Κατηγορία 'Ανακοινώσεις'

Έκπτωση σε τρίτεκνους & πολύτεκνους

0

Ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου – Ν. Ιωνίας ανταποκρινόμενος σε αίτημα του Συλλόγου Τριτέκνων Ν. Μαγνησίας προτρέπει τις επιχειρήσεις της πόλης μας για παροχή έκπτωσης σε τρίτεκνες & πολύτεκνες οικογένειες (με την επίδειξη σχετικής ταυτότητας).

Η συμμετοχή της κάθε επιχείρησης είναι ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ και το ποσοστό της έκπτωσης καθορίζεται από την ίδια την επιχείρηση. Η επιχείρηση που επιθυμεί να παρέχει έκπτωση στα μέλη τριτέκνων και πολυτέκνων οικογενειών θα πρέπει να το δηλώσει  το αργότερο μέχρι τις 10/5/2010. Έχει ήδη ξεκινήσει η συμπλήρωση σχετικού εντύπου από τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου.
Η έκπτωση αυτή θα ισχύσει δοκιμαστικά για το διάστημα μέχρι την έναρξη των θερινών εκπτώσεων (15 Ιουλίου 2010).

ΚΑΛΥΨΗ ΜΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΜΠΜΕ

0

α΄ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ.
β΄ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κ.λπ.
  ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

 Σας γνωστοποιούμε την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας , Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σχετικά με τα δύο νέα προγράμματα που θα έχουν την εγγύηση του ΤΕΜΠΜΕ.

1. Η κάλυψη με εγγυημένα δάνεια από το ΤΕΜΠΜΕ των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

 Τα  ποσό δεν εκταμιεύεται στον δανειζόμενο, αλλά μεταφέρεται απευθείας από την Τράπεζα στον φορέα του Δημοσίου, όπου υφίσταται η οφειλή.
 Ο αρχικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 1 δις ευρώ και αφορά οφειλές επιχειρήσεων προς εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία, που δεν έχουν εξοφληθεί μέχρι τις 28/02/2010. Το πρόγραμμα λήγει στις 31/12/2010.
 Δικαιούχοι είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας (νέες ή υφιστάμενες) και όλων των εταιρικών  μορφών, που απασχολούν λιγότερο από 50 άτομα και είχαν κατά την τελευταία χρήση κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ.
 Δικαιούχοι, επίσης, είναι και οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει κεφάλαια κίνησης από τα προγράμματα της α’ φάσης του ΤΕΜΠΜΕ και επιχειρήσεις που έχουν ή θα λάβουν κεφάλαια κίνησης από την β’ φάση του ΤΕΜΠΜΕ και απασχολούν μέχρι 9 εργαζόμενους.
 Τα ανώτατο ύψος του δανείου ανέρχεται σε 100.000 ευρώ και το κατώτατο σε 5.000 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των απασχολουμένων.
 Η διάρκεια του δανείου είναι 6 χρόνια με 2 χρόνια περίοδο χάριτος κατά τα οποία οι επιχειρήσεις θα καταβάλουν μόνο τόκους.
 Το ποσοστό κάλυψης του ΤΕΜΠΜΕ ανέρχεται σε 80%, ενώ για τα δάνεια άνω των 40.000 ευρώ η επιχείρηση, εφόσον ζητηθεί από την Τράπεζα, θα παρέχει εξασφαλίσεις έως 10% του δανείου.

Το εν λόγω πρόγραμμα δίνει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να είναι πλέον επιλέξιμες στον Ν. 3816/2010, για την ρύθμιση επιχειρηματικών οφειλών προς τις Τράπεζες. Λειτουργεί συμπληρωματικά για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής.

2. Η κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων, υπηρεσιών και άλλων άυλων αγαθών με εγγυημένα δάνεια από το ΤΕΜΠΜΕ.

 Το ποσό του δανείου θα διοχετεύεται αυτόματα στους προμηθευτές, βάσει τιμολογίων και άλλων νόμιμων παραστατικών.
 Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 1 δις ευρώ και η λήξη του είναι στις 21/12/2011.
 Δικαιούχοι είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων (νέες και υφιστάμενες) και όλων των εταιρικών  μορφών. που απασχολούν λιγότερο από 50 άτομα και είχαν κατά την τελευταία χρήση κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ.
 Δικαιούχοι, επίσης, είναι και οι επιχειρήσεις που είχαν λάβει κεφάλαια κίνησης από τα προγράμματα της α’ φάσης του ΤΕΜΠΜΕ και επιχειρήσεις που έχουν ή θα λάβουν κεφάλαια κίνησης από την β’ φάση του ΤΕΜΠΜΕ και απασχολούν μέχρι 9 εργαζόμενους.
 Το ύψος του δανείου ξεκινάει από τις 5.000 ευρώ  και μπορεί να φτάσει σωρευτικά για την διάρκεια του προγράμματος τις 300.000 ευρώ.
 Η διάρκεια του δανείου είναι 6 χρόνια με 2 χρόνια περίοδο χάριτος κατά τα οποία οι επιχειρήσεις θα καταβάλουν μόνο τόκους.
 Το ποσοστό κάλυψης του ΤΕΜΠΜΕ ανέρχεται σε 80%, ενώ για τα δάνεια άνω των 40.000 ευρώ υ επιχείρηση, εφόσον ζητηθεί από την Τράπεζα θα παρέχει εξασφαλίσεις έως 10% του δανείου.

Οι τελικές προδιαγραφές, οι όροι και οι διαδικασίες θα προσδιοριστούν και θα συγκεκριμενοποιηθούν από το Δ.Σ. του ΤΕΜΠΜΕ. 

 

Πασχαλινό Ωράριο

0

Από τον Εμπορικό Σύλλογο Βόλου ανακοινώνεται το ωράριο που θα ισχύει στην αγορά την Μεγάλη Εβδομάδα.

ΗΜΕΡΕΣ

ΠΡΩΙ

ΑΠΟΓΕΥΜΑ

Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ

8:30- 14:00

17:30 – 21:00

Μ. ΤΡΙΤΗ

8:30- 14:00

17:30 – 21:00

Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ

8:30- 14:00

17:30 – 21:00

Μ. ΠΕΜΠΤΗ

8:30- 14:00

17:30 – 21:00

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

12:00 – 20:00

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ

8:30- 14:30

ΚΛΕΙΣΤΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ

ΑΡΓΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΣΧΑ

ΑΡΓΙΑ

“ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ”

0

 

Θετική είναι η ανταπόκριση των εμπορικών επιχειρήσεων της πόλης μας στην πρωτοβουλία που ανέλαβε η Ε.Σ.Ε.Ε., το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, ο ΟΑΕΔ και η ΓΣΕΒΕΕ, σε συνεργασία με τους Εμπορικούς Συλλόγους της χώρας για παροχή έκπτωσης σε ανέργους με την επίδειξη κάρτας ανεργίας.
Η συμμετοχή της κάθε επιχείρησης είναι ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ και το ποσοστό της έκπτωσης καθορίζεται από την ίδια την επιχείρηση και δηλώνεται εγγράφως στον Εμπορικό Σύλλογο.
Πρέπει να γίνει σαφές ότι η ενέργεια αυτή αναστέλλεται την περίοδο των εκπτώσεων και δεν ισχύει για είδη που είναι σε προσφορά. 
Η αναγγελία της συμμετοχής στην πρωτοβουλία θα γίνεται μέσω της ανάρτησης σχετικής αφίσας στις προθήκες ή βιτρίνες των καταστημάτων με το σήμα « ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ».  Η επιχείρηση, η οποία  θα αποφασίσει τη διακοπή της συμμετοχής της θα πρέπει να το δηλώσει εγγράφως στον Εμπορικό Σύλλογο Βόλου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Συλλόγου στα τηλέφωνα 24210 25479 & 22366.

Σεμινάρια ΚΑΕΛΕ

0

Ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου σε συνεργασία με το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (Κ.Α.ΕΛ.Ε.) της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.), διοργανώνει σειρά Επιμορφωτικών Προγραμμάτων με εισηγητές που εκτός από τα Ακαδημαϊκά τους προσόντα, διαθέτουν και επαγγελματική εμπειρία σε θέματα που ενδιαφέρουν τους εμπόρους.

Τα επιμορφωτικά Προγράμματα γίνονται εντελώς ΔΩΡΕΑΝ στην περιοχή μας.

Υλοποιούμε Επιμορφωτικά Προγράμματα με τίτλο:
1. «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ», εισηγήτρια κ. Ζουμπρή Θωμαϊς

2. «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ», εισηγήτρια κ. Αργυρώ Αγγελοσοπούλου.

3. «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ WINDOWS-WORD», Ευξεινούπολη Αλμυρού, εισηγητής η κ. Βαλκανιώτης Δημήτρης.

4. « ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ», Ζαγορά Πηλίου,εισηγητής κ. Μπάρδας Χρήστος.

5. « ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ», Μακρυρράχη Πηλίου, εισηγήτρια κ. Σαμαρά Μαρία.
 

Τα  σεμινάρια διεξάγονται  κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, 17:00-21:00.

Πληροφορίες στα  Γραφεία του ΚΑΕΛΕ  στη νέα  διεύθυνση : Μπόρελ 14, 3ος όροφος (αρχές Ιάσονος), τηλ 2421076303 , fax 2421076304, e-mail: volos@kaele.gr, κ. Περιστερά Αριέτα.

   
        

 

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

0

Την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου στο τέλος του μήνα. Σύμφωνα λοιπόν με την πρόσκληση που θα διανεμηθεί τις επόμενες ημέρες, καλούνται τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου & Ν.Ιωνίας στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, Δημητριάδος 176.
Σύμφωνα με το καταστατικό οι ημερομηνίες που ορίζονται για την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης  είναι η Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου ή η Δευτέρα  15 Φεβρουαρίου  ή Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2010

Προς αποφυγή ταλαιπωρίας και άσκοπων μετακινήσεων η Γενική Συνέλευση του Ε.Σ.Β. θα πραγματοποιηθεί ΤΕΛΙΚΑ  την Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 18:00.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω:
1.Οικονομικός και Διοικητικός Απολογισμός 2009
2.Έκθεση ελεγκτικής επιτροπής
3.Έγκριση προϋπολογισμού και προγραμματισμού 2010
4.Αποχώρηση από ΟΕΣΘ – Ίδρυση νέας Ομοσπονδίας
5.Παράνομο Εμπόριο

 Μετά το πέρας της συνεδρίασης θα ακολουθήσει κοπή πίτας.

Έρευνα για την αγοραστική κίνηση των Χριστουγέννων

0

Ρωτήθηκαν συνολικά 100 επιχειρήσεις με υποδήματα, ενδύματα (γυναικεία, ανδρικά και παιδικά), είδη προικός, δερμάτινα είδη, εσώρουχα,  μπιζού – αξεσουάρ, έπιπλα-είδη σπιτιού, παιχνίδια, είδη δώρων και υαλικά στο Βόλο και τη Νέα Ιωνία.

Τέθηκε το εξής ερώτημα:

1.Πώς ήταν η αγοραστική κίνηση την περίοδο των Χριστουγέννων συγκριτικά με πέρυσι;

Καλύτερα                               Ποσοστό ………%

Χειρότερα                              Ποσοστό ………%

Ίδια επίπεδα

 

Μείωση του τζίρου τους, κατά μέσο όρο, σε ποσοστό 10% έως 30% από πέρυσι, είχαν το 51% των εμπορικών επιχειρήσεων που ερωτήθηκαν, παρά τις αρχικές προσδοκίες ότι η αγορά θα κινηθεί ικανοποιητικά την περίοδο των εορτών, λόγω της απογοητευτικής κίνησης την περίοδο πριν από αυτές.  Σε κάποιες περιπτώσεις το ποσοστό πτώσης του τζίρου υπερέβη το 40%.

Το 33% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι κυμάνθηκαν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι.

Και το 16% των ερωτηθέντων κινήθηκαν αυξητικά σε σχέση με την αντίστοιχη εορταστική περίοδο σε ποσοστό 10 – 30%.

Το μικρότερο ποσοστό μείωσης τζίρου εμφάνισαν τα καταστήματα με λευκά είδη και είδη σπιτιού και εσωρούχων. Ενώ  μεγάλα ποσοστά πτώσης τζίρου εμφάνισαν τα καταστήματα ενδυμάτων.

Χαρακτηριστικό είναι ότι φέτος για πρώτη φορά μέσα στην περίοδο των εορτών επιτρέπονταν οι προσφορές, τις οποίες εκμεταλλεύτηκαν πολλοί έμποροι προκειμένου να προσελκύσουν το καταναλωτικό κοινό, γεγονός όμως που όπως φαίνεται δεν έφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα στην αγορά.