ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου σε συνεδρίαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2009 αποφάσισε και όρισε τις ημερομηνίες διεξαγωγής της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης. Έτσι λοιπόν:

Ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου & Νέας Ιωνίας καλεί τα μέλη του στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, Δημητριάδος 176.
Σύμφωνα με το καταστατικό οι ημερομηνίες που ορίζονται για την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης  είναι η  2η Μαρτίου, η 9η Μαρτίου και η 16η Μαρτίου 2009.

Προς αποφυγή ταλαιπωρίας και άσκοπων μετακινήσεων η Γενική Συνέλευση του Ε. Σ. Β. θα πραγματοποιηθεί ΤΕΛΙΚΑ  την Δευτέρα 16 Μαρτίου 2009 και ώρα 18:00.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω:
1. Οικονομικός και Διοικητικός Απολογισμός 2008
2. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής
3. Έγκριση προϋπολογισμού & προγραμματισμού  2009

Μετά το πέρας της συνεδρίασης  θα κοπεί η  πρωτοχρονιάτικη πίτα για τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου.

ΤΕΛΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ

Το προκαθορισμένο χρονικό διάστημα όπου σύμφωνα με το Νόμο διαρκούν οι χειμερινές εκπτώσεις (15 Ιανουαρίου ως 28 Φεβρουαρίου) λήγει το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2009. Έτσι αμέσως μετά την Καθαρά Δευτέρα  όλα τα εμπορικά καταστήματα θα πρέπει να έχουν αφαιρέσει όλες τις εκπτωτικές πινακίδες καθώς και τα ποσοστά που αφορούν εκπτώσεις στα προϊόντα.
Ωστόσο για το επόμενο χρονικό διάστημα επιτρέπονται οι προσφορές.
Σύμφωνα λοιπόν με το Νόμο επιτρέπονται οι προσφορές συγκεκριμένων  προϊόντων ή  προϊόντων ορισμένης κατηγορίας , για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί τις δέκα [10] συνεχόμενες ημέρες , εφόσον αναγράφονται ευκρινώς η παλαιά και νέα τιμή των προϊόντων, σε εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία όπου εκτίθενται τα προσφερόμενα  προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η προσφορά ειδών, των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των ειδών που διαθέτει το κατάστημα. Νέα προσφορά του ίδιου προϊόντος δεν επιτρέπεται πριν παρέλθουν εξήντα [60] ημέρες από την  προηγούμενη. Ο υπεύθυνος κάθε εμπορικού καταστήματος οφείλει να ανακοινώνει στον Εμπορικό Σύλλογο και τη Διεύθυνση Εμπορίου, τις προσφορές που προτίθενται να κάνει μια [1] ημέρα πριν από την έναρξή τους.
Σύμφωνα με διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης (Α41058/30.06.2008) επιτρέπεται να υπάρχει ποσοστό στις βιτρίνες και την περίοδο των προσφορών αρκεί να αναφέρεται ότι πρόκειται για προσφορά π.χ. 20% προσφορά.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή κ. Γιάννης Οικονόμου  ανακοινώνει,  ότι εν όψει  των εορτών των Απόκρεω, διενεργείται  πρόγραμμα ελέγχου αποκριάτικων ειδών, σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Εμπορίου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και το Γενικό Χημείο του Κράτους.
Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει  δειγματοληπτικούς ελέγχους αποκριάτικων ειδών (αφρών -σπρέι, σερπαντίνας κ.λ.π.) προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα προϊόντα είναι σύμφωνα με την αγορανομική νομοθεσία καθώς και τις νομοθεσίες αρμοδιότητας του Γενικού Χημείου του Κράτους και της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.
Τα αποκριάτικα σπρέι θα πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα μεταξύ άλλων  και τις ενδείξεις:
• δοχείο υπό πίεση
• το δοχείο να προφυλάσσεται από τις ακτίνες του ήλιου
• να μην εκτίθεται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 50ο C
• να μην τρυπηθεί ή καεί  ακόμα και μετά τη χρήση
Ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή συστήνει στους καταναλωτές :
• να επιλέγουν προϊόντα που φέρουν ενδείξεις και  τις τυχόν οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφύλαξης στην Ελληνική γλώσσα καθώς και τα στοιχεία του υπευθύνου διάθεσης στην αγορά
• να διαβάζουν προσεκτικά  και να ακολουθούν τις οδηγίες χρήσης και προφύλαξης πριν από τη χρήση τους
• να μην ψεκάζουν απευθείας στο πρόσωπο και στα μάτια προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές βλάβες στην υγεία τους
• επειδή τα συγκεκριμένα προϊόντα ενδέχεται να περιέχουν εύφλεκτες ουσίες να αποφεύγουν να ψεκάζουν στην κατεύθυνση της φλόγας ή σε πυρακτωμένο σώμα
• να μην καπνίζουν συγχρόνως με τη χρήση του προϊόντος
• να τα διατηρούν μακριά από παιδιά μικρής ηλικίας
• να χρησιμοποιούνται, κατά προτίμηση, σε ανοικτούς και καλά αεριζόμενους χώρους
• σε κλειστούς χώρους που συγκεντρώνονται μικρά παιδιά να μεριμνούν οι γονείς να μην υπάρχουν γυμνές φλόγες από κεριά ή άλλα πυρακτωμένα σώματα γιατί  οι αποκριάτικες στολές  μπορεί να είναι φτιαγμένες από ιδιαίτερα αναφλέξιμα υλικά ή τα αποκριάτικα σπρέι ενδέχεται να περιέχουν εύφλεκτες ύλες. 
Αποκριάτικα σπρέι που φέρουν την ένδειξη «Μόνο για επαγγελματική χρήση»  δεν πρέπει να αγοράζονται από το ευρύ καταναλωτικό κοινό και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για ψυχαγωγικούς ή διακοσμητικούς σκοπούς από μη επαγγελματίες και κυρίως από παιδιά επειδή παρουσιάζουν μεγάλη επικινδυνότητα (όπως π.χ. ευφλεκτότητα) και πρέπει να τυγχάνουν ανάλογης χρήσης από επαγγελματίες
Τέλος, όσον αφορά τα παιδικά αθυρμάτων- καψύλλια-, οι καταναλωτές θα πρέπει  να διαβάζουν προσεκτικά και να ακολουθούν τις οδηγίες χρήσης και προφύλαξής τους και να αποφεύγουν να τα αγοράζουν με σκοπό να χρησιμοποιηθούν από παιδιά μικρής ηλικίας.

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΑ ΠΑΖΑΡΙΑ

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) με αφορμή δημοσιεύματα του τύπου και μετά από σχετική ενημέρωση από πολλούς Εμπορικούς Συλλόγους της χώρας, διαπιστώνει έντονη κινητικότητα από πλευράς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Α’ και Β’ βαθμού, για την ίδρυση και λειτουργία νέων παζαριών (Κυριακάτικες Αγορές κατά τον νόμο).
Υπενθυμίζουμε ότι, το σχετικό θεσμικό πλαίσιο καθιερώθηκε μόλις πρόσφατα (ν.3377/05 και 3557/07), χωρίς μάλιστα την πλήρη ενεργοποίησή του, ειδικά ως προς την παύση της δραστηριότητας των από το νόμο καταργημένων παζαριών.
Ακόμη, η εφαρμογή του πλαισίου, δυστυχώς δεν ελέγχεται αποτελεσματικά, εξαιτίας της εκούσιας ή ακούσιας «αδυναμίας» των ελεγκτικών υπηρεσιών των Δήμων και των Νομαρχιών να ασκήσουν τα εκ του νόμου προβλεπόμενα καθήκοντά τους, αντιμετωπίζοντας το υπαίθριο εμπόριο ως έσοδα και μόνον, αδιαφορώντας για την ζημιά που γίνεται στην αγορά και την ζωή των πολιτών της.
Επειδή:
1. Η εντεινόμενη γιγάντωση του  υπαίθριου «παρεμπορίου» αφαιρεί τζίρο από το οργανωμένο και φορολογούμενο λιανικό εμπόριο, χωρίς παράλληλα να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του προς την Εθνική οικονομία (απόδοση ΦΠΑ, φόρου εισοδήματος, ανταποδοτικών τελών, ασφαλιστικών εισφορών κλπ.), δημιουργώντας έτσι συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού απέναντι στις στεγασμένες επιχειρήσεις.
2. Η ίδρυση νέων παζαριών μόνο οπισθοδρόμηση φέρνει, οδηγώντας σε ανατολίτικες αγορές περασμένων αιώνων και όχι στην σύγχρονη ευρωπαϊκή αγορά του 21ου αιώνα, που σέβεται τον καταναλωτή και την κοινωνία.
3. Στην δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνουν οι ΜΜΕ της χώρας, δεν είναι δυνατόν να αντέξουν την ολοένα και περισσότερο εντεινόμενη «εμπορική δραστηριοποίηση» άλλων φορέων όπως είναι οι Ο.Τ.Α, μέσω του παρεμπορίου ή οι κατασκευαστικές εταιρίες, που εμπρος στο βραχυπρόθεσμο ίδιο όφελος, καταστρέφουν το ελληνικό εμπόριο.
4. Οι νόμοι ψηφίζονται για να τηρούνται και όχι για να καταστρατηγούνται κατάφορα.
ζητάμε από την υπεύθυνη Κυβέρνηση του τόπου, αφενός μεν να λάβει  όλα τα απαραίτητα μέτρα  κατά των παρανομούντων οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αφετέρου δε να στηρίξει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που η ίδια εψήφισε.
Τέλος, η ΕΣΕΕ εκφράζει την έντονη αγανάκτηση του εμπορικού κόσμου για τις σε βάρος του διακρίσεις από εκλεγμένους μάλιστα, τοπικούς άρχοντες. Σ’ αυτήν την δύσκολη για όλους μας οικονομική συγκυρία, απαιτείται κοινωνική συνοχή και όχι κοντόφθαλμη πολιτική αύξησης των εσόδων των ΟΤΑ.