Κατηγορία 'Ανακοινώσεις'

Υπόμνημα/Ενημέρωση ΕΣΕΕ επί των διατάξεων του ν. 4714/2020

0

Κυρίες και Κύριοι,

Στον νέο νόμο 4714/2020 (ΦΕΚ 148Α – πατήστε εδώ να δείτε το ΦΕΚ) του Υπουργείου Οικονομικών περιλαμβάνονται σημαντικές διατάξεις που άπτονται ζητημάτων επί του συνολικού φάσματος της οικονομίας, με σημείο αναφοράς τη νομοθέτηση μέτρων ελάφρυνσης από τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης.  Ιδιαίτερα για τις πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εξακολουθούν να βιώνουν με βάναυσο τρόπο τον αρνητικό αντίκτυπο της πανδημίας σε καθημερινή βάση, επιχειρείται η θεσμοθέτηση μέτρων που εκτιμάται πως θα λειτουργήσουν ως ανάχωμα, έως τουλάχιστον έναν βαθμό, στη συνεχή συρρίκνωση του τζίρου και στην επιδείνωση της οικονομικής τους θέσης. Οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις εστιάζουν στην επίλυση στρεβλώσεων επί φορολογικών και εργασιακών/ασφαλιστικών ζητημάτων ενώ ταυτόχρονα επιδιώκουν τη βελτίωση της ελκυστικότητας προγραμμάτων και μέτρων ανακούφισης των πληγέντων από τον COVID -19. Τη δεδομένη χρονική στιγμή, όπου το βασικό ζητούμενο για τις επιχειρήσεις είναι η διατήρηση της (όποιας) ρευστότητάς τους, μέτρα όπως η προστασία των πληγέντων δανειοληπτών – συνεπών και μη – και η  εξάλειψη/ μείωση της άκρως επιζήμιας προκαταβολής φόρου εισοδήματος επόμενου έτους, κινούνται σαφώς προς τη σωστή κατεύθυνση, θα πρέπει όμως το δικαίωμα ένταξης να είναι καθολικό, χωρίς περιορισμούς και αστερίσκους, για όλους ανεξαιρέτως τους πληττόμενους.

1)  Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος επόμενου έτους(άρθρο 18):

Η προκαταβολή φόρου εισοδήματος επόμενου έτους, η οποία σήμερα ανέρχεται στο 100% και απομυζεί σημαντικούς πόρους των επιχειρήσεων, θα μειώνεται κλιμακωτά μέχρι το σημείο όπου θα εξαλείφεται. Ειδικότερα τα ΦΠ και ΝΠ που είναι υποκείμενα σε ΦΠΑ θα λάβουν μείωση της προκαταβολής φόρου, αναλόγωςτης πτώσηςτου τζίρου που κατέγραψανστο διάστημα α΄ 6μήνου 2020/2019, βάσει των συγκριτικών δεδομένωναπό τις υποβληθείσες περιοδικές δηλώσεις των 2 πρώτων τριμήνων των ετών 2019 – 2020 για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και του διαστήματος Ιανουαρίου – Ιουνίου για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία. Η σταδιακή μείωση έως και την εξάλειψη της υποχρέωσης θα κλιμακώνεται ως εξής:

α) Για πτώση τζίρου 5,00% – 15,00%, τοποσοστό μείωσης θα ανέλθειστο 30%.

β)Για πτώση τζίρου 15,01% – 25,00%,το ποσοστό μείωσης θα ανέλθειστο 50%.

γ)Για πτώση τζίρου 25,01%-35,00%,το ποσοστό μείωσης θα ανέλθειστο 70%

δ) Για πτώση τζίρου μεγαλύτερη του 35%, το ποσοστό μείωσηςθα ανέλθει στο 100%, δηλαδή ηπροκαταβολή θα μηδενιστεί.

  Ποσοστό πτώσης τζίρου   μεταξύ α΄ 6μήνου 2020/2019Ποσοστό μείωσης της προκαταβολής φόρου εισοδήματος επόμενου έτους
5,0%-15,0%30%
15,01%-25,0%50%
25,01%-35,0%70%
>35,01%100%

Ωστόσο, οι διατάξεις του νόμου προβλέπουν και ορισμένες εξαιρέσεις από τις προαναφερθείσες προβλέψεις:

– Οι επιχειρήσεις που υπόκεινται σε ΦΠΑ του τριτογενούς τομέα, οι οποίες κατά το γ΄ 3μηνο του 2019 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος) κατέγραψαν πτώση άνω του 50% επί συνολικού ετήσιου τζίρου τους (για το 2019), απαλλάσσονται πλήρως από την προκαταβολή φόρου εισοδήματος επόμενου έτους (εποχικές &τουριστικές επιχειρήσεις),

– Η μείωση/κατάργηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος επόμενου έτους δεν θα εφαρμοστεί γιανέα ΝΠ που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα καιβρίσκονται στην πρώτη3ετία λειτουργίας τους.Στο ίδιο μήκος κύματος, δεν θα εφαρμοστούν οι ελαφρύνσεις για ΦΠ που το 2019 απέκτησαν για πρώτη φορά εισόδημααπό επιχειρηματική ή αγροτική δραστηριότητα. Για τις παραπάνω περιπτώσεις, η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ήδη τη μείωση της προκαταβολής φόρου στο 50%, ενώ το ίδιο θα ισχύσει και για τις επιχειρήσεις/ελεύθερους επαγγελματίεςπου δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ.

Στον αντίποδα, οι επιχειρήσεις που δεν θα καρπωθούν το παραμικρό από τη νομοθέτηση του μέτρου, είναι όσες εξ’ αυτών σημείωσαν στη διάρκεια του α΄6μήνου 2020 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019 αύξηση, στασιμότητα ή μικρή μείωση έως 5% του κύκλου εργασιών τους. Οι εν λόγω επιτηδευματίες θα καταβάλλουν και φέτος όπως και πέρυσι προκαταβολή φόρου εισοδήματος επόμενου έτους και μάλιστα με συντελεστή 100%.

Ένα σημαντικό σημείο, το οποίο ήδη έχει τονιστεί από την ΕΣΕΕ, είναι ο υπαρκτός κίνδυνος που διατρέχουν χιλιάδες επιχειρήσεις να απολέσουν ένα τόσο χρήσιμο ευεργέτημα, εξαιτίας των τεκμηρίων διαβίωσης. Όσες επιχειρήσεις δηλώσαν φέτος ότι το προηγούμενο έτος κατέγραψαν ζημίες ἠ πολύ χαμηλά καθαρά κέρδη θα φορολογηθούν με ανύπαρκτα τεκμαρτά εισοδήματα που θα προσδιοριστούν από τις φορολογικές αρχές, βάσει των αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης (ΙΧ, κατοικία, δάνεια/κάρτες). Συνεπώς, οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις θα εμφανιστούν με ανύπαρκτα καθαρά κέρδη και δεν θα καρπωθούν τη μείωση/κατάργηση της προκαταβολής φόρου, καθώς στην πράξη θα αποκλείονται από τους δικαιούχους. Το πρόβλημα έχει τεθεί υπόψη του Υπουργείου Οικονομικών και αναμένεται η λύση του.

2)  Πρόγραμμα “Γέφυρα”/Προστασία δανειοληπτών(άρθρα 71-83):

Οι διατάξεις του ν. 4714/2020 διαμορφώνουν ένα προστατευτικό πλαίσιο των δανειοληπτώνμε εξυπηρετούμενα και μη (συμπεριλαμβανομένων και των καταγγελμένων) δάνεια από τις παρενέργειες της υγειονομικής κρίσης. Οι νέες δυσμενείς συνθήκες επέφεραν αδυναμία καταβολής των μηνιαίων τοκοχρεολυτικών δόσεων προς τις τράπεζες από πληθώρα επιτηδευματιών, οι οποίοι εξαιτίας τόσο του lockdownαλλά και της κατακρήμνισης του τζίρου μετά την επαναλειτουργία τουςδεν μπόρεσαν να διευθετήσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Το κενό αυτό έρχεται να συμπληρώσει το ελληνικό Δημόσιο, το οποίο αναλόγως της μορφής του δανείου, θα έρχεται και θα επιδοτεί μέρος της μηνιαίας δόσης του δανείου, σε ποσοστό έως και 90%. Μάλιστα και για πρώτη φορά θα χορηγείται βοήθεια ακόμη και σε όσους δανειολήπτες ήταν συνεπείς στην καταβολή των δόσεων τους(εκτιμάται πως αποτελούν τα 2/3 των δικαιούχων), έως τις 29/2/2020, με την επιβράβευση να μεταφράζεται σε υψηλότερη αναλογική συμμετοχή της κρατικής επιδότησης.

Τα κυριότερα σημεία του Προγράμματος “Γέφυρα”, τα οποία εξειδικεύονται στα άρθρα 71-83 του προς εξέταση νόμου είναι τα εξής:

Ποιους αφορά: Δανειολήπτες με εξυπηρετούμενα, μη εξυπηρετούμενα και καταγγελμένα στεγαστικά/επιχειρηματικά/καταναλωτικά δάνεια.

Ύψος κρατικής επιδότησης: Το κράτος θα επιδοτεί για 9 μήνες/3 τρίμηνα, από 1/10/2020 έως 30/7/2021 όλα τα στεγαστικά, επιχειρηματικά και καταναλωτικά δάνεια όσων έχουν πληγεί από την πανδημία, με ποσοστά συμμετοχής που θα κυμαίνονται από 30% έως και 90% των μηνιαίων δόσεων. Σε απόλυτα ποσά η επιδότηση θα κυμαίνεται από 300 – 600 ευρώ/μήνα, ανάλογα με το αν το δάνειο εξυπηρετείται κανονικά, αν παρουσιάζει καθυστέρηση ή αν έχει καταγγελθεί. Εφόσον όμως, έχει συμφωνηθεί με την τράπεζα αναστολή πληρωμής δόσεων μέχρι τις 31/12/2020 (ένταξη σε σχετικό πρόγραμμα – διμερείς συμφωνίες δανειοληπτών με τράπεζες), τότε το 9μηνο διάστημα της κρατικής επιδότησης θα εκκινεί από 1/1/2021 και θα λήγει στις 30/9/2021.Επισημαίνεται πως η συνεισφορά του Δημοσίου δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται.

Υποβολή αιτήσεων: Από 3/8/2020 έως 30/9/2020, μετά δηλαδή τις 31/7/2020, οπότε και λήγει η 7μηνη προστασία του ν. 4605/2019 – διάδοχου σχήματος του ν. Κατσέλη.

Ποιοι εντάσσονται: Φυσικά πρόσωπα,εργαζόμενοι & επιχειρηματίες που έχουν είτε οι ίδιοι, είτε ο/η σύζυγος, ή εξαρτώμενο μέλος αποδεδειγμένα πληγεί και για τον λόγο αυτό ενταχθεί στα ληφθέντα μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων του Κορωνοϊού. Αρκεί, ο ένας εκ των συζύγων ή κάποιο από τα εξαρτώμενα μέλη να είναι επιλέξιμος δανειολήπτης για να ρυθμιστούν όλα τα στεγαστικά δάνεια του νοικοκυριού. Ειδικότερα, δικαιούχοι είναι,  μεταξύ άλλων:

 • Οι επαγγελματίες που παρουσίασαν μείωση της εμπορικής δραστηριότητάς τους (μειωμένος ΦΠΑ/εμπορικής δραστηριότητας άνω του 20% για το διάστημα: Β΄ Τρίμηνο 2020/2019).
 • Οι δικαιούχοι της “ΕπιστρεπτέαςΠροκαταβολής” και της “Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού” των 800 και των 534 ευρώ αντίστοιχα.
 • Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που έλαβαν (θα λάβουν) το διάστημα Μαρτίου – Αυγούστου κατά 40% μειωμένο ενοίκιο.

Περίοδος παρακολούθησης: Για 6 – 18 μήνες, αναλόγως της κατηγοριοποίησης του δανείου,  θα ελέγχεται η συνέπεια του δανειολήπτηστην καταβολή των μηνιαίων δόσεών του, μετά τη λήξη του προγράμματος επιδότησης του στεγαστικού δανείου (9μηνο):

Δεν επιδοτούνται: Δάνεια που ελήφθησαν με κρατική εγγύηση (π.χ.πυρόπληκτα, σεισμόπληκτα) ή που ήδη επιδοτούνταιστο πλαίσιο άλλου προγράμματος (π.χ. ΟΕΚ- ν. 4605/2019)προς αποφυγή διπλής ενίσχυσης, κάτι που απαγορεύεται απότο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.

Κατηγοριοποίηση δανείων:Για τον χαρακτηρισμό του δανείου κομβική ημερομηνία είναι εκείνη της 29ης Φεβρουαρίου 2020.

Άρση τραπεζικού & φορολογικού απορρήτου: Η υποβολή των αιτήσεων στο πρόγραμμα«Γέφυρα» συνεπάγεταισυναίνεση του υπόχρεου στην άρση του τραπεζικού και φορολογικούαπορρήτου των δανειοληπτών.

Λοιπές διατάξεις:Για την έγκριση και καταβολή της συνεισφοράς δεν απαιτείται φορολογική ή ασφαλιστική ενημερότητα του οφειλέτη, ενώ το ποσοστό επιδότησης θα μειώνεται ανά τρίμηνο.

Οι 3 κατηγορίες δανειοληπτών: Για καθεμία κατηγορία θα υπάρχουν διαφορετικά κριτήρια, όσον αφορά: στην επιλεξιμότητα, στην αξία της α΄ κατοικίας, στο εισόδημα, στο ανεξόφλητο ποσό δανείου, ενώ διαφορετικό θα είναι και το ύψος της μηνιαίας επιδότησης. Συνοπτικά οι 3 κατηγορίες:

α) Δανειολήπτες με δάνεια που εξυπηρετούνται κανονικά (ως τέτοια θεωρούνται τα δάνεια που δεν έχουν καθυστέρηση άνω των 90 ημερών),

β) Δανειολήπτες με δάνεια σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών, τα οποία θεωρούνται μη εξυπηρετούμενα και

γ)Δάνεια που έχουν ήδη  καταγγελθεί και οδεύουν προς Πλειστηριασμό.

Πίνακας 1:Οι 3 ομάδες κατηγοριοποίησης των δανειοληπτών και τα κριτήρια της καθεμίας εξ’ αυτών
Κρατική επιδότηση μηνιαίας δόσης(από την ημερομηνία ενημέρωσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας από τον χρηματοδοτικό φορέα)Αξία α΄ κατοικίας έωςΥπόλ. δανείου έωςΟικογενειακό εισόδημαέωςΚατα- θέσεις  έωςΣυνολική ακίνητη περιουσία έωςΑνώτ. όριο κρατικής επιδότ. έως
Α.Εξυπηρετούμενα δάνεια(καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών)90%  για το  πρώτο 3μηνο – 80% για το επόμενο 3μηνο – 70% για το τελευταίο 3μηνο300.000 €300.000 €/τράπ.57.000 €40.000 €600.000 €600 €/μήνα
Β.Μη εξυπηρετούμενα δάνεια & δάνεια που ρυθμίστηκαν πρόσφατα (καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών)80%  για το  πρώτο 3μηνο – 70% για το επόμενο 3μηνο – 60% για το τελευταίο 3μηνο250.000 €250.000 €/τράπ.45.000 €25.000 €500.000 €500 €/μήνα
Γ.Μη εξυπηρετούμενα δάνεια που έχουν ήδη καταγγελθεί60%  για το  πρώτο 3μηνο – 50% για το επόμενο 3μηνο – 30% για το τελευταίο 3μηνο200.000 €130.000 €/τράπ.36.000 €15.000 €280.000 €300 €/μήνα

3) Πρόστιμα της Εφορίας για όσους δεν τηρούν ή δεν ενημερώνουν τα λογιστικά τους βιβλία  και “πειράζουν” τους ΦΗΜ/ταμειακές μηχανές(άρθρο101):

Το άρθρο 101 ορίζει το νέο πλέον αυστηρότερο πλαίσιο για την αντιμετώπιση περιπτώσεων φοροδιαφυγής, το οποίο είναι εναρμονισμένο με την υποχρέωση τήρησης ηλεκτρονικών βιβλίων. Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά για:

Α. «Πειραγμένες» ταμειακές μηχανές: Όταν διαπιστώνεται η παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση κατά οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των ΦΗΜ (φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών), θα αναστέλλεται η λειτουργία των επαγγελματικών εγκαταστάσεων από 2 έως 20 μήνες και παράλληλα προβλέπεται επιβολήπροστίμου 100.000 ευρώ.

Β. «Κλείδωμα» ΑΦΜ της επιχείρησης: Θα αναστέλλεταιή θα απενεργοποιείται οΑΦΜ, εάν υφίστανται αντικειμενικά στοιχεία τα οποία υποδηλώνουν ότι ο φορολογούμενος έχει παύσει να ασκεί οικονομική δραστηριότητα ή ότι διαπράττει φοροδιαφυγή ή ότι παραβιάζει κατά οποιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών ή ότι έχει δηλώσει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία για την απόκτησή του ή έχει εγγραφεί στο φορολογικό μητρώο περισσότερες φορές.

Γ. Μη τήρηση λογιστικών βιβλίων: Για παραβάσεις μη τήρησης λογιστικών αρχείων, μη διαφύλαξης ΦΗΜ και φορολογικών μνημών και αρχείων που δημιουργούν οι ταμειακές μηχανές:

– Επιβάλλεται πρόστιμο 15% επί των εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα για κάθε ελεγχόμενο έτος, όπως αυτά προκύπτουν από τον μέσο όρο των δηλωθέντων εσόδων με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των 3 τελευταίων φορολογικών ετών.

– Το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 10.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος για όσους τηρούναπλογραφικά βιβλία και 30.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος για τους τηρούντεςδιπλογραφικά βιβλία.

4)Εργασιακά/Ασφαλιστικά –  Μέτρα στήριξης Εργαζομένων& Εργοδοτών(άρθρα 122-124):

Ο διαρκώς εντεινόμενος αρνητικός αντίκτυπος σε όλες σχεδόν τις εκφάνσεις της λειτουργίας μίας επιχείρησης, ανάγκασε το Υπουργείο Εργασίας να λάβει επιπρόσθετα μέτρα για την εργασία, με σημείο αναφοράς την προστασία εργοδοτών και μισθωτών. Ιδιαίτερη έμφαση και μέριμνα έχει δοθεί στους κλάδους που είναι συνυφασμένοι με τον τουριστικό κλάδοκαι εμφανίζουν έντονη εξάρτηση από αυτόν (εμπόριο τουριστικών ειδών, μεταφορές κ.α.)

(άρθρο 122):Βελτίωση των όρων και των κινήτρων ένταξης στο πρόγραμμα “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”, μέσω μεγαλύτερου ποσοστού επιδότησης των εργοδοτικών εισφορών και για μεγαλύτερο, από το αρχικά προβλεπόμενο, χρονικό διάστημα.

(άρθρο 123): Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα βάσει ΚΑΔ, υποκείμενες σε ΦΠΑ πουέλαβαν άνω του 50% των ακαθάριστων εσόδων τους (εποχικές επιχειρήσεις),κατά το 3ο τρίμηνο του έτους 2019, καταβάλλονται απότον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημααπό 1.7.2020 έως 30.09.2020. Αντίστοιχα, για όλους τους παραπάνω εργοδότεςπου εντάσσονται στο μηχανισμό ενίσχυσης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», το σύνολο των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών καταβάλλεται από τονΚρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από1.7.2020 έως 15.10.2020.

(άρθρο 124):Για τις τουριστικές επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου με ΚΑΔ: 47.78.89.04, οι οποίες δεν έχουν υποχρέωσηεπαναπρόσληψης των εργαζομένων τους, επεκτείνεται χρονικά η δυνατότητα  αναστολής των συμβάσεων εργασίας των τελευταίων, για 2 επιπλέον μήνες – Αύγουστο & Σεπτέμβριο. Στο διάστημα της αναστολής ο εργοδότης δεν έχει καμία υποχρέωση για τον υπάλληλό του (καταβολή μισθών-εισφορών), ενώ η κάλυψη των εργοδοτικών εισφορών γίνεται στο ύψος του ονομαστικού μισθού του εργαζομένου (στο μισθό δηλαδή που λάμβανε πριν τεθεί σε αναστολή). Ο τελευταίοςαπό τη στιγμή που τίθεται σε καθεστώς αναστολής λαμβάνει 534 ευρώ καθαρές αποδοχές/μήνα.

Παρακαλούμε να γνωστοποιήσετε την παρούσα στα μέλη σας, στην διάθεση των οποίων παραμένουμε για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία.

Αντώνης Μέγγουλης

Διευθυντής και Νομικός Σύμβουλος ΕΣΕΕ

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 48002/29-7-2020 (ΦΕΚ 3131Β΄), για την εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας

0

Εκδόθηκε σήμερα η Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 48002/29-7-2020 (ΦΕΚ 3131Β΄), για την εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μη ιατρικής μάσκας σε εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, χώρους γραφείων και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.Το νέο μέτρο θα ισχύει από σήμερα 29/7/2020, ημέρα δημοσίευσης της υπουργικής απόφασης έως και την 31η Αυγούστου 2020, όπου θα εξεταστεί η παράταση του ή όχι , όπως άλλωστε ισχύει για όλα τα περιοριστικά μέτρα. Συγκεκριμένα στις εμπορικές επιχειρήσεις είναι πλέον υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας τόσο από τους εργαζόμενους (ανεξαρτήτως αριθμού) όσο και από το κοινό/πελάτες.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα επιβάλλεται στην επιχείρηση για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ στην περίπτωση εργαζομένων που δεν κάνουν χρήση της μάσκας.

Πρόστιμο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ θα κληθούν όμως να πληρώσουν και τα φυσικά πρόσωπα καταναλωτές, κοινό/πελάτες που δεν τηρούν το νέο μέτρο.

Υπενθυμίζουμε ότι αφορά τις υποχρεώσεις των εμπορικών επιχειρήσεων, παραμένουν σε ισχύ οι προβλεπόμενοι στην Υπουργική Απόφαση 47421/25.7.2020, περιορισμοί και κανόνες τήρησης αποστάσεων.

Προς ενημέρωσή σας επισυνάπτεται και η υπ’ άριθμ. Δ1γ/ΓΠ οικ 47265/24.7.2020 Εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας «Συστάσεις αναφορικά με την καθολική χρήση της μάσκας /ασπίδας προσώπου σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (τροφίμων και ποτών και παροχής υπηρεσιών) στα πλαίσια της πανδημίας COVID-19» η οποία αναφέρει τους τύπους προστατευτικών μασκών και δίνει χρήσιμες οδηγίες για τη σωστή χρήση μάσκας.Παραμένουμε στη διάθεσή των μελών μας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

0

Ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου εφιστά την προσοχή στους συναδέλφους εμπόρους κι επιχειρηματίες για την υποχρεωτική χρήση μάσκας προστασίας για όλους, εργαζομένους και πελάτες.

Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας,  Ν. Χαρδαλιά από αύριο Τετάρτη, 29η Ιουλίου εφαρμόζεται η εντολή υποχρεωτικής χρήσης μάσκας για όλους, εργαζομένους και κοινό σε ΔΕΚΟ, τράπεζες και λοιπά γραφεία εξυπηρέτησης κοινού, σε σούπερ μάρκετ και καταστήματα τροφίμων, στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και τα ΤΑΞΙ, στα νοσοκομεία, ιατρεία και διαγνωστικά κέντρα, στα καταστήματα λιανικής, και στα κομμωτήρια και κέντρα αισθητικής.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι και οι αγαπητοί πελάτες όπως προσαρμοστούν στα νέα μέτρα προστασίας δημόσιας υγείας για την ασφάλεια όλων.

ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ

Παράταση από την ΑΑΔΕ των προθεσμιών προσαρμογής ταμειακών μηχανών

0

Έπειτα από αίτημα του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου στον Διοικητή της Αρχής κ. Γ. Πιτσιλής κοινοποιώντας το στους Βουλευτές Μαγνησίας και με αίτημα φορέων της αγοράς  σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ΑΑΔΕ, ο Διοικητής έκανε δεκτό το αίτημα παράτασης αντικατάστασης ταμειακών μηχανών  μέχρι 31 Οκτωβρίου 2020.

Συγκεκριμένα:

– Για την απόσυρση των ξεπερασμένων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) – ταμειακών μηχανών, που είχαν λάβει άδεια καταλληλότητας τα έτη 2002 έως 2005.
– Για την αναβάθμιση των λογισμικών των χρησιμοποιούμενων ΦΗΜ, που αφορούν στο πρωτόκολλο επικοινωνίας και κρυπτογράφησης (τεχνικές προδιαγραφές) για την διαβίβαση των δεδομένων τους στο πληροφοριακό σύστημα.


Και οι δύο προθεσμίες ήταν προγραμματισμένο να λήξουν την 31η Ιουλίου 2020.
Την δεδομένη χρονική στιγμή όπου οι επιχειρήσεις μετρούν ακόμα τις πληγές τους από τις πρωτοφανείς συνθήκες της πανδημίας του κορωνοϊού και προσπαθούν για την επάνοδό τους στην όποια κανονικότητα, η ΑΑΔΕ με την παράταση των σχετικών προθεσμιών δείχνει να αντιλαμβάνεται ότι, οι εκ μέρους του κράτους παρεμβάσεις και ζητούμενες προσαρμογές πρέπει να γίνονται με γνώμονα την διευκόλυνση του επιχειρείν και τη διασφάλιση ευνοϊκότερων όρων για την επιβίωσή του.
Ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου στηρίζει τη συμβολή της ΕΣΕΕ, στις σχετικές επικοινωνίες της με το Υπουργείο Οικονομικών, όπου ήδη αναζητεί τρόπους για την επιδότηση του κόστους των αναγκαίων αντικαταστάσεων και αναβαθμίσεων των ΦΗΜ από πόρους του ΕΣΠΑ, προκειμένου το λιανεμπόριο να ανακτήσει σταδιακά τον βηματισμό του.

Αίτημα παράτασης αντικατάστασης ταμειακών μηχανών έως τέλος του 2020.

0

Ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου έχει αποστείλει επιστολή στον Διοικητή της ΑΑΔΕ, κ. Πιτσιλή Γεώργιο προκειμένου να αιτηθεί μια ακόμη παράταση αντικατάστασης των ταμειακών μηχανών, η οποία έχει οριστεί ήδη έως τις 31η Ιουλίου.

Η  αναγκαιότητα διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών με την ΑΑΔΕ είχε ανακοινωθεί πολλά χρόνια πριν και είχαμε μπει στη λογική να διαθέτουμε ταμειακές μηχανές με προδιαγραφές, όμως με τα νέα δεδομένα οι προδιαγραφές αυτές δεν αρκούν. Το θέμα αυτό επανήλθε φέτος  με την υποχρεωτική αντικατάσταση τους ή την αναβάθμισή τους, όπου αυτή είναι δυνατή.

Η παράταση που δόθηκε από το Υπουργείο λόγω της πανδημίας ήταν ορθή και ήταν αποτέλεσμα πιέσεων. Θεωρούμε ότι με την μέχρι τώρα αρνητική πορεία της εμπορικής αγοράς είναι αναγκαία μια παράταση μέχρι τέλος του έτους  2020, ώστε να υπάρχει ένα περιθώριο οικονομικής ενίσχυσης των επιχειρήσεων. Το κόστος αντικατάστασης ξεκινά από €300 και ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης μπορεί να είναι μεγαλύτερο, ενώ δεν λείπουν οι περιπτώσεις που επιχειρήσεις διαθέτουν περισσότερες από μία ταμειακές. Στην παρούσα οικονομική συγκυρία, η αντικατάσταση ή ακόμα και η αναβάθμιση της ταμειακής μηχανής, αποτελεί ένα επιπλέον κόστος για την επιχείρηση, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει επανέλθει από το πλήγμα του κορονωϊού.

Θεωρούμε δίκαιο το αίτημα επανεξέτασης της παράτασης μέχρι τέλος του έτους. Άλλωστε η αναμονή τόσων χρόνων δεν επρόκειτο να αλλάξει για μια παράταση επιπλέον μηνών.

Η επιστολή είναι η εξής:

«Κύριε Διοικητά,

Σύμφωνα με την απόφαση της ΑΑΔΕ, συγκεκριμένα πρόκειται για την Αριθμ. Α.1100/7-5-2020 απόφαση της ΑΑΔΕ με θέμα «Τροποποίηση της απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Α. 1011/16/1.2020 (85Β’)«Απόσυρση από τη χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. έχει δοθεί παράταση  έως τις 31 Ιουλίου 2020 η υποχρεωτική απόσυρση των παλαιών ταμειακών μηχανών λόγω της πανδημίας.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι ο επιχειρηματικός κόσμος έπειτα από το οικονομικό πλήγμα που υπέστη λόγω της πανδημίας δεν κατάφερε να βρει το βηματισμό του και παράλληλα παλεύει να ανταπεξέλθει σε συσσωρευμένες υποχρεώσεις. Η άμεση απόσυρση παλαιών ταμειακών μηχανών κι αντικατάστασή τους είναι ένα κόστος άνω των 300€ κι ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου εκφράζοντας την ανησυχία των συναδέλφων αιτείται, λοιπόν,  μια ακόμη παράταση της άνω απόφασης μέχρι τέλος του έτους 2020, ώστε όλοι οι επαγγελματίες να είναι δυνατόν να ανταποκριθούν στα κόστη.

Θεωρούμε ορθό βήμα τη  σύνδεση των ταμειακών μηχανών
με το Taxis για να αποστέλλουν σε αυτό όλα τα δεδομένα των αποδείξεων που θα έχουν εκδοθεί κι αποτελεί μια ανταπόκριση σε εκσυγχρονιστικά μέτρα.

Η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με την ΑΑΔΕ είχε προγραμματιστεί χρόνια πριν για να υλοποιηθεί, γι’ αυτό δεν πιστεύουμε ότι δεν μπορεί έπειτα από μια τόσο ισχυρή οικονομική κρίση 3 μηνών να δοθεί μια επιπλέον παράταση για τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχείρησης.»

ΘΕΡΙΝΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 2020

0

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου 4177/2013, οι θερινές εκπτώσεις έτους 2020 θα ξεκινήσουν την Δευτέρα, 13 Ιουλίου και θα ολοκληρωθούν για την πόλη μας Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι, κατά τη διενέργεια των εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης.

Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, η επίδειξη του παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επιβάλλεται, οπότε θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη του καταστήματος και σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία, ενώ στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού («από …. % έως …. %»). Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό.

Ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται και προβάλλεται η μειωμένη τιμή, πρέπει να ανταποκρίνεται στην αλήθεια και να είναι ακριβής. Οι καταστηματάρχες θα πρέπει, σε περίπτωση ελέγχου, να είναι σε θέση να αποδείξουν, ότι η παλαιά τιμή πώλησης που αναγράφεται στην πινακίδα, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Κατά την διενέργεια των τακτικών εκπτώσεων απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο της παρ. 1 άρθρου 3 της Υπουργικής Απόφασης 56885/10-11-2014 «κατά τη διενέργεια εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης».  Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι η αναγραφή παλιάς και νέας τιμής είναι επιβεβλημένες, ενώ συμπληρωματικά δίνεται η δυνατότητα αναγραφής ποσοστού έκπτωσης.  Έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχουν μέλη μας, που καλοπροαίρετα και στην προσπάθειά τους να αποφύγουν τον σχετικό φόρτο εργασίας, δεν αναγράφουν στα υπό έκπτωση προϊόντα διπλές τιμές αλλά καταφεύγουν στην χρήση γενικευμένου ποσοστού μείωσης.  Χρειάζεται να τονίσουμε ότι, η συγκεκριμένη πρακτική είναι παράνομη και επισύρει αυστηρές κυρώσεις.  Επιβάλλεται λοιπόν προσοχή από τους καταστηματάρχες, ώστε να αναγράφουν πρώτα απ’ όλα την παλιά και νέα τιμή των προϊόντων και κατόπιν γενικευμένο ποσοστό έκπτωσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 21 ν. 4177/2013, σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις περί εκπτώσεων επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.  Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε (5) ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Τέλος, ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου, σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση όλων των όμορων Εμπορικών Συλλόγων Θεσσαλίας δια μέσου της Ο.ΕΜ.Ε. Θεσσαλίας κι όπως κάθε χρόνο κατά το θερινό μήνα ,   προτείνει στα μέλη – καταστήματα όπως παραμείνουν κλειστά την  Κυριακή, 19 Ιουλίου 2020

Σε ότι αφορά τις συνθήκες λειτουργίας των καταστημάτων, αυτές ορίζονται συνεχώς με Υπουργικές Αποφάσεις (τελευταία Απόφαση η Δ1α/ΓΠ.οικ. 40381/27-6-2020 – ΦΕΚ 2601Β΄), που καθορίζουν ρητά τους περιορισμούς και τους κανόνες τήρησης των αποστάσεων.  Ειδικά σε ότι αφορά τις υποχρεώσεις των εμπορικών επιχειρήσεων, αυτές δεν αλλάζουν μεν, τις υπενθυμίζουμε όμως για την αποφυγή λαθών, που μπορεί να οδηγήσουν σε μεγάλα και αδικαιολόγητα πρόστιμα, τα οποία καμία επιχείρηση δεν χρειάζεται αυτήν την εποχή.

 1. Στις ιδιωτικές επιχειρήσεις πρέπει να διασφαλίζονται, κατά την προσέλευση των καταναλωτών, οι ακόλουθες αποστάσεις:
 2. Έως 20 τμ. – 4 άτομα.
 3. Από 20 τμ. έως 100 τμ. – 4 άτομα + ένα άτομο ανά 10 τμ. για την επιφάνεια άνω των 20 τμ. και έως τα 100 τμ.
 4. Άνω των 100 τμ. – 12 άτομα + ένα άτομο ανά 15 τμ. για την επιφάνεια άνω των 100 τμ.
 5. Άνω των 300 τμ. – 1 άτομο ανά 10 τμ. ανά όροφο.
 6. Εντός όλων των καταστημάτων τηρείται ο κανόνας της απόστασης τουλάχιστον 1,5 μέτρου του ενός ατόμου από το άλλο.
 7. Για τα σούπερ μάρκετ και καταστήματα τροφίμων γενικά, παραμένει ο περιορισμός του 1 ατόμου ανά 15 τμ., της ελάχιστης απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των ατόμων και η διασφάλιση του μη σχηματισμού ουράς άνω των 5 επισκεπτών.  Είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας για το προσωπικό που διαχειρίζεται μη τυποποιημένα τρόφιμα.
 8. Η χρήση μάσκας στα μικρά καταστήματα παραμένει προαιρετική, αλλά συνιστάται στους καταστηματάρχες να προτρέπουν τους πελάτες τους και τους εργαζόμενούς τους, ώστε να φορούν μάσκες και να απολυμαίνουν τακτικά τα χέρια τους.
 9. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική μόνο για το προσωπικό των καταστημάτων που βρίσκονται εντός εμπορικών κέντρων, εκπτωτικών χωριών και εκπτωτικών καταστημάτων.
 10. Στους ανελκυστήρες, η πληρότητα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40%.
 11. Όπου υπάρχουν κυλιόμενες σκάλες, τους ανελκυστήρες χρησιμοποιούν μόνο τα άτομα με αναπηρία, οι ηλικιωμένοι και το προσωπικό για σκοπούς τροφοδοσίας.
 12. Στα κομμωτήρια και στα κέντρα αισθητικής, πρέπει:
 13. Να υπάρχει απόσταση 2 μέτρων ανάμεσα στις θέσεις εργασίας.
 14. Να προσέρχονται οι πελάτες μόνο με ραντεβού.
 15. Να τηρείται κατάλογος των ραντεβού, άμεσα διαθέσιμος στον έλεγχο.
 16. Να φοράει όλο το προσωπικό υποχρεωτικά μάσκα.
 17. Στις 7 π.μ. ανοίγει το λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων, τζαμιών κλπ. αντίστοιχων ειδών.
 18. Σε όλους τους χώρους γραφείων πάσης φύσεως τηρείται ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των εργαζομένων.
 19. Στα επιβατικά και οχηματαγωγά πλοία, πρέπει να διασφαλίζεται η παρουσία επιβατών στο 60% της δυναμικότητας του πλοίου κατ’ ανώτατο όριο (ή του 65% εφόσον το πλοίο διαθέτει καμπίνες).  Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των επιβατών παραμένει στο 1,5 μέτρο.
 20. Οι δημόσιες υπηρεσίες τελούν σε πλήρη λειτουργία. Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά προτίμηση –αλλά όχι αποκλειστικά- με ραντεβού. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των υπαλλήλων ή/και πολιτών είναι το 1,5 μέτρο.

Τέλος, εν γενικού κανόνα (περιλαμβάνεται στο άρθρο 20 της τελευταίας και ισχύουσας ως άνω ΚΥΑ), για κάθε είδους εκδηλώσεις και σε όλους τους χώρους συνάθροισης κοινού, ανοικτούς και κλειστούς τηρείται ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των ατόμων.

ΜΕΝΩ ΒΟΛΟ

ΜΕΝΩ ΑΣΦΑΛΗΣ

ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΑΡΑ

Περαιτέρω προστασία των επιταγών για τις επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα (εμπόριο, υπηρεσίες) των οποίων ο τζίρος Ιουλίου – Αυγούστου – Σεπτεμβρίου 2019 υπερβαίνει το 50% του κύκλου εργασιών ολόκληρου του έτους

0

Στο σχέδιο νόμου για τις μικροχρηματοδοτήσεις που συζητείται προς ψήφιση στην Βουλή, εντάχθηκε την περασμένη Παρασκευή 19 Ιουνίου, μία πολύ ενδιαφέρουσα για τον εμπορικό κόσμο τροπολογία, η οποία επεκτείνει την προστασία των επιταγών για τις επιχειρήσεις που έχουν τουριστικό πρόσημο, επιχειρώντας για πρώτη φορά την εισαγωγή μιας πειστικής μεθόδου σαφούς προσδιορισμού τους.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της εν λόγω τροπολογίας:

 1. Επιταγές του δεύτερου 15νθημέρου του Μαρτίου (από 15-3-2020 έως 30-3-2020) που έληξαν, εμφανίστηκαν, δεν πληρώθηκαν και δεν έχει εκδοθεί γι’ αυτές διαταγή πληρωμής,δεν καταχωρούνται στον Τειρεσία εφόσον εξοφληθούν μέσα σε 75 ημέρες από την δημοσίευση του νέου νόμου, όταν αυτός ψηφιστεί.  Η διάταξη συμπίπτει με τις θέσεις της ΕΣΕΕ, η οποία από την αρχή επέμενε προς τα Υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης ότι το αρχικό διάστημα προστασίας από 30 Μαρτίου έως 31 Μαΐου δεν ήταν επαρκές και έπρεπε να διευρυνθεί περιλαμβάνοντας και τις επιταγές Μαρτίου.
 2. Επιταγές που έληξαν ή λήγουν μέσα στο διάστημα από 1-6-2020 έως 15-7-2020 δεν καταχωρούνται στον Τειρεσία, εφόσον εξοφληθούν μέσα σε 75 ημέρες από τη σφράγιση ή τη λήξη τους.  Το μέτρο θα ισχύσει για τις επιταγές του τουριστικού κλάδου (ξενοδοχεία, τουριστικά γραφεία/πρακτορεία) και επιπλέονγια τις επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα (εμπόριο, υπηρεσίες) των οποίων ο τζίρος των μηνών Ιουλίου – Αυγούστου – Σεπτεμβρίου 2019 υπερβαίνει το 50% του κύκλου εργασιών ολόκληρου του έτους (2019).Η ένταξη στο νόμο της συγκεκριμένηςμεθόδου καθορισμού μιας διευρυμένης επιχειρηματικότητας του τουρισμού, η οποία για πρώτη φορά επιχειρείται με συστηματικό τρόπο, αποτελεί σημαντική θεσμική παρέμβαση και μια καλή αρχήπρος την διαμόρφωση πλέον μίας συναντίληψηςότι ο τουρισμός δεν περιορίζεται μόνο στην διαμονή αλλά περιλαμβάνει και άλλες δραστηριότητες του τριτογενούς τομέα, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και αυξημένη σημασία για το ελληνικό τουριστικό προϊόν.

Φαίνεται έτσι να δημιουργείται πλέον μια διέξοδος για τις εποχικές μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις, οι οποίες πλήττονται ιδιαίτερα από το ελλειμματικό φετινό τουριστικό ισοζύγιο, λόγω της κρίσης του κορωνοϊού.  Όπως είναι αυτονόητο, ο δρόμος για τον σαφή προσδιορισμό και την οριοθέτηση της μικρομεσαίας εμπορικής επιχείρησης του τουρισμού τώρα ανοίγει και ελπίζουμε στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα να συνεχιστεί με αμείωτο ρυθμό. Υπάρχουν πολλά ακόμη κριτήρια και επιχειρήματα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, προκειμένου να φτάσουμε σε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα, καθώς και πρόσθετα μέτρα στήριξης, όπως είναι η έμμεση μείωση του καταβαλλόμενου μισθώματος καθ’ όλη την τουριστική σεζόν, μέσω της επιδότησης ενός μεγάλου μέρους του από τα υφιστάμενα προγράμματα ενίσχυσης.  Είναι όμως σημαντικό, ότι τα αρμόδια Υπουργεία δείχνουν πλέον να αντιλαμβάνονται το πρόβλημα και ανοίγουν μία δίοδο για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας που δρα συμπληρωματικά στην τουριστική διαμονή, η οποία έχει σημαίνοντα ρόλο στις τοπικές κοινωνίες και δικές της, ξεχωριστές ανάγκες. 

Επί της ουσίας του νομοθετήματος που αφορά την προστασία των επιταγών, το νέο πλαίσιο που εισάγεται έχει διαφορές από το προηγούμενο. Συγκεκριμένα, οι επιταγές της περιόδου 30 Μαρτίου – 31 Μαΐου είχαν το προνόμιο της πλήρους αναστολής της λήξης, εμφάνισης και σφράγισης, ενώ η πληρωμή τους μπορούσε να γίνει μόνο προαιρετικά.  Με τις προς ψήφιση διατάξεις, οι επιταγές από 1ης Ιουνίου μέχρι 15 Ιουλίου θα λήγουν κανονικά και θα σφραγίζονται αλλά δεν θα καταχωρούνται στον Τειρεσία, εφόσον πληρωθούν μέσα σε 75 ημέρες από την εξατομικευμένη λήξη της κάθε επιταγής. Με το άρθρο 38 του ν. 4690/2020, δόθηκε παράταση για 60 ημέρες της αναστολής προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής των επιταγών της περιόδου 30 Μαρτίου – 31 Μαΐου σε επιχειρήσεις επιλεγμένων κλάδων του τουρισμού (διαμονή, στάθμευση, ταξιδιωτικά πρακτορεία, οργανωμένες μεταφορές).  Πλέον η προστασία αυτή επεκτείνεται και στις αυτές ως άνω επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα (εμπόριο, υπηρεσίες) των οποίων ο τζίρος των μηνών Ιουλίου – Αυγούστου – Σεπτεμβρίου 2019 υπερβαίνει το 50% του κύκλου εργασιών ολόκληρου του έτους (2019).  Άρα οι επιταγές των εμπορικών επιχειρήσεων σε τουριστικές αγορές με λήξη από 30 Μαρτίου έως 31 Μαΐου, προστατεύονται απολύτως (και ως προς την ποινική τους διάσταση) μέχρι τουλάχιστον τα μέσα Αυγούστου. 

ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ»

0

Ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου σε συνεργασία με το αδειοδοτημένο, από το Υπουργείο Παιδείας, Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «KS STUDIES», το οποίο είναι σε θέση να διοργανώσει δωρεάν για τα μέλη του Συλλόγου σεμινάριο με θέμα «Υγειονομικό Πρωτόκολλο για τη λειτουργία των επιχειρήσεων Λιανικού Εμπορίου στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19», με την υποστήριξη ειδικών συμβούλων επιχειρήσεων.

Η ορθή διαχείριση της διασποράς του κορωνοϊού, η λήψη υγειονομικών μέτρων και η διατήρηση της ομαλής κατάστασης μη εξάπλωσης της νόσου COVID-19 είναι ακόμη και τώρα επιτακτική ανάγκη. Στόχος μας είναι να ενημερώσουμε και να προετοιμάσουμε κατάλληλα κάθε επιχειρηματία για τις προϋποθέσεις και προδιαγραφές, οι οποίες οφείλονται να τηρούνται για μια πόλη υγιή, για μια αγορά ανοιχτή.

Το στοίχημα της επόμενης μέρας είναι η διατήρηση της αξιοπιστίας της χώρας μας στην Υγεία και Ασφάλεια .

Αδιαπραγμάτευτος στόχος λοιπόν είναι η υγεία και η ασφάλεια για όλους, προσωπικό, επισκέπτες, τοπικές κοινωνίες. Η ευλαβική τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων από κάθε επιχείρηση που θα υποδεχθεί πελάτες, είναι απόλυτη δέσμευση της επιχειρηματικής ηθικής.

Καλούμε τα μέλη μας να παρακολουθήσουν το σεμινάριο για την  υιοθέτηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων λιανικού εμπορίου και υπηρεσιών ,  καθώς η υιοθέτηση τους και η συμμόρφωση τους με τα πρωτόκολλα θα τους δώσει τη δυνατότητα να μπορούν να εγγυηθούν στους πελάτες τους ότι τηρούνται οι αρχές προστασίας της υγιεινής και ασφάλειας, συνιστώντας ένα σημαντικό εργαλείο επικοινωνίας .

Θα πραγματοποιηθούν τρία (3) σεμινάρια στις εξής ημερομηνίες: Τετάρτη 1 Ιουλίου, Τετάρτη 8 Ιουλίου και Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020 και ώρα 18:30 -21:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων Επιμελητηρίου Μαγνησίας (Δημητριάδος 176, 2ος όροφος). Για τη συμμετοχή σας παρακαλούμε επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στη γραμματεία του Εμπορικού Συλλόγου 2421025479 ή ηλεκτρονικά στο info@esv.gr προκειμένου να έγκαιρα να κρατήσετε θέση για τις παραπάνω ημερομηνίες, καθώς λόγω υγειονομικών περιορισμών οι θέσεις είναι ολιγομελείς. Στο τέλος της παρακολούθησης δίνεται σχετική βεβαίωση συμμετοχής.