Κατηγορία 'Ανακοινώσεις'

Θερινό Ωράριο

0

 

Ισχύει από 01/4 έως 31/10.

  ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

8:30- 2:30 ΚΛΕΙΣΤΑ

ΤΡΙΤΗ

8:30- 2:00 5:30- 9:00

ΤΕΤΑΡΤΗ

8:30- 2:30 ΚΛΕΙΣΤΑ

ΠΕΜΠΤΗ

8:30- 2:00 5:30- 9:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8:30- 2:00 5:30- 9:00

ΣΑΒΒΑΤΟ

8:30- 2:30 ΚΛΕΙΣΤΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΡΓΙΑ

Πασχαλινό Ωράριο

0
ΗΜΕΡΕΣ

ΠΡΩΙ

ΑΠΟΓΕΥΜΑ

Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ

8:30- 14:00

17:30 – 21:00

Μ. ΤΡΙΤΗ

8:30- 14:00

17:30 – 21:00

Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ

8:30- 14:00

17:30 – 21:00

Μ. ΠΕΜΠΤΗ

8:30- 14:00

17:30 – 21:00

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

12:00 – 20:00

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ

 

8:30- 14:30

 

ΚΛΕΙΣΤΑ

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ

 

ΑΡΓΙΑ

 ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΣΧΑ

 

ΑΡΓΙΑ

Υπηρεσία Υποστήριξης για τις Μμε εμπορικές επιχειρήσεις

0

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) υλοποιεί την πράξη «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις». Η πράξη είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (κωδ. ΟΠΣ: 296255) και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ).
Το πρόγραμμα στόχο έχει την υποστήριξη των μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες και τις συνθήκες του δυσχερούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος που δημιουργείται από την τρέχουσα οικονομική κρίση και στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» της παραπάνω πράξης, η ΕΣΕΕ θα παρέχει δωρεάν υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης σε κρίσιμους για τη λειτουργία τους τομείς, όπως χρηματοοικονομικά, φορολογικά, ασφαλιστικά, τεχνολογικά, προώθησης προϊόντων κ.λπ, στις εμπορικές επιχειρήσεις της χώρας.
Για να συμμετάσχει μια μικρομεσαία εμπορική επιχείρηση στο Πρόγραμμα Υποστήριξης Εμπορικών Μ.Μ.Ε. θα πρέπει να αποστείλει στην Ε.Σ.Ε.Ε. συμπληρωμένο το Έντυπο Αίτησης Συμμετοχής, σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Όλες οι λεπτομέρειες και οι οδηγίες  για τον τρόπο υποβολής μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΣΕΕ http://www.esee.gr/page.asp?ID=3901.

Καταβολή Δώρου Πάσχα

0

Ενόψει των εορτών του Πάσχα, υπενθυμίζουμε την υποχρέωση του εργοδότη για την καταβολή Δώρου Πάσχα στους εργαζόμενους που απασχολεί.  Η σχετική υποχρέωση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με μια πολύ συγκεκριμένη και περιορισμένη χρονική περίοδο.
Το Δώρο Πάσχα και η καταβολή του εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος απορρέει από την ισχύουσα νομοθεσία και σε καμία περίπτωση δεν εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια εκάστου εργοδότη.  Σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 19040/1981, που εκδόθηκε σε εκτέλεση του άρθρου 1 ν. 1082/1980, καθορίζεται πάγια το σύστημα υπολογισμού του Δώρου εορτών Πάσχα, όπου προβλέπεται ότι:
• Προϋπόθεση καταβολής του Δώρου είναι η ύπαρξη απασχολήσεως (εργασιακής σχέσεως) του μισθωτού από την αρχή του έτους.
• Ως βάση υπολογισμού του δώρου αποτελούν οι καταβαλλόμενες αποδοχές της 15ης ημέρας πριν από το Πάσχα. Για τους μισθωτούς των οποίων η σχέση εργασίας λύθηκε προ της 15ης ημέρας πριν από το Πάσχα, λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές της ημέρας λύσεως της σχέσεως.
• Η καταβολή του Δώρου γίνεται μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη. Δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.
Για την καθυστέρηση καταβολής του Δώρου Πάσχα, το οποίο θεωρείται τακτική αποδοχή, όπως έχει γίνει αυτό δεκτό πάγια από τη Νομολογία του Αρείου Πάγου, επισύρονται οι ποινικές κυρώσεις του ΑΝ 690/1945, όπως ισχύει.  Με βάση την προαναφερόμενη διάταξη, κάθε εργοδότης που δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα στους απασχολούμενους σε αυτόν τις οφειλόμενες αποδοχές του Δώρου Πάσχα, τιμωρείται κατόπιν μηνύσεως των ενδιαφερομένων ή της Επιθεώρησης Εργασίας ή της Αστυνομικής Αρχής ή της επαγγελματικής οργάνωσης των εργαζομένων.  Οι κυρώσεις προβλέπουν φυλάκιση μέχρι έξι (6) μήνες και χρηματική ποινή, της οποίας το πόσο δεν μπορεί να ορίζεται κάτω του 25% ούτε πάνω του 50% του καθυστερούμενου χρηματικού ποσού.  Να επισημανθεί δε ότι ισχύει η αυτόφωρη διαδικασία.

Σύσταση Ταμείου Εγγύησης για τις Μμε επιχειρήσεις & υπαγωγή των μικροεμπόρων στις διατάξεις του Ν.3869/2010 για ρύθμιση οφειλών

0

Σας γνωρίζουμε ότι έχει ήδη υπογραφεί η συμφωνία για τη σύσταση Ταμείου Εγγύησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, ανάμεσα στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Σκοπός του Ταμείου είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος της ρευστότητας στην ελληνική αγορά και η διοχέτευση των απαραίτητων κεφαλαίων που θα τονώσουν την επιχειρηματικότητα.  Ειδικότερα, το Ταμείο στοχεύει στη χορήγηση δανείων για επενδύσεις και κεφάλαια κίνησης προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνολικού ύψους 1,44 δις ευρώ, μέχρι το 2015, μέσω του ΕΣΠΑ και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.
Παρακολουθούμε από κοντά το θέμα εξειδίκευσης των προϋποθέσεων λειτουργίας του νέου Ταμείου, ώστε να υπάρχει τόσο η ορθή αντιμετώπιση της έλλειψης ρευστότητας στην αγορά, όσο και η αναχρηματοδότηση των δανείων ΤΕΜΠΜΕ που πνίγουν τους συναδέλφους.  Είναι αυτονόητο ότι, για κάθε σχετική εξέλιξη θα σας κρατήσουμε ενήμερους.
Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τροπολογία της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, που ενσωματώθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, υπάγονται πλέον στις διατάξεις του νόμου 3869/2012, που αφορά στη ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων νοικοκυριών και οι μικροέμποροι.
Όπως προβλέπεται, δικαίωμα ρύθμισης των χρεών τους έχουν και τα φυσικά πρόσωπα που διενεργούν εμπορικές πράξεις, με την προϋπόθεση ότι είναι αυτοαπασχολούμενοι, δεν απασχολούν κατά τα τελευταία τέσσερα έτη πριν από την κατάθεση της αίτησης πέραν του ενός εργαζομένου σε σχέση εξαρτημένης εργασίας και οι οφειλές από τις εμπορικές πράξεις δεν υπερβαίνουν το ποσό των 25.000 ευρώ.

Υπηρεσία υποστήριξης Επιχειρήσεων

0

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) συμπαραστέκεται με όλες της τις δυνάμεις στην προσπάθεια των ελληνικών εμπορικών επιχειρήσεων, και ιδιαίτερα των επιχειρήσεων μικρού και πολύ μικρού μεγέθους, να διατηρήσουν τη βιωσιμότητά τους, μέσα σε συνθήκες απόλυτης κρίσης, όπως αυτές που διανύουμε.
Στο πλαίσιο της προσπάθειάς της αυτής, η Ε.Σ.Ε.Ε. εγκαινιάζει μια νέα υπηρεσία δωρεάν παροχής εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης προς όσες μικρές και πολύ μικρές εμπορικές επιχειρήσεις το επιθυμούν. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η καθοδήγηση των εμπόρων σε δράσεις ρεαλιστικές, γρήγορα εφαρμόσιμες και άμεσου αποτελέσματος, που θα προσφέρουν στις επιχειρήσεις μια σημαντική ανάσα στα πιεστικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
Εξειδικευμένοι σύμβουλοι θα επισκέπτονται σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες τις έδρες των επιχειρήσεων που θα δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα, θα αναγνωρίζουν σε συνεργασία με τον επιχειρηματία τις προβληματικές καταστάσεις και θα προτείνουν αποδοτικές λύσεις, υπό την καθοδήγηση ενός επιτελείου εμπειρογνωμόνων που αποτελείται από ειδικούς σε όλα τα επιμέρους θέματα που απασχολούν τον έλληνα έμπορο (ρευστότητα, ρύθμιση οφειλών, θέματα οργάνωσης και διοίκησης, φορολογία, ασφαλιστικά θέματα κ.λπ.), όπως οι Αντώνης Μουζάκης, Δημήτρης Μπούρλος, Νίκος Τριτάρης και άλλοι.
Η υλοποίηση του προτεινόμενου πλάνου από την κάθε επιχείρηση θα παρακολουθείται και θα υποστηρίζεται διαρκώς από το επιστημονικό επιτελείο της Ε.Σ.Ε.Ε., προκειμένου να επιτευχθούν τα αναμενόμενα αποτελέσματά του.
Η Ε.Σ.Ε.Ε. καλεί όλες τις μικρές και πολύ μικρές ελληνικές επιχειρήσεις να δηλώσουν συμμετοχή στην νέα της αυτή πρωτοβουλία. Η αξιοποίηση της υπηρεσίας αυτής μπορεί να προσφέρει σημαντικές λύσεις σε μεγάλο αριθμό μικρομεσαίων εμπόρων που βρίσκονται σήμερα  μπροστά σε δυσεπίλυτα προβλήματα στην καθημερινή τους λειτουργία.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι επιχειρηματίες  στο site της Ε.Σ.Ε.Ε. (www.esee.gr).
Η πρωτοβουλία της Ε.Σ.Ε.Ε. αποτελεί έργο που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007-2013 («Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ Εμπορικές Επιχειρήσεις», κωδ. Έργου 296255)), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Ένταξη σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία ΟΑΕΕ-Μείωση εργοδοτικών εισφορών

0

Μετά από τις συντονισμένες και διαρκείς προσπάθειες, ένα πάγιο αίτημα μας των  τελευταίων χρόνων οδεύει προς υλοποίηση.  Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που ενέκρινε χθες το Υπουργικό Συμβούλιο περιλαμβάνεται διάταξη, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους του OAEE να ζητήσουν την υπαγωγή τους σε μια ή και δύο κατώτερες ασφαλιστικές κατηγορίες από αυτήν στην οποία υπάγονται.  Το δικαίωμα αυτό παρέχεται εφόσον δεν υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση και καταβάλλονται οι δόσεις κανονικά και με συνέπεια.
Με το ίδιο νομοσχέδιο τίθεται σε εφαρμογή ένα άλλο πάγιο αίτημά μας, η μείωση των εργοδοτικών εισφορών για όλους τους συνεπείς εργοδότες.  Η μείωση θα είναι ύψους 5% και θα ισχύσει για τους εργοδότες που καταβάλλουν τη μισθοδοσία, τις εισφορές και το φόρο μισθωτών υπηρεσιών ταυτόχρονα μέσω τραπεζών.  Το σημαντικότερο σε αυτήν την νομοθετική εξέλιξη δεν είναι τόσο το ύψος της μείωσης, που είναι μικρό, αλλά αυτό καθαυτό το γεγονός ότι εισάγεται επιτέλους ο θεσμός της μείωσης των εργοδοτικών εισφορών για τους συνεπείς εργοδότες.  Είναι αυτονόητο ότι οι προσπάθειές μας από εδώ και πέρα θα ενταθούν στην κατεύθυνση της περαιτέρω και περισσότερο δραστικής μείωσης.
Για κάθε νεώτερη εξέλιξη σε σχέση με το ανωτέρω σχέδιο νόμου, θα σας κρατήσουμε ενήμερους.

 

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

0

Ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου & Νέας Ιωνίας καλεί όλα τα μέλη του στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 19 Μαρτίου 2012 και ώρα 18:00 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, Δημητριάδος 176.

 Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω:

 1. Οικονομικός και Διοικητικός Απολογισμός 2011.

2. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής.

3. Έγκριση προϋπολογισμού και προγραμματισμού 2012.