Πρόγραμμα ένταξης επενδυτικών σχεδίων για την “Επιχειρηματικότητα των Νέων”

Δημοσιεύθηκε 22.06.2011 από τη

0

Σας ενημερώνουμε ότι, η περίοδος υποβολής επενδυτικών σχεδίων για την «Επιχειρηματικότητα των Νέων» ξεκινά την 1 Ιουλίου και ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου 2011.
Το συγκεκριμένο καθεστώς αφορά νέους επιχειρηματίες έως 40 ετών. Και προβλέπει την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την ίδρυση και λειτουργία πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, στις οποίες συμμετέχουν οι παραπάνω νέοι, με ποσοστό άνω του 50%.
Το ελάχιστο ύψος επένδυσης που απαιτείται είναι τα 100.000 ευρώ, ενώ τα είδη της ενίσχυσης που προβλέπονται είναι η επιχορήγηση και η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing).
Οι δαπάνες που ενισχύονται αφορούν την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης. Δηλαδή, από τις αμοιβές για νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών που έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργία της επιχείρησης, μέχρι τους τόκους εξωτερικής χρηματοδότησης και δαπάνες για ενέργεια, ύδρευση και θέρμανση, καθώς και διοικητικές επιβαρύνσεις και φόρους προς το Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως δημοτικά τέλη κ.λπ. Στο ίδιο πλαίσιο, προβλέπεται και η ενίσχυση δαπανών για μισθοδοσία.
Παράλληλα, ενισχύονται και δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής.
H ενίσχυση των παραπάνω δαπανών αφορά στα 5 πρώτα χρόνια μετά την ίδρυση της επιχείρησης και μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στην αρμόδια υπηρεσία.
Το συνολικό ύψος της επιχορήγησης στην πενταετία δεν υπερβαίνει το 100% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου που υποβλήθηκε στο Ειδικό Καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων. Δυνητικά, το συνολικό ποσό της επιχορήγησης μπορεί να ανέλθει μέχρι το ποσό του 1 εκ. ευρώ στην περίπτωση χρήσης χρηματοδοτικής μίσθωσης, ενώ στην περίπτωση μη χρήσης χρηματοδοτικής μίσθωσης μπορεί να ανέλθει μέχρι τις 500.000 ευρώ.
Το νέο καθεστώς καινοτομεί, αφού παρέχει τη δυνατότητα ένταξης του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου ή τμήματος αυτού, εφόσον πληρεί τους σχετικούς όρους, και σε άλλα καθεστώτα ενισχύσεων του Επενδυτικού Νόμου, με την προϋπόθεση της μη ενίσχυσης των ίδιων επιλέξιμων δαπανών.
Επισημαίνεται ότι στο Ειδικό Καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων μπορούν να υπαχθούν όλες οι οικονομικές δραστηριότητες, πλην εκείνων που εξαιρούνται στον Επενδυτικό Νόμο (3908/2011, άρθρο 2).
Οι δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου που προτείνεται προς ένταξη και οι οποίες δεν ενισχύονται από το παρόν Ειδικό Καθεστώς μπορούν να καλυφθούν με ίδια κεφάλαια, με συμμετοχή σε άλλο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων (είτε στον Επενδυτικό Νόμο είτε σε πρόγραμμα του ΕΣΠΑ), με χαμηλότοκο δάνειο μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ ή με άλλη εξωτερική χρηματοδότηση.
Τα επενδυτικά σχέδια υποβάλλονται πρώτα ηλεκτρονικά μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr), και έπειτα εντύπως στα Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Συμμετοχή στις κινητοποιήσεις της 15ης Ιουνίου

Δημοσιεύθηκε 10.06.2011 από τη

0

Την συμμετοχή όλων των επιχειρήσεων της χώρας στην πανελλαδική απεργία της Τετάρτης 15 Ιουνίου 2011 αποφάσισε η ΕΣΕΕ σε συνεργασία με την ΓΣΕΒΕΕ. Έτσι τη ημέρα αυτή θα παραμείνουν κλειστά όλες οι εμπορικές επιχειρήσεις της χώρας για τρεις ώρες. Έτσι λοιπόν τα εμπορικά καταστήματα του Βόλου θα παραμείνουν κλειστά τις πρωινές ώρες από 8:30 μέχρι 11:30.

Με κεντρικό αίτημα το σταμάτημα της καθοδικής και επικίνδυνης για την οικονομία και κοινωνία υφεσιακής πορείας της χώρας, που παράγει λουκέτα, ανεργία, φτωχοποίηση, ελλείμματα και ακόμα μεγαλύτερα χρέη.

 

Η ύφεση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί:
• Με αυξήσεις και μετατάξεις στον ΦΠΑ
• Μειώσεις στο αφορολόγητο όριο
• Κατάργηση εκπτώσεων φόρου οικογενειακών δαπανών
• Μεγαλύτερες επιβαρύνσεις και εισφορές
• Φορολόγηση της μικρής ιδιοκτησίας
• Άνοδο των αντικειμενικών αξιών
• Επιπλέον φόρους από ΦΑΠ και ΦΜΑΠ
• Αύξηση της προκαταβολής φόρου
• Επιβολή ειδικών φορών κατανάλωσης
• Νέοι έκτακτοι φόροι
Απαιτούνται άμεσα:

 Σχέδιο ανασυγκρότησης, για όλους εκείνους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας, που διαθέτουν μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα.

 Ισχυρά κίνητρα για Μμε εγχώριες επενδύσεις και εκσυγχρονισμό μικρών ελληνικών επιχειρήσεων.

 Μείωση ΦΠΑ και όχι εγκληματικές μετατάξεις σε υψηλότερους συντελεστές.

 Δημόσιες επενδύσεις για την ανάπτυξη σύγχρονων τοπικών αγορών και βιοτεχνικών πάρκων.

 Δραστικός περιορισμός της παρασιτικής οικονομίας (παρεμπόριο, λαθρεμπόριο).

 Εγγύηση τραπεζικών καταθέσεων ιδιωτών και επιχειρήσεων για μια ακόμα τριετία (Ν. 3714/2008) ώστε να αποκατασταθεί κλίμα ηρεμίας και εμπιστοσύνης.

 Δεσμευτικό σύμφωνο Κυβέρνησης και τραπεζών, που λαμβάνουν κρατικές εγγυήσεις, για διοχέτευση συγκεκριμένου ποσοστού προς ενίσχυση της ρευστότητας της πραγματικής οικονομίας.

 Αναθεώρηση της εμπορικής χωροταξίας και στήριξη της επαγγελματικής στέγης.

 Θέσπιση απλού φορολογικού και εμπορικού κώδικα.

 Διατήρηση ιατροφαρμακευτικής κάλυψης σε μη ενήμερους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ για τουλάχιστον 12 μήνες και δυνατότητα καταβολής επιδόματος αντίστοιχο του επιδόματος ανεργίας.

Έμποροι και επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, εργοδότες και εργαζόμενοι ενώνουμε την φωνή μας και φωνάζουμε όλοι μαζί:
 
Όχι σε βαθύτερη ύφεση
Όχι σε νέα φορολογικά βάρη
Όχι στην φορολογική ακρίβεια
Όχι  άλλα λουκέτα στα μαγαζιά
Όχι στην καταθλιπτική ψυχολογία
Όχι στην μείωση  των εισοδημάτων
Όχι άλλες απώλειες θέσεων εργασίας
Όχι στο ξεπούλημα της ελληνικής αγοράς
Όχι στον μαρασμό των εμπορικών περιοχών
Όχι στο στέγνωμα της αγοράς από τις τράπεζες
Όχι σε εκλογο-πτωχευτικά διλήμματα και εκφοβισμούς
Όχι στις αποφάσεις και διαταγές της τροϊκανής δημοκρατίας
Όχι στην φοροδιαφυγή  του παρεμπορίου και της παραοικονομίας

      Να είμαστε όλοι παρόντες στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στo Εργατικό Κέντρο την Τετάρτη 15 Ιουνίου στις 09:30 το πρωί.

 

Κλειστά τα καταστήματα τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος

Δημοσιεύθηκε 10.06.2011 από τη

0

Τη Δευτέρα 13 Ιουνίου 2011, ημέρα εορτασμού του Αγίου Πνεύματος η αγορά του Βόλου και της Νέας Ιωνίας θα παραμείνει κλειστή. Η ημέρα αυτή έχει καθιερωθεί ως αργία και τα καταστήματα σε όλη τη Θεσσαλία, τη Θεσσαλονίκη και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας μας παραμένουν κλειστά.

Εκλογική Γενική Συνέλευση Ε.Σ.Β

Δημοσιεύθηκε 27.05.2011 από τη

0

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου στην τελευταία συνεδρίαση της θητείας του, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 26 Μαΐου, αποφάσισε και ενέκρινε τα παρακάτω:

Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου ενόψει των αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Θεσσαλίας, ορίστηκε να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1/6 ή 08/6 και ΤΕΛΙΚΑ την ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 και ώρα 18:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, Δημητριάδος 176.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω:

1. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
2. Ορισμός Ημερομηνιών Αρχαιρεσιών Ε.Σ.Β.

Σημειώνεται ότι:
εκλογείς και υποψήφιοι μπορούν να είναι  τα μέλη τα οποία έχουν εκπληρώσει όλες τις προς το σύλλογο ταμειακές τους υποχρεώσεις, μέχρι την ημέρα των εκλογών. Κάθε υποψήφιος μπορεί να διεκδικήσει ταυτόχρονα την εκλογή του ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου και ως αντιπρόσωπος στην Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Θεσσαλίας, όχι όμως ως μέλος της εφορευτικής ή της ελεγκτικής επιτροπής.
Μέλη του Συλλόγου που έχουν επιλέξει ως κύρια οργάνωση άλλο σύλλογο ψηφίζουν μόνο για Διοικητικό Συμβούλιο και ελεγκτική επιτροπή.

Θερινός Πίνακας κρουαζιερόπλοιων

Δημοσιεύθηκε 25.05.2011 από τη

0

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ Κ/Ζ ΕΤΟΥΣ 2011

A/A

ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ

ΗΜ/ΝIA ΑΦΙΞΗΣ

ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

1

AIDA DIVA

26/5/2011

08.00 – 18.00

2

BLACK WATCH

28/5/2011

07.00 – 18.00

3

PRINCESS DANAE

28/5/2011

08.00 – 19.00

4

GRAND CELEBRATION

29/5/2011

08.00 – 18.00

5

COSTA ALLEGRA

1/6/2011

08.00 – 18.00

6

AIDA DIVA

4/6/2011

08.00 – 18.00

7

AIDA DIVA

16/6/2011

08.00 – 18.00

8

GRAND CELEBRATION

23/6/2011

09.00 – 18.00

9

AIDA DIVA

25/6/2011

08.00 – 18.00

10

SALAMIS FILOXENIA

2/7/2011

08.00 – 20.00

11

GRAND CELEBRATION

3/7/2011

08.00 – 18.00

12

COSTA ALLEGRA

5/7/2011

08.00 – 18.00

13

AIDA DIVA

7/7/2011

08.00 – 18.00

14

AIDA DIVA

16/7/2011

08.00 – 18.00

15

COSTA ALLEGRA

27/7/2011

08.00 – 18.00

16

AIDA DIVA

28/7/2011

08.00 – 18.00

17

AIDA DIVA

6/8/2011

08.00 – 18.00

18

COSTA ALLEGRA

18/8/2011

08.00 – 18.00

19

AIDA DIVA

18/8/2011

08.00 – 18.00

20

AIDA DIVA

27/8/2011

08.00 – 18.00

21

ROYAL IRIS

31/8/2011

09.30 – 19.00

Αφίξεις κρουαζιερόπλοιων στην πόλη μας

Δημοσιεύθηκε 20.05.2011 από τη

0

Θετικά κρίνεται από το σύνολο των επιχειρηματιών της πόλης μας η αύξηση των αφίξεων κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι του Βόλου. Αναμένεται μέχρι το τέλος του 2011 να καταπλεύσουν πάνω από 40 κρουαζιερόπλοια και σίγουρα αρκετοί από τους επιβάτες τους θα επισκεφθούν την πόλη και την αγορά της.

Η υπάρχουσα κατάσταση στον χώρο ελλιμενισμού είναι τραγική και χρήζει άμεσων παρεμβάσεων προκειμένου να δημιουργηθεί το κατάλληλο περιβάλλον υποδοχής τουριστών. Θα πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να συνδράμουν ώστε οι επισκέπτες να παραμένουν στην πόλη, να επισκέπτονται τα αξιοθέατά της και την αγορά της.

Η τουριστική αξιοποίηση της περιοχής μας είναι η σίγουρη επένδυση που θα δημιουργήσει προϋποθέσεις ανάκαμψης για το σύνολο των επιχειρήσεων σε μια τόσο δύσκολη οικονομική περίοδο για όλους.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου μας κοινοποιήθηκαν οι αναμενόμενες αφίξεις κρουαζιερόπλοιων για το 2011, τις οποίες μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ.

ΜΗΝΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ

Δημοσιεύθηκε 20.05.2011 από τη

0

Μήνυση κατά παντός υπευθύνου κατέθεσε, την Παρασκευή 20 Μαΐου στην Εισαγγελία του Βόλου, η Διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου για το θέμα του παρεμπορίου καθώς “η οικονομική ζημία είναι ανεπανόρθωτη από την ανεξέλεγκτη και παντελώς ασύδοτη δράση αλλοδαπών υπηκόων και μεταναστών που πραγματοποιούν ανενόχλητοι παράνομο εμπόριο και λαθρεμπόριο στην περιοχή μας…. ” Ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου επανειλημμένα κατήγγειλε την παράνομη διακίνηση εμπορικών προϊόντων αλλά και το φαινόμενο της ανεξέλεγκτης δράσης που παρατηρείται στην κεντρική αγορά της πόλης μας (πεζόδρομοι, Ερμού, παραλιακό μέτωπο κλπ.) προς τις αρμόδιες αρχές Υπηρεσίες Ειδικών Ελέγχων  και ΣΔΟΕ με συνημμένα τα απαραίτητα στοιχεία όπως και απαίτησε την συμμετοχή όλων των κλιμακίων σε «περιπολίες» για έλεγχο και κατάσχεση του διακινούμενου εμπορεύματος.

Είναι ανάγκη να παταχθούν οι αθέμιτες πρακτικές και τα φαινόμενα που διογκώνουν τα προβλήματα των εμπόρων σε μία δύσκολη οικονομική συγκυρία. « Επειδή ο καθένας από εμάς δραστηριοποιούμενοι στην πόλη του Βόλου, που πλήττεται καθημερινά από τις ορδές των αλλοδαπών παράνομων εμπόρων, νομιμοποιούμαστε να ζητήσουμε την άνευ ετέρου άμεση εφαρμογή του νόμου και την παραδειγματική τιμωρία», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο σχετικό έγγραφο.

«Ρητά σας δηλώνουμε ότι σε καμιά περίπτωση δεν αντιτιθέμεθα στην άσκηση της νόμιμης εμπορίας από αλλοδαπούς υπηκόους» αναφέρεται σε άλλο σημείο του εγγράφου.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου ζητά την κίνηση ποινικής δίωξης για τα ποινικά αδικήματα και την παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων.

Ως πρόσθετα στοιχεία που πιστοποιούν τα όσα αναφέρονται κατατέθηκαν από τον Σύλλογο φωτογραφίες, έγγραφα που έχουν αποσταλεί κατά καιρούς στους εμπλεκόμενους φορείς καθώς και σχετικά δημοσιεύματα του ημερήσιου Τοπικού Τύπου.

Έλεγχος φορολογικών υποθέσεων

Δημοσιεύθηκε 04.05.2011 από τη

0

Με την ΠΟΛ 1072/8-4-2011, η οποία δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο ΦΕΚ, το Υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει τις διαδικασίες ελέγχου των φορολογικών υποθέσεων επιτηδευματιών, ενημερώνει για τους τρόπους επίλυσης τυχόν φορολογικών διαφορών και εξειδικεύει τη διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής των φόρων.
Μεταξύ άλλων, προσδιορίζονται οι υπαγόμενες στη διαδικασία ελέγχου ανέλεγκτες υποθέσεις καθώς και οι εξαιρέσεις αυτών.  Ως γενική αρχή, σε έλεγχο υπάγονται οι υποθέσεις που αφορούν χρήσεις που έκλεισαν μέχρι και 31/12/2009.
Ο έλεγχος διενεργείται κατά προτεραιότητα σε υποθέσεις που διαπιστώνονται ουσιαστικές παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, ελλείψεις, αναντιστοιχίες, απώλεια βιβλίων και στοιχείων, ένταξη σε αναπτυξιακούς νόμους κλπ.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση αμφισβήτησης του περιεχομένου των ειδικών σημειωμάτων ελέγχου και εντός 5 ημερών από την επίδοσή τους, οι υπόχρεοι μπορούν  να υποβάλλουν αίτηση με πρόταση διευθέτησης της φορολογικής διαφοράς, συνυποβάλλοντας και τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.