Η Ελληνική Αστυνομία έχει προχωρήσει σε άρση της απαγόρευσης κυκλοφορίας.
Η απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για κλειστά εμπορικά καταστήματα στην περιοχή μας παραμένει.
Δεδομένης της ελεύθερης κυκλοφορίας, οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων μπορούν να μεταβούν σε αυτά προκειμένου να καταγράψουν τις ζημιές, να τακτοποιήσουν τα καταστήματα και να μεριμνήσουν για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων στα όρια του καταστήματος.
Μέχρι την έκδοση της εγκυκλίου και την επίσκεψη τυχόν κλιμακίου πραγματογνωμόνων για την καταγραφή ζημιών.
Σας συστήνουμε με κάθε επιφύλαξη τις παρακάτω κατ΄ ελάχιστον διαδικασίες οι οποίες κατά καιρούς έχουν ακολουθηθεί σε αντίστοιχες καταστροφές:
1. Να συντάξετε ακριβή λίστα με τις ζημιές που έχετε υποστεί.
2. Να μεριμνήσετε ώστε να υπάρχουν οι αντίστοιχες φωτογραφίες ή/και βίντεο που να τις αποδεικνύουν.
3. Τυχόν εμπόρευμα ή εξοπλισμός που έχει καταστραφεί να τα διατηρήσετε μέχρι την επίσκεψη των πραγματογνωμόνων.
4. Να φροντίσετε να έχετε διαθέσιμα αντίγραφα των παραστατικών που αποδεικνύουν την αξία των εμπορευμάτων ή του εξοπλισμού.
5. Σε περίπτωση που κληθεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία για άντληση υδάτων, να ζητήσετε να εκδοθεί πιστοποιητικό συμβάντος.
Μόλις εκδοθεί η σχετική εγκύκλιος θα σας ενημερώσουμε επ’ ακριβώς.