Σύμφωνα με το Φεκ β 1011/4.3.2022 ορίζεται ότι η ισχύς της παρ.5.Πάσης φύσεως γενικές συνελεύσεις δύνανται να διενεργούνται είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε διά ζώσης είτε  και με τους δύο (2) τρόπους (υβριδικά), σύμφωνα με τις υγειονομικές οδηγίες στο πρωτόκολλο των συνεδρίων  (Παράρτημα 10) και με τήρηση των μέτρων του πίνακα

Α της παρ. 1.”

Ως εκ τούτου η δυνατότητα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης θα συντελεστεί υβριδικά με προσέλευση 20 ατόμων στην αίθουσα Συνεδριάσεων Επιμελητηρίου Μαγνησίας (Δημητριάδος 176, 2ος όροφος) και τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συμμετέχουν από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης.

 

Καλούνται, λοιπόν,  τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου σε Tακτική Γενική Συνέλευση, όπου σύμφωνα με το καταστατικό οι ημερομηνίες που ορίζονται για τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης  είναι η Τετάρτη 16 Μαρτίου  ή η Τετάρτη 23 Μαρτίου ή η Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022.

Προς αποφυγή τεχνικών θεμάτων η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί ΤΕΛΙΚΑ  την 30η Μαρτίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω:

  1. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού  2021
  2. Έκθεση ελεγκτικής επιτροπής
  3. Προϋπολογισμός 2022
  4. Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού  2021

 

  1. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση συγκροτείται από τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη, τα οποία έχουν εξοφλήσει τις οφειλές τους έως και για το προηγούμενο έτος.

Σε περίπτωση που κάποιο μέλος επιθυμεί να τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις έτους 2021, παρακαλείται να επικοινωνήσει με τη γραμματεία του ΕΣΒ (2421025479) για τη διευθέτηση τους.

2. Διαδικασία συμμετοχής, παρακολούθησης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω διαδικτυακής μετάδοσης

 

Α. Όσα μέλη επιθυμούν να παρευρεθούν δια ζώσης, παρακαλούνται όπως  δηλώσουν έγκαιρα έως τις 16/3/2022 και ηλεκτρονικά στο email του Συλλόγου (info@esv.gr)  την παρουσία τους, λόγω του περιορισμού ατόμων. Η φυσική παρουσία προϋποθέτει επίδειξη έγκυρου πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης τελευταίου τριμήνου ( σύμφωνα με τις παρ.2 & 3 του άρθρου 9).

Β. Για τα μέλη που θα συμμετάσχουν διαδικτυακά στην τακτική γενική συνέλευση της 30ης  Μαρτίου 2022, απαιτείται  η δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού. Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα απαιτείται υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο (smartphone ή tablet), με εγκατεστημένη εφαρμογή ZOOM και δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet).

Κατά την είσοδο στην εφαρμογή θα πρέπει τα στοιχεία που εισάγονται να ταυτίζονται με τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στο μητρώο μελών του ΕΣΒ (όνομα, επίθετο).

Περαιτέρω οδηγίες συμμετοχής στη γενική συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης θα αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)  και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Συλλόγου (www.esv.gr) .

Τα μέλη που θα συμμετέχουν στη γενική συνέλευση θα πρέπει να παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης. Θα λαμβάνουν το λόγο και θα ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο ονομαστικά επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις τα μέλη μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία ηλεκτρονικά (info@esv.gr) ή τηλεφωνικά (2421025479).