Αγαπητοί συνάδελφοι,

Έπειτα από επικοινωνία με την Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή σας ενημερώνουμε ότι διευκρινίστηκε η ασάφεια για τον τρόπο πληρωμής κατά τη μέθοδο click inside, σύμφωνα με την τελευταία Υπουργική απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.20651/2.4.2021.

Με τη μέθοδο Click inside (παραλαβή/αγορά εντός καταστήματος ) Επιτρέπονται όλες οι μέθοδοι πληρωμής (μετρητά ή κάρτα) από τον καταναλωτή.

Ενώ, με τη μέθοδο Click away (διαδικασία της εξ αποστάσεως προαγοράς/προεπιλογής των αγαθών με ηλεκτρονικό ή τηλεφωνικό μέσο για παραλαβή/αγορά εκτός καταστήματος) είναι υποχρεωτική η πληρωμή μόνο ηλεκτρονικά ή με POS κατά την παραλαβή.