Έκδοση νέων Υπουργικών Αποφάσεων – Ενημέρωση για τα ενοίκια Μαρτίου

Δημοσιεύθηκε 04.03.2021 από τη στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Με την παρούσα σας γνωστοποιούμε τις εξής Υπουργικές Αποφάσεις που δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και περιέχουν μέτρα που αφορούν στον εμπορικό κόσμο:

  1. Την ΥΑ οικ.7078/323/2-3-2021 (ΦΕΚ 819Β΄) με την οποία, η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών που έληγαν στις 28-2-2021 παρατείνεται κατά ένα μήνα.  Μαζί τους και για το ίδιο χρονικό διάστημα επεκτείνεται και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της ρύθμισης.
  2. Την ΥΑ οικ.9498/321/2-3-2021 (ΦΕΚ 822Β΄), με την οποία προστίθενται ΚΑΔ στην αναστολή συμβάσεων εργαζομένων κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2021.
  3. Την ΥΑ οικ.9500/322/2-3-2021 με την οποία επεκτείνεται στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα το δικαίωμα να θέσουν τους εργαζομένους τους σε αναστολή συμβάσεως εργασίας και για τον μήνα Μάρτιο 2021.

Σε ότι αφορά τα ενοίκια, είναι γνωστό ότι με το άρθρο 31 ν. 4778/2021 επεκτάθηκε η απαλλαγή μισθώματος επαγγελματικής στέγης και για τον μήνα Μάρτιο 2021.  Από την ίδια διάταξη προβλέπεται η έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, μετά από γνώμη του Διοικητή της ΑΑΔΕ, που θα καθορίζει τις ειδικότερες λεπτομέρειες.  Ωστόσο, περιμένουμε ότι, μετά την έκδοση της σχετικής εκτελεστικής πράξης, θα ισχύσουν τα κάτωθι:

  • Κλειστές επιχειρήσεις όπως οι λιανεμπορικές και της εστίασης: Απαλλάσσονται πλήρως από την καταβολή ενοικίου και τον Μάρτιο.
  • Πληττόμενες βάσει ΚΑΔ επιχειρήσεις που παραμένουν ανοικτές: Θα καταβάλλουν ενοίκιο μειωμένο κατά 40%.

Για οτιδήποτε νεότερο, θα σας ενημερώσουμε άμεσα.

Διαβάστε τα παρακάτω ΦΕΚ

ΦΕΚ821Β

Σχολιάστε αυτήν τη δημοσίευση!

Πρέπει να είστε συνδεδεμένος για να μπορέσετε να σχολιάσετε.