ΗΜΕΡΕΣ

ΠΡΩΙ

ΑΠΟΓΕΥΜΑ

Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ

8:30- 14:00

17:30 – 21:00

Μ. ΤΡΙΤΗ

8:30- 14:00

17:30 – 21:00

Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ

8:30- 14:00

17:30 – 21:00

Μ. ΠΕΜΠΤΗ

8:30- 14:00

17:30 – 21:00

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

12:00 – 20:00

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ

 

8:30- 14:30

 

ΚΛΕΙΣΤΑ

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ

 

ΑΡΓΙΑ

 ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΣΧΑ

 

ΑΡΓΙΑ