Εφιστάται η προσοχή σε όλα τα εμπορικά καταστήματα, καθώς τις επόμενες ημέρες θα ενταθούν οι έλεγχοι, όπως τηρούν αυστηρά το νόμο ανάρτησης και προβολής τιμών σε όλα τα προϊόντα του καταστήματος που διατίθενται προς πώληση, προκειμένου η πληροφόρηση της τιμής οποιουδήποτε προϊόντος να είναι επαρκής, σαφής, εύκολα αντιληπτή και εύκολα προσβάσιμη από τον καταναλωτή, ειλικρινής, ακριβής, μη παραπλανητική ως προς την τιμή ή την ποσότητα του προϊόντος  προς τον καταναλωτή.

Είναι υποχρεωτικό  η  πληροφορία που παρέχεται από τον έμπορο προς τον καταναλωτή σχετικά με την τιμή του προϊόντος που διατίθεται προς πώληση περιέχεται σε πινακίδες ή ετικέτες ή άλλα αντίστοιχα μέσα πληροφόρησης που είναι τοποθετημένα επί του προϊόντος ή δίπλα σε αυτό με τρόπο που να είναι άμεσα αντιληπτή από τον καταναλωτή η σύνδεση μεταξύ της παρεχόμενης πληροφορίας και του προϊόντος.

Ιδιαίτερη προσοχή στα προϊόντα που τοποθετούνται στη βιτρίνα των καταστημάτων, των οποίων η τιμή τους πρέπει να εύκολα αντιληπτή και προσβάσιμη από τον καταναλωτή.

Επίσης, σε κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμών προς τους καταναλωτές που αφορά στην πώληση αγαθών ή υπηρεσιών τηρούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2α του άρθρου 15 του ν. 4177/2013, σύμφωνα με την οποία  η πληροφορία που παρέχεται, με οποιονδήποτε τρόπο, περιλαμβάνει την τιμή πώλησης πριν και μετά την εφαρμογή της μείωσης, καθώς και την τιμή μονάδας πριν και μετά την εφαρμογή της μείωσης. Δηλαδή, οφείλει ο έμπορος όταν διαθέτει προϊόν σε μείωση να αναγράφει δυο τιμές την αρχική τιμή πώλησης και την τελική τιμή πώλησης που αντιστοιχεί στη μείωση.

Συγκεκριμένα, απαγορεύεται να υπάρχουν ή να προκύπτουν με οποιονδήποτε τρόπο εντός του καταστήματος πώλησης προϊόντων διαφορετικές τιμές πώλησης για το ίδιο προϊόν. Απαγορεύεται η απαίτηση ή η είσπραξη υψηλότερου τιμήματος από αυτό που προκύπτει από την πληροφορία που παρέχεται στον καταναλωτή.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε εγκαίρως προκειμένου να αποφύγετε συστάσεις και πρόστιμα κατά τον έλεγχο των αρμόδιων αρχών. Παρακαλούμε όπως μην αγνοήσετε την προτροπή μας προς συμμόρφωση με τους υποχρεωτικούς κανόνες διακίνησης κι εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών προς τους καταναλωτές, καθώς οι έλεγχοι πραγματοποιούνται καθημερινά και συστηματικά, κυρίως από καταγγελίες καταναλωτών.

Επισυνάπτεται η Υπουργική Απόφαση 91354/2017 & 35952/2023 – ΦΕΚ 2542/Β/18-4-2023