Η ξενόφερτη «Black Friday» φέτος θα πραγματοποιηθεί στις 24 Νοεμβρίου και μόνο Παρασκευή. Συγκεκριμένα σας ενημερώνουμε:

 • Δεν αποτελεί μέρος τακτικών εκπτώσεων αλλά προωθητική ενέργεια και αφορά όλη την αγορά και όλες τις επιχειρήσεις, μικρής, μεσαίας και μεγάλης κλίμακας.
 • Η συμμετοχή των εμπορικών καταστημάτων είναι προαιρετική, δηλ. όσα καταστήματα επιθυμούν μπορούν να προσφέρουν τα είδη τους σε μειωμένη τιμή.
 • Στα προϊόντα που προσφέρονται, θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς η παλαιά και η νέα μειωμένη τιμή.
 • Εφόσον αναγράφεται ποσοστό μείωσης, αυτό θα πρέπει να αναρτάται σε εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία που πωλούνται τα προϊόντα.
 • Δεν επιτρέπεται η προσφορά ειδών των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το πενήντα (50%) του συνόλου των κωδικών που διαθέτει το κατάστημα.
 • Χρειάζεται προσοχή τόσο στην αποτύπωση όσο και στην ουσία των μειώσεων, καθώς τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα είναι μεγάλα.
 • Προσοχή, όταν το προηγούμενο διάστημα το κατάστημα είχε μείωση τιμών προϊόντος μέσα σε 30 μέρες δεν μπορεί να αυξήσει ή να μειώσει την τιμή από την προηγούμενη. Δηλ. αν ένα προϊόν είναι 10 € και το κάνει 8€ , μετά δεν μπορεί μέσα σε 30 μέρες από 10€ να το κάνει 9€ .
 • Ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνει στα εμπορικά καταστήματα- μέλη του να παραμείνουν κλειστά την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2023.

 

 

Η «BlackFriday» είναι καταναλωτική προωθητική ενέργεια μιας ημέρας κι όχι μιας εβδομάδας. Το νομικό πλαίσιο των προωθητικών ενεργειών είναι ξεκάθαρο και θα έπρεπε όλοι να το ακολουθούν. Για όσους από τους εμπόρους, τελικώς συμμετάσχουν στην προωθητική ενέργεια, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς εφαρμόζονται οι όροι και κανόνες της Υπουργικής Απόφασης το άρθρο 78 της Υπουργικής Απόφασης 91354/24-08-2017, καθώς και την Υπουργική Απόφαση 35935/2023 «Κώδικας Δεοντολογίας περί ανακοινώσεων μείωσης της τιμής (ιδίως σε προσφορές/εκπτώσεις/ προωθητικές ενέργειες)».

Η τήρηση των προϋποθέσεων αυτών είναι αυτονόητη, γιατί οι κυρώσεις είναι αυστηρές και δεν επιτρέπεται να επιβάλλονται πρόστιμα λόγω λάθους και μάλιστα σε αυτήν την δύσκολη εποχή. Συγκεκριμένα, εάν οι προσφορές είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους, ως προς την ακρίβεια των αναγραφόμενων τιμών ή ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων προϊόντων ή όταν ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσο με το 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από 20.000 €, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης. (σχετικές κυρώσεις παρ. 4.9 /60 & 61)

 

Ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου πιστεύει ότι η προαιρετική λειτουργία της τελευταίας Κυριακής του Νοεμβρίου είναι άσκοπη και ζημιογόνα για τις  μικρές επιχειρήσεις. Δυστυχώς, το Υπουργείο Ανάπτυξης ασκεί αθέμιτα μέσα ανάπτυξης θίγοντας τα οικονομικά συμφέροντα  χιλιάδων μικρομεσαίων εμπόρων, οι οποίοι σηκώνουν στις πλάτες τους το βάρος της ελληνικής οικονομίας. Συγκεκριμένα, η κυριακάτικη λειτουργία του Νοεμβρίου :

 • δεν αφήνει κάποιο ιδιαίτερο αντίκτυπο στον τζίρο των καταστημάτων, απεναντίας αυξάνει τα λειτουργικά έξοδα .
 • αποσπά το τζίρο της επόμενης εβδομάδας
 • είναι άσκοπη καθώς είναι πριν την έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου
 • «ξεχειλώνει» ακόμη περισσότερο το θεσμό της Black Friday σε «Black Week» «υποχρεώνοντας» τα καταστήματα να κάνουν μειώσεις τιμών σε καινούργια εμπορεύματα
 • Εν ολίγοις, με εξαίρεση λίγες μεγάλες αλυσίδες και πολυεθνικές επιχειρήσεις, το λιανεμπόριο δεν ζει «άσπρη μέρα» από τις αθέμιτες πρακτικές των πολυκαταστημάτων.