Συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου είχε χθες το Προεδρείο Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. Δημήτρη Αρμενάκη.
Στην συνάντηση που είχε ζητήσει η Συνομοσπονδία και ήταν η πρώτη μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Υπουργού, τονίστηκε ότι οι εμπορικές επιχειρήσεις εκτός από πολιτικές αποφάσεις, χρειάζονται και στοχευμένα και ρεαλιστικά μέτρα στήριξης.
Μερικά από τα θέματα που συζητήθηκαν, ήταν τα ακόλουθα:
1.  Παράταση του μέτρου της περαίωσης των ανέλεγκτων χρήσεων και υπαγωγή σε αυτό και των χρήσεων 2007 και 2008 με παράλληλη αύξηση του αριθμού των δόσεων.
2.  Ολοκλήρωση της υλοποίησης των μέτρων για τις πληγείσες εμπορικές επιχειρήσεις από τους βανδαλισμούς του περασμένου Δεκεμβρίου.
3.   Αύξηση του ορίου €300.000 υπαγωγής στο σύστημα της αυτοπεραίωσης.
4.  Φορολόγηση των ατομικών επιχειρήσεων ως «επιχειρήσεων» και όχι ως «φυσικών προσώπων».
5.  Μείωση Μ.Σ.Κ.Κ μετά από σχετική μελέτη.
6.  Υποβολή και πληρωμή των πάσης φύσεως υποχρεώσεων  προς το Δημόσιο, ηλεκτρονικά για αποφυγή της ταλαιπωρίας των φορολογούμενων (ουρές).
7. Ο περιορισμός της φοροδιαφυγής να ξεκινήσει με την πάταξη του παρεμπορίου και έλεγχοι με προτεραιότητα στο ανεξέλεγκτο υπαίθριο εμπόριο.
8.  Κατάργηση του Κ.Β.Σ ή αντικατάστασή του με έναν κώδικα διακίνησης αγαθών.
9. Φοροελαφρύνσεις για την ενίσχυση της απασχόλησης σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (0-9 άτομα).
10. Άμεση προκήρυξη προγραμμάτων ΕΣΠΑ για την στήριξη του εμπορίου και επανάληψη της δράσης του 2.11.1 του ΕΠΑΝ.
11. Επαναφορά του αφορολόγητου αποθεματικού σε συνδυασμό με αναπτυξιακά σχέδια στα όρια του DE MINIMIS.
12.  Αύξηση των κονδυλίων των προγραμμάτων του ΕΟΜΜΕΧ για την γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Αττικής.
13.  Έλεγχος και κοινωνικός για την διάθεση των 28 δις των τραπεζών στη χρηματοδότηση  της παραγωγικής οικονομίας μόνον και τέλος,

14. Διπλασιασμός του κεφαλαίου ΤΕΜΠΜΕ (Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων), για την απρόσκοπτη συνέχιση του προγράμματος «Επιδότηση και Εγγύηση Κεφαλαίων Κίνησης» και υπαγωγή κατά συνέπεια διπλάσιου τουλάχιστον αριθμού επιχειρήσεων.
Με την ευκαιρία της συνάντησης, η ΕΣΕΕ εξέφρασε την ικανοποίησή της για την επαναφορά του αφορολόγητου ορίου των 10.500 και στις ατομικές  εμπορικές επιχειρήσεις.
Λόγω των πολλών θεμάτων φορολογικού ενδιαφέροντος, αποφασίσθηκε όπως υπάρξει άμεση συνάντηση με τον Υφυπουργό Οικονομίας &Οικονομικών κ. Αντώνη Μπέζα και τον Γενικό Γραμματέα Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων κ. Αθανάσιο Σκορδά.