Κατηγορία 21 Σεπτεμβρίου, 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

0

Αγαπητά μέλη,
Η Γ’ Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 23η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, με τη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω:

  1. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 2019
  2. Έκθεση ελεγκτικής επιτροπής
  3. Προϋπολογισμός 2020
  4. Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού 2019

Όπως έχει οριστεί σύμφωνα με το άρθρο τέταρτο του Ν.4702/2020 ορίζεται ότι η ισχύς της παρ. 2 του τριακοστού τρίτου άρθρου της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. ως προς τη δυνατότητα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη των μελών και με απόφαση της 52ης διοικητικής συνεδρίασης (Πρακτικά 52ης /28-08-2020) καλούνται τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου σε τακτική γενική συνέλευση, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης.
Για τη συμμετοχή τους τα μέλη του Συλλόγου πρέπει να ακολουθήσουν τον παρακάτω σύνδεσμο, εφόσον έχουν εγκαταστήσει την εφαρμογή τηλεδιάσκεψης ZOOM στα κινητά τηλέφωνα (smartphone ή tablet) ή στον υπολογιστή τους από το store.

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/83184735167?pwd=VXZMbHBvNnl4UHRpQ2ZzYUltYmtvdz09

Η είσοδος απαιτεί κωδικό, ο οποίος θα αποσταλεί στo ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) των μελών. Σε περίπτωση μη παραλαβής του συνδέσμου και του κωδικού παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε άμεσα με τη Γραμματεία (τηλ: 2421025479 & email: info@esv.gr)

I. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση συγκροτείται από τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη, τα οποία έχουν εξοφλήσει τις οφειλές τους έως και για το προηγούμενο έτος.
II. Διαδικασία συμμετοχής, παρακολούθησης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης

Προκειμένου τα μέλη να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην τακτική γενική συνέλευση της 23ης Σεπτεμβρίου 2020, που θα πραγματοποιηθεί από απόσταση χωρίς φυσική παρουσία απαιτείται η δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού. Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα απαιτείται υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο (smartphone ή tablet), με εγκατεστημένη εφαρμογή ZOOM και δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet).
Κατά την είσοδο στην εφαρμογή: Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/83184735167?pwd=VXZMbHBvNnl4UHRpQ2ZzYUltYmtvdz09
θα πρέπει τα στοιχεία που εισάγονται να ταυτίζονται με τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στο μητρώο μελών του ΕΣΒ (όνομα, επίθετο). Ο κωδικός (passcode) που απαιτείται θα έχει αποσταλεί στο email των μελών.
Τα μέλη που θα συμμετέχουν στη γενική συνέλευση θα πρέπει να παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης. Θα λαμβάνουν το λόγο και θα ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο ονομαστικά επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις τα μέλη μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία ηλεκτρονικά (info@esv.gr) ή τηλεφωνικά (2421025479).