ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»

Δημοσιεύθηκε 14.07.2010 από τη στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Το υποπρόγραμμα 6ήμερων διακοπών (5 διανυκτερεύσεων) του Προγράμματος «Τουρισμός για Όλους» 2010-2011 υλοποιείται από 9 Ιουλίου 2010 έως και 31 Μαρτίου 2011 και πάντως μέχρις εξαντλήσεως των 100.000 δελτίων προς ισάριθμους δικαιούχους, που χορηγούνται από τα κατά τόπους ΚΕΠ.,
Φέτος συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους», εξαήμερων διακοπών, 3.490 καταλύματα (ξενοδοχεία, τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και επαύλεις, ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα και campings) σε όλη τη χώρα.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
– Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν δικαιούχοι με τα προστατευόμενα μέλη τους που είναι μόνιμοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι του Δημόσιου Τομέα και των Ν.Π.Δ.Δ., μισθωτοί ή συνταξιούχοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ, εν ενεργεία ή συνταξιούχοι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε., ασφαλισμένοι της Πρόνοιας ή άτομα που απασχολούνται μέσω προγραμμάτων STAGE του ΟΑΕΔ και πάντα με την προϋπόθεση ότι δεν δικαιούνται Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού από τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας ή από τον Οργανισμό Αγροτικής Εστίας.

Δελτίο δικαιούνται οι παραπάνω κατηγορίες δικαιούχων εναλλάξ χρόνο παρά χρόνο, εκτός των πολυμελών οικογενειών (με τέσσερα τουλάχιστον παιδιά ανεξαρτήτως ηλικίας) και των ΑΜΕΑ με αναπηρία 67% και άνω που δικαιούνται δελτίο κάθε χρόνο.
 
Λεπτομερέστερα  στοιχεία για τις κατηγορίες δικαιούχων περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο Ι.Α. της υπ. αριθμ. 507457/07.07.2010 Εγκυκλίου μας προς τους δικαιούχους του προγράμματος, που βρίσκεται στο site του ΕΟΤ www.eot.gr.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
– Προϋπόθεση συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα του δικαιούχου να μην υπερβαίνει: τα 18.000 Ευρώ για μεμονωμένα άτομα, τα 31.000 Ευρώ για οικογένειες και τα 40.000 Ευρώ για οικογένειες με τρία παιδιά. Στον υπολογισμό του ανώτερου εισοδήματος προστίθεται το ποσόν των 1.500 Ευρώ για κάθε παιδί. Δηλαδή οικογένεια με τρία παιδιά θα πρέπει να έχει εισόδημα έως το πολύ 44.500 Ευρώ.
– Δεν ισχύει ο περιορισμός για το μέγιστο εισόδημα προκειμένου για πολυμελείς οικογένειες και ΑΜΕΑ.

Λεπτομερέστερα  στοιχεία για τις προϋποθέσεις συμμετοχής περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο Ι.Β. της υπ. αριθμ. 507457/07.07.2010 Εγκυκλίου προς τους δικαιούχους του προγράμματος, που βρίσκεται στο site του ΕΟΤ www.eot.gr.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 
– Οι δικαιούχοι, προκειμένου να λάβουν Δελτία του Προγράμματος  «Τουρισμός για όλους» Εξαήμερων Διακοπών, θα πρέπει να προσκομίσουν στα ΚΕΠ:
• Φωτοαντίγραφο, του εκκαθαριστικού σημειώματος του προηγούμενου έτους 2009 που αφορά εισοδήματα του 2008 ή φωτοαντίγραφο της φορολογικής δήλωσης του έτους 2010 που αφορά εισοδήματα του 2009 για όσους έκαναν για πρώτη φορά φορολογική δήλωση το 2010. Δεν υποχρεούνται στην προσκόμιση εκκαθαριστικού σημειώματος τα άτομα με αναπηρία 67% και άνω, και οι πολύτεκνοι.
• Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας,
• Φωτοαντίγραφα των βιβλιαρίων ασθενείας σε ισχύ  από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία του ασφαλισμένου και των προστατευομένων μελών του.
• Απόδειξη κράτησης μέσω Τράπεζας σε ένα από τα καταλύματα που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και αναφέρονται στον ηλεκτρονικό κατάλογο καταλυμάτων  του Ε.Ο.Τ., για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το κατάλυμα συμμετέχει στο Πρόγραμμα.  Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει κάποιο υποκατάστημα τράπεζας στην περιοχή του δικαιούχου μπορεί να υποβληθεί απόδειξη κράτησης μέσω ΕΛ.ΤΑ. η οποία όμως θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι πρόκειται για κράτηση σε συγκεκριμένο κατάλυμα.

Δεδομένου ότι φέτος δεν τυπώθηκαν κατάλογοι των καταλυμάτων για λόγους οικονομικούς και περιβαλλοντικούς, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για τα συμμετέχοντα καταλύματα από το site του ΕΟΤ www.eot.gr. από τα κατά τόπους ΚΕΠ και από τα Γραφεία του ΕΟΤ.
 
Παράλληλα για ειδικές πληροφορίες ή παράπονα λειτουργούν οι τετραψήφιοι αριθμοί του ΕΟΤ 1571 και 1572.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να υποβάλλουν ερωτήματα ή παράπονα στο  e.mail: meletes_ependyseis@eot.gr
Πληροφορίες δίδονται ακόμη από την αρμόδια Διεύθυνση στους τηλεφωνικούς αριθμούς 210 8707706, 8707720 και 8707894.

 

Σχολιάστε αυτήν τη δημοσίευση!

Πρέπει να είστε συνδεδεμένος για να μπορέσετε να σχολιάσετε.