Ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Μαγνησίας διοργανώνει  Ημερίδα για την ενημέρωση όλων των εμπόρων για τους τρόπους χρηματοδότησης των επιχειρήσεων μέσω ΤΕΜΠΜΕ . Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2009 και ώρα 18:30 στο ξενοδοχείο DOMOTEL XENIA στο Βόλο.

Θέμα της Ημερίδας θα είναι η παρουσίαση της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. και των δυνατοτήτων που προσφέρει , αλλά και του νέου προγράμματος άτοκων και εγγυημένων κεφαλαίων κίνησης. Κεντρικός  ομιλητής θα είναι ο Γενικός Διευθυντής του Ταμείου Εγγυοδοσίας κ. Νικόλας Τριτάρης.

Αποστολή του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης στο χρηματοπιστωτικό και χρηματοοικονομικό σύστημα της χώρας  μας των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων,  παρέχοντας εγγυήσεις και αντεγγυήσεις υπέρ αυτών και αναλαμβάνοντας  έτσι την κάλυψη μεγάλου μέρους των οικονομικών  και εμπορικών κινδύνων τους.

Βασικές επιδιώξεις του ΤΕΜΠΜΕ είναι :

  • Η υποστήριξη χιλιάδων νεοϊδρυόμενων και υφιστάμενων υγιών, βιώσιμων και ελπιδοφόρων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων όλων των κλάδων και τομέων της οικονομίας, σε όλα τα στάδια του επιχειρηματικού κύκλου (εκκίνηση, ανάπτυξη,ωρίμανση,  διεθνοποίηση, αναδιάρθρωση, μεταβίβαση, διαδοχή).
  • Η υποστήριξη των επιχειρήσεων που έχουν δυσκολία ή αδυναμία πρόσβασης στη χρηματοδότηση (π.χ. νεοϊδρυόμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις “νέας οικονομίας”, επιχειρήσεις “ερευνητικής κουλτούρας”, επιχειρήσεις με ανεπαρκείς εξασφαλίσεις, επιχειρήσεις δημιουργίας νέων προϊόντων και υπηρεσιών, κοινωνικές επιχειρήσεις).
  • Η υποστήριξη δραστηριοτήτων με υψηλότερου του μέσου όρου της αγοράς κίνδυνο και κάλυψη κυρίως μεσομακροπρόθεσμων οικονομικών κινδύνων.

Developed with by Doitforme Team.

Privacy Preference Center