Από 01/11/2021 όλες οι επιχειρήσεις,  ανεξαρτήτως μεγέθους, υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε. δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών στοιχείων (ΕΣΟΔΑ – τιμολόγια και αποδείξεις εσόδων που εκδίδουν). (Πολ.1138/2020)

Οι τρόποι διαβίβασης είναι τρεις:

 (1.) Μέσω της Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης που προσφέρει η ΑΑΔΕ. (ΔΩΡΕΑΝ)

Είναι μία εφαρμογή που έχει σχεδιάσει η ΑΑΔΕ και που επιτρέπει στην επιχείρηση να καταχωρεί τα παραστατικά εσόδων (τιμολόγια – αποδείξεις εσόδων) που έχει εκδώσει χειρόγραφα και κατόπιν να τα διαβιβάζει στην ΑΑΔΕ.

Πλεονεκτήματα:

1. Η επιχείρηση μπορεί να διαβιβάσει τα έσοδα της μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα. (για το 2021), από 01/01/2022 θα ισχύει άλλη ημερομηνία, περιμένουμε έκδοση εγκυκλίου.

2. Η εφαρμογή είναι δωρεάν, μέσα από την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

Μειονεκτήματα:

1. Δεν υπάρχει τεχνική υποστήριξη. Η μόνη υποστήριξη που θα έχετε είναι από την τηλεφωνική επικοινωνία με την ΑΑΔΕ καθώς και από ειδικά videos που έχει αναρτήσει η ΑΑΔΕ στην σελίδα της στο internet.

2. Η ευθύνη για το “στήσιμο” της εφαρμογής και για την διαβίβαση των εσόδων σας στην ΑΑΔΕ είναι δική σας.

3. Η  εφαρμογή δεν αποστέλλει τα εκδιδόμενα παραστατικά στον λήπτη τους

Προϋποθέσεις αυτού του του τρόπου διαβίβασης:

Μπορούν να την χρησιμοποιήσουν οι επιχειρήσεις που έχουν είτε μέχρι 50.000,00 τζίρο, είτε “κόβουν” μέχρι 50 παραστατικά (αποδείξεις – τιμολόγια) ανά έτος.

(2.) Μέσω της εφαρμογής etimologio που προσφέρει η ΑΑΔΕ. (ΔΩΡΕΑΝ)

Είναι μία εφαρμογή που έχει σχεδιάσει η ΑΑΔΕ και που επιτρέπει στην επιχείρηση να εκδίδει και να καταχωρεί τα παραστατικά εσόδων (τιμολόγια – αποδείξεις εσόδων) και ταυτόχρονα να τα διαβιβάζει στην ΑΑΔΕ.

Πλεονεκτήματα:

1. Η εφαρμογή είναι δωρεάν, μέσα από την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

Μειονεκτήματα:

1. Το παραστατικό εκδίδεται από την επιχείρηση και διαβιβάζεται στην ΑΑΔΕ σε πραγματικό χρόνο μέσα από την εφαρμογή. Δηλαδή την ώρα που το εκδίδετε, παράλληλα το διαβιβάζετε στην ΑΑΔΕ.   

2. Δεν υπάρχει τεχνική υποστήριξη. Η μόνη υποστήριξη που θα έχετε είναι από την τηλεφωνική επικοινωνία με την ΑΑΔΕ καθώς και από ειδικά videos που έχει αναρτήσει η ΑΑΔΕ στην σελίδα της στο internet.

3. Η ευθύνη για το “στήσιμο” της εφαρμογής για την έκδοση και για την διαβίβαση των εσόδων σας στην ΑΑΔΕ είναι δική σας.

4. Η  εφαρμογή timologio δεν αποστέλλει τα εκδιδόμενα παραστατικά στον λήπτη τους

Προϋποθέσεις αυτού του του τρόπου διαβίβασης:

Μπορούν να την χρησιμοποιήσουν όλες οι επιχειρήσεις.

(3.) Μέσω εφαρμογών που προσφέρονται στο εμπόριο. (Με χρέωση ανάλογα την εταιρεία)

Είναι εφαρμογές έτοιμες παραμετροποιημένες που έχουν σχεδιαστεί από εταιρείες λογισμικού και που επιτρέπουν στην επιχείρηση να εκδίδει και να καταχωρεί τα παραστατικά εσόδων (τιμολόγια – αποδείξεις εσόδων) και ταυτόχρονα να τα διαβιβάζει στην ΑΑΔΕ.

Πλεονεκτήματα:

1. Υπάρχει τεχνική υποστήριξη από την εταιρεία λογισμικού η οποία είναι υπεύθυνη για το “στήσιμο” και την σωστή από εσάς διαβίβαση των εσόδων στην ΑΑΔΕ.

2. Η  εφαρμογή αποστέλλει τα εκδιδόμενα παραστατικά στον λήπτη τους

Μειονεκτήματα:

1. Το παραστατικό εκδίδεται από την επιχείρηση και διαβιβάζεται στην ΑΑΔΕ σε πραγματικό χρόνο μέσα από την εφαρμογή. Δηλαδή την ώρα που το εκδίδετε, παράλληλα το διαβιβάζετε στην ΑΑΔΕ.   

2. Δεν είναι δωρεάν

Προϋποθέσεις αυτού του του τρόπου διαβίβασης:

Μπορούν να την χρησιμοποιήσουν όλες οι επιχειρήσεις.

Σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με την Α.1138/12.06.2020 απόφαση

Αποκλειστικά  υπεύθυνος  για  την  αλήθεια και  την  ακρίβεια  των  εκδιδόμενων  παραστατικών  παραμένει  ο  χρήστης  της  εφαρμογής.

Η αποστολή τους παραμένει ευθύνη του χρήστη της εφαρμογής.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ 
https://www.aade.gr/timologio

Τα μέλη του ΕΣΒ παρακαλούνται να ελέγξουν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), όπου τους έχουν σταλεί τα αρχεία α. όροι χρήσης εφαρμογής β. οδηγίες για τη διαβίβαση παραστατικών στην ΑΑΔΕ γ. γρήγορος οδηγός έκδοσης και διαβίβασης παραστατικών . Σε περίπτωση που κάποιο μέλος δεν έχει λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσει με τη Γραμματεία.