ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαβίβαση Δεδομένων στην ΑΑΔΕ και Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Δημοσιεύθηκε 11.02.2021 από τη στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Οι οντότητες του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014 (ΕΛΠ) (Τα νομικά πρόσωπα, οι ατομικές επιχειρήσεις κλπ.) υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δεδομένα των

 • εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων-στοιχείων ανεξαρτήτως της μεθόδου έκδοσης αυτών,
 • των τηρούμενων λογιστικών αρχείων-βιβλίων,
 • των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών,
 • των φορολογικών μνημών και
 • των αρχείων που δημιουργούν οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί.

Χρονοδιάγραμμα  για την διαβίβαση στο Mydata

Υποχρέωση διαβίβασης δεδομένων από 1/1/2021

Το 2021 η διαβίβαση λιανικής χωρίς ΦΗΜ (ταμειακή μηχανή – φορολογικός μηχανισμός) (αποδείξεις λιανικής) θα γίνεται συγκεντρωτικά είτε μέσω υποβολής αρχείου είτε με καταχώρηση (δηλαδή πληκτρολόγηση) στην ειδική Φόρμα καταχώρησης του Mydata Για τα στοιχεία λιανικής που εκδίδονται χωρίς την υποχρέωση χρήσης ΦΗΜ, προβλέπεται η διαβίβαση ανά στοιχείο λιανικής πώλησης από την 1η Ιανουαρίου 2022.

Τι θα ισχύσει για την περίοδο 1/1 31/3/21Προθεσμία 
Έσοδα (Τιμολόγια και Αποδείξεις Λιανικής)Μέχρι 31/10/2021 Η λιανική με μια μηναία εγγραφή 
Έξοδα & ΑγορέςΜέχρι 30/11/2021
Διαβίβαση από λήπτη λόγω άρνησης εκδότηΜέχρι 30/11/2021.Αποδοχή από εκδότη μέχρι 31/12/2021

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

 1. Τα τιμολόγια εσόδων χονδρικής του εκδότη διαβιβάζονται μέχρι την 20η μέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση τους για όλες τις κατηγορίες βιβλίων ανεξαρτήτως υποχρέωσης η μη υποβολής δήλωσης ΦΠΑ
 • Έσοδα λιανικής (χειρόγραφα ή μηχανογραφημένα χωρίς υποχρέωση φορολογικής σήμανσης) διαβιβάζονται μέχρι την 20 η μέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση τους για όλες τις κατηγορίες βιβλίων
 • Παραστατικά Εξόδων Αγορών που διαβιβάζονται από τον λήπτη (τιμολόγια προμηθευτών εξωτερικού, δαπάνες με ΑΛΠ και με διάφορα άλλα παραστατικά, λογαριασμοί ΔΕΗ κλπ διαβιβάζονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη κάθε επόμενου μήνα από όσους έχουν διπλογραφικά βιβλία (γ’ κατηγορίας) και την τελευταία εργάσιμη του επόμενου μήνα από κάθε τρίμηνο για υπόχρεους σε απλογραφικά (βιβλία εσόδων εξόδων).

Τα ηλεκτρονικά βιβλία δεν αντικαθιστούν την υποχρέωση για τήρηση «βιβλίων λογιστικών αρχείων» σύμφωνα με τα ΕΛΠ.

Σε περίπτωση μη συμφωνίας των ηλεκτρονικών βιβλίων με τα «λογιστικά βιβλία» σήμερα νομικά ισχύει ότι τα δεδομένα προκύπτουν, από τα λογιστικά βιβλία.

Τα e βιβλία δηλαδή είναι ένα «ηλεκτρονικό αντίγραφο» των λογιστικών βιβλίων που δεν αντικαθιστά το πρωτότυπο.

Αν ο εκδότης δεν διαβιβάσει  το παραστατικό εσόδου στην ΑΑΔΕ

Αν ο εκδότης δεν διαβιβάσει  το τιμολόγιο εσόδου στην ΑΑΔΕ  μέσα στην προθεσμία τότε ο λήπτης (δηλαδή ο πελάτης)  το καταχωρεί κατ’ εξαίρεση ο ίδιος στο Mydata. Η διαδικασία αυτή είναι ανάποδη και θα σημαίνει έλεγχο του ασυνεπούς εκδότη.

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ

Η εγκύκλιος Ε.2154/2019 ορίζει ότι «επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ ανά Φ.Η.Μ. για κάθε ημέρα, για την οποία δεν διαβιβάστηκαν τα δεδομένα των παραστατικών που εκδόθηκαν την ημέρα εκείνη».

Σημειώστε ότι ισχύουν πλέον τεράστια πρόστιμα για την απώλεια ΦΗΜ ή μη διαφύλαξη μνήμης ΦΗΜ .

Αναβάθμιση ΦΗΜ (ΦΤΜ –ΕΑΦΔΣΣ)

 • Η αναβάθμιση των ΦΗΜ πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 31/3/21.
 • Παλαιές Ταμειακές Μηχανές πρέπει να έχουν αποσυρθεί μέχρι την 31/3/21
 • Η αναβάθμιση είναι υποχρεωτική και δεν εξαρτάται από το αν ο φορολογικός μηχανισμός χρησιμοποιείται ευκαιριακά ή πρακτικά είναι αδρανής στην επιχείρηση
 • Με το πέρας της διαδικασίας αναβάθμισης του firmware ΦΗΜ, ο εξουσιοδοτημένος τεχνικός ενημερώνει σχετικά το Βιβλιάριο Συντήρησης και Επισκευής του ΦΗΜ.

Επικοινωνήστε με τους τεχνικούς των ταμιακών μηχανών με τους οποίους συνεργάζεστε και βεβαιωθείτε ότι έχουν γίνει οι παύσεις ή οι αναβαθμίσεις των ταμειακών μηχανών και των φορολογικών μηχανισμών σας.

Τα πρόστιμα είναι πολύ μεγάλα.

Ενέργειες που πρέπει να κάνετε

 1. Εάν τα παραστατικά που εκδίδετε είναι πάνω από 50 ανά έτος, πρέπει να τιμολογείτε μέσω εφαρμογής
 2. Εάν τα ακαθάριστα έσοδα σας είναι πάνω από 50.000€ ανά έτος, πρέπει να τιμολογείτε μέσω εφαρμογής
 3. Γενικότερα είναι καλό να τιμολογείτε μέσω εφαρμογής και με λιγότερα παραστατικά ή ακαθάριστα έσοδα ανά έτος, για να μπορούν να εναρμονιστούν ευκολότερα τα παραστατικά σας με το λογιστήριό σας.
 4. Μέχρι την 10η ημέρα εκάστου μηνός θα πρέπει να έχετε έτοιμα όλα τα παραστατικά του προηγούμενου μήνα ώστε να υπάρχει ο χρόνος να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι από εμάς.  

Σχολιάστε αυτήν τη δημοσίευση!

Πρέπει να είστε συνδεδεμένος για να μπορέσετε να σχολιάσετε.