Με την Απόφαση Αριθμ. Φ80000/10398/303/18-4-2013 ΦΕΚ 1091Β, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία δημοσιεύτηκε πρόσφατα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1091Β), τροποποιείται η διαδικασία για την επιλογή κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία από τους ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 4075/2012.
Με τη νέα Υπουργική Απόφαση υλοποιείται μία σημαντική παρέμβαση της ΕΣΕΕ, δίνοντας την δυνατότητα  στους συναδέλφους μας που είχαν χάσει το δικαίωμα κατάταξης σε κατώτερη κατηγορία, να επανέλθουν με νεότερη αίτησή τους για μία και μόνη ακόμα φορά.
Επίσης οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ  που  είχαν επιλέξει τη κατάταξη σε  κατώτερη κατηγορία , από το προηγούμενο έτος (13.6.2012) και έχασαν αυτό  το δικαίωμα, ανεξαρτήτως λόγου, μπορούν να επανέλθουν και αυτοί για μια και μόνη φορά.
Για την υπαγωγή στις διατάξεις αυτές, εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση  της εμπρόθεσμης καταβολής των τρεχουσών εισφορών και δόσεων  ανεξαρτήτως αν το δικαίωμα ασκείται για πρώτη ή δεύτερη φορά.