχειρήσεις βιώνουν μια κατάσταση δυσκολότερη από την περίοδο της πανδημίας, καθώς τότε υπήρχαν ενισχύσεις και η ανοχή από τους προμηθευτές για εξόφληση υποχρεώσεων, και η οποία χρήζει επιτακτικής ανάγκης για την διασφάλιση των θέσεων εργασίας και την καταβολή των φορολογικών υποχρεώσεων προς το ελληνικό κράτος. Η κανονικότητα δεν έχει επανέλθει στην εμπορική αγορά του Βόλου- και  θα αργήσει πολύ, γιατί η ανυπολόγιστη καταστροφή των πλημμυρών δεν έχει αποζημιωθεί ακόμη και ο εμπορικός κόσμος επιβαρύνθηκε όλες τις υποχρεώσεις του μηνός Σεπτεμβρίου, τον οποίο δεν λειτουργούσε, γι΄ αυτό απαιτείται άμεσα η συμβολή του κράτους.

Η κυρία Μοσχότη Μάνια και ο κύριος Χριστοδουλάκης Απ. κατέγραψαν τα αιτήματα και ζήτησαν την επικαιροποίηση των αιτημάτων του Συλλόγου μας , ενώ διαβεβαιώσαν ότι θα έρθουν σε επαφή με την Κρατική Αρωγή για την επίσπευση των αποζημιώσεων.