Πασχαλινό Ωράριο
ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ 17/4/2022 11:00- 18:00
Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 18/4/2022 9:00 – 14:00

17:30 – 21:00

Μ. ΤΡΙΤΗ 19/4/2022 9:00 – 14:00

17:30 – 21:00

 

Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4/2022 9:00 – 14:00

17:30 – 21:00

 

Μ. ΠΕΜΠΤΗ 21/4/2022 9:00 – 14:00

17:30 – 21:00

 

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/4/2022 13:00 – 20:00
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 23/4/2022 9:00 – 15:00
ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ 24/4/2022 Α Ρ Γ Ι Α

 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΣΧΑ 25/4/2022 Α Ρ Γ Ι Α

 

 

Κατεβάστε το Πασχαλινό ωράριο