Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 27Α΄ ) o  νέος νόμος 5019/2023 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2020/1828 του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2020 κλπ.», με τον οποίο εισάγονται –μεταξύ άλλων- και διατάξεις που αφορούν στο εμπόριο.

Συγκεκριμένα, με το άρθρο 18 του νόμου, κωδικοποιείται πλέον σε ένα ενιαίο άρθρο (το άρθρο 15Α του ν. 4177/2013) το σύνολο της νομοθεσίας για το ωράριο των καταστημάτων.  Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις:

 • Το πλαίσιο ωραρίου εντός του οποίου μπορούν να λειτουργούν οι επιχειρήσεις λιανικής ορίζεται από τις 6.00 έως τις 21.00 από την Δευτέρα έως και το Σάββατο. Επισημαίνεται ότι, όποτε επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές (άρθρο 19 του νόμου) το ισχύον πλαίσιο ωραρίου διατηρείται το ίδιο, ήτοι από 11.00 έως τις 20.00).
 • Καθορίζονται οι επίσημες πλέον αργίες για την λιανική πώληση,

α) την πρώτη ημέρα του έτους (Πρωτοχρονιά),

β) την ημέρα της εορτής των Θεοφανείων (6η Ιανουαρίου),

γ) την Καθαρά Δευτέρα (κινητή εορτή),

δ) την ημέρα του εορτασμού της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 (25η Μαρτίου),

ε) την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα (κινητή εορτή),

στ) την ημέρα του εορτασμού της Εργατικής Πρωτομαγιάς (1η Μαΐου),

ζ) την ημέρα του εορτασμού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15η Αυγούστου),

η) την ημέρα του εορτασμού της επετείου του «Όχι» και της έναρξης του Ελληνοϊταλικού Πολέμου του 1940 στο πλαίσιο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου (28η Οκτωβρίου),

θ) την ημέρα των Χριστουγέννων και την επομένη της (25η και 26η Δεκεμβρίου).

 

 • Την Καθαρά Δευτέρα τα εμπορικά καταστήματα είναι κλειστά. Σε ότι αφορά ιχθυοπωλεία, σούπερ μάρκετ και λοιπά καταστήματα που παραδοσιακά άνοιγαν σε συγκεκριμένους τόπους την ημέρα αυτή η έκδοση της υπ’ αριθμ 17088/22-02-2023 εγκυκλίου του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ρυθμίζει προσωρινά το πρόβλημα και επιτρέπεται στα καταστήματα τροφίμων η λειτουργία τους την συγκεκριμένη αργία.
 • Συμπεριλαμβάνονται στην ίδια διάταξη οι επιχειρήσεις που έχουν το δικαίωμα να λειτουργούν όλες τις ώρες και ημέρες της εβδομάδας και είναι οι εξής:
  • Καταστήματα εστίασης.
  • Κυλικεία, καντίνες, κάβες, καταστήματα λιανικής πώλησης ξηρών καρπών, μίνι μάρκετ, τα οποία αποκτούν για πρώτη φορά νόμιμο δικαίωμα λειτουργίας και μετά το πέρας του επίσημου πλαισίου ωραρίου.
  • Φωτογραφεία.
  • Ζαχαροπλαστεία, γαλακτοπωλεία και συναφή καταστήματα.
  • Ανθοπωλεία, περίπτερα, καταστήματα και εγκαταστάσεις που λειτουργούν στους χώρους των Κεντρικών Αγορών.
  • Καταστήματα που κατατάσσονται στις πολύ μικρές οντότητες, κατά το άρθρο 2 ν. 4308/2014, σε δημοτικά διαμερίσματα με μόνιμο πληθυσμό κάτω των 5.000 κατοίκων.
 • Στις περιοχές τουριστικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος όπου παρουσιάζεται αυξημένη πληθυσμιακή επιβάρυνση επιτρέπεται, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μετά από πρόταση του τοπικού Δήμου, η λειτουργία όλες τις ώρες και τις ημέρες της εβδομάδας, των αρτοποιείων, οπωροπωλείων, κρεοπωλείων, ιχθυοπωλείων, σούπερ μάρκετ και των καταστημάτων που κατατάσσονται στις πολύ μικρές οντότητες, κατά το άρθρο 2 ν. 4308/2014, ασχέτως πληθυσμιακού κριτηρίου.
 • Με το άρθρο 19 του νόμου που συμπληρώνει το άρθρο 16 ν. 4177/2013 για την λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές ισχύουν πλέον τα εξής:
  • Παρά τις έντονες αντιδράσεις του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου και της ΕΣΕΕ , οι Κυριακές που προαιρετικά μπορούν να λειτουργούν όλα τα καταστήματα ελεύθερα παραμένουν οκτώ (8).

α) Την πρώτη Κυριακή, κατά την έναρξη κάθε εκπτωτικής περιόδου της παρ. 1 του άρθρου 15. Σε περίπτωση που η πρώτη Κυριακή συμπίπτει με επίσημη αργία, η δυνατότητα παρέχεται την επόμενη Κυριακή,

β) τις δύο (2) Κυριακές, πριν από την ημέρα των Χριστουγέννων,

γ) την Κυριακή των Βαΐων,

δ) την τελευταία Κυριακή κάθε έτους,

ε) την πρώτη Κυριακή του Μαΐου και την πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου, και αν αυτές συμπίπτουν με επίσημη αργία της παρ. 1 του άρθρου 15Α, την αμέσως επόμενη Κυριακή που δεν συμπίπτει με επίσημη αργία.

– Σε ό,τι αφορά την απασχόληση των εργαζομένων τις Κυριακές, αυτή παραμένει η ίδια.  Συγκεκριμένα, η εργασία τους αμείβεται με προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου και επιπλέον υποχρεωτική αναπληρωματική ανάπαυση ενός ρεπό σε άλλη ημέρα της ίδιας εβδομάδας.  Εάν ο εργαζόμενος απασχοληθεί για λιγότερες από 5 ώρες, τότε δεν οφείλεται επιπλέον ρεπό.